Mateřský jazyk

Mateřský jazyk si děti osvojují přirozeným způsobem od svých rodičů, nejen od matky. Zásadní pro jeho rozvoj jsou první tři roky života, kdy se mimo jiné rozhoduje o budoucí slovní zásobě. Jak s dětmi na cizí jazyky

Jak s dětmi na cizí jazyky

Učit, nebo neučit předškolní děti cizí jazyk? Pokud ano, v kolika letech začít, kolik jazyků zvolit a jakými metodami postupovat? To jsou otázky, které si poslední dobou klade čím dál tím více rodičů. Navzdory skeptickým názorům zarytých odpůrců mluví poznatky odborníků a zkušenosti jazykových lektorů jasně: Cizí jazyky ANO a CO NEJDŘÍVE!

Dvoujazyčnost je darem, se kterým se musí umět pracovat

Dvoujazyčnost je darem, se kterým se musí umět pracovat

Je obecně známo, že Česká republika má v posledních letech velice nízkou porodnost. Tato skutečnost vede k tomu, že Češi jako národ pomalu vymírají. Celkově však počet obyvatel republiky naopak vzrůstá, protože přirozený úbytek je nahrazen přílivem cizinců, kterých se např. v roce 2004 přistěhovalo 53 tisíc.

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články