Zapomíná žákovskou? Řešením je její elektronická podoba

Někteří malí školáci chodí domů často s výmluvou: „Když já jsem žákovskou zapomněl v lavici...“
Zapomíná žákovskou? Řešením je její elektronická podoba
Situace se opakuje druhý den, třetí den zapomenete a pak najdete souvislý zápis poznámek, počínaje „Rozléval vodu na toaletě“ přes „Chybí podpis rodičů“ až po „Dostavte se do školy!!!“ Tomu už je někde konec. Stále více základních škol přechází k projektům elektronických žákovských. Rodiče mohou díky internetu vědět o poznámce a prospěchu ještě dříve, než dítě dorazí ze školy domů. Pro školy to znamená mít více počítačů s přístupem na internet a vybrat si některý z elektronických projektů. Rodiče, kteří již mají s elektronickou žákovskou zkušenost, ji oceňují.

Absenci nepodceňujte
Díky elektonické žákovské znají rodiče nejen známky, ale i rozvrh, slovní hodnocení dětí, případně plány učiva, najdou tu i plány testů, mají tu prostor pro odezvu, a hlavně – vidí zde přesně školní docházku dítěte. Tady mohou rodiče reagovat opravdu rychle. Kdyby absence svých dětí neřešili, musí to škola oznámit na nejbližším oddělení péče o děti. Stejně tak rodiče oceňují, když jsou informováni o plánech učiva a probírané látce, zejména jsou-li jejich děti déle nemocné. Varianty elektronických žákovských se různí – většina škol, pokud už elektronické žákovské má, se snaží nabídnout rodičům co nejvíce – v optimální variantě by to ale znamenalo, že by měl k dispozici počítač každý učitel s možností psát známky rovnou do systému a nikoli je přepisovat až po vyučování, což většinou není reálné. Bohužel většina rodičů se stále musí spoléhat na pravdomluvnost dětí a třídní schůzky.

A co ochrana dat?
Někteří ředitelé jsou zatím k elektronické žákovské nedůvěřiví, kromě starostí s technikou mají obavy i z možného zneužití dat. Úřad na ochranu osobních údajů však nemá proti elektronickým žákovským námitky. Informace o prospěchu jsou skutečně osobním údajem, který je třeba chránit před zneužitím. Jsou-li data zabezpečena kódy tak, že se k nim nikdo cizí mimo rodiče, kteří znají své heslo k žákovské dítěte, nedostane, je vše v pořádku. Školy mají nastaven systém tak, že se do něj dostane prostřednictvím kódů jen učitel, administrátor školy, rodiče, případně studenti starší 18 let.

Co najdete v žákovské
- přehled docházky v celém školním roce
 
- hodnocení – výsledky žáka v jednotlivých předmětech, známky i průměry
 
- plány hodnocení – přehled zkoušení, která žáka čekají v nejbližší době
 
- rozvrhy – aktuální rozvrh žáka i třídy
 
- komunikace prostřednictvím e-mailu nebo SMS zpráv – automatické odesílání zpráv o známkách a docházce prostřednictvím e-mailu nebo na mobil rodičů
 
Více o elektronických žákovských knížkách najdete na www.zakovska.cz, www.zakovska.skolaonline.cz, www.webnotes.cz, www.zaskolaci.cz.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články