Význam rodinných rituálů

Rodinné rituály podporují soudržnost, pocit jistoty a stabilního zázemí.
Význam rodinných rituálů

Pokud někoho požádáte, aby charakterizoval svou původní rodinu, pravděpodobně popíše některé rodinné rituály. Bude vyprávět, jak se trávily dovolené nebo jak vypadal nedělní oběd. Rodinné rituály jsou nepsaná pravidla, vzniklá opakováním činností, které vykonávají členové rodiny společně. Rituály vnáší do rodiny pocit soudržnosti, umožňují předvídat, co a jakým způsobem se bude v rodině dít. Předvídatelnost je zdrojem jistoty, kterou potřebují nejen malé děti, ale také dospívající a dospělí například v době, kdy rodinu postihnou rány osudu.

Rituály všedního dne
Loučíte se ráno s dětmi polibkem? Sedíte u stolu vždy na stejném místě? To vše jsou rituály, které zásadně určují způsob fungování rodiny, vypovídají o rolích jednotlivců v ní a o tom, za co je kdo doma zodpovědný. Snad nejvýznamnějším rituálem této kategorie je stolování. Pokud má společné jídlo podpořit rodinnou soudržnost, je nutné, aby jeho atmosféra byla pozitivní. Večeře nebo oběd má být možností popovídat si o tom, co kdo prožil, jak se má a na co myslí. Často se ale zvrhne do výchovné lekce typu „Zelenina se jíst musí! U jídla se nemluví!“ a soutěže „Kdo bude mít první snědeno?“.

Chcete, aby vás stolování stmelovalo?
• Zapojte do přípravy všechny. I malé děti mohou krájet zeleninu nebo dát příbory na stůl.
• Vypněte televizi.
• Udržujte vřelou atmosféru. Pro vážná témata a výchovné diskuze s dětmi ustanovte čas mimo jídlo.
• Vytvořte vlastní tradice podle chuti: kakao každé sobotní ráno nebo zmrzlinu po nedělním obědě.

Oslavy a svátky
Rodinné tradice určují podobu našich dovolených, víkendů, setkání s příbuznými nebo narozeninových oslav, prozrazují, co konkrétní rodina považuje za důležité, jaké má hodnoty. Oslava Vánoc, Velikonoc, ale také svatba nebo promoce jsou rituály ovlivněné kulturou a místem, ve kterém rodina žije. Rituály spojené se svátky nás symbolicky spojují s generací minulou a budoucí. Ačkoliv každá rodina slaví po svém, oživuje tradice z původních rodin a mnohé se přenesou do generace příští.

Když rituál chybí
Způsob, jakým doma s rituály zacházíme, ovlivňuje rodinné klima. Nebezpečí číhá na rodiny, kde je minimum rituálů, jejich podoba se neustále mění a členové rodiny se téměř nepotkávají. Děti z těchto rodin mívají pocity vykořeněnosti, potíže s hledáním identity, mezi rodiči a dětmi jsou nejasné role. Protipólem jsou rodiny ve svých rituálech rigidní, netolerující žádné změny a odchylky. Vše probíhá podle daných pravidel, rodiče jsou svrchovaní vládci rozhodující o všem a děti se nemohou příliš vyjádřit, ať už je jim pět, nebo patnáct. Ideální je uspořádání, při kterém je možné měnit podobu a formu rituálu podle toho, jak se mění rodina, děti mají možnost vyjadřovat se k dění úměrně svému věku a formu rituálů ovlivňovat.

Přežitek? Kdepak!
Není zásadní, jaká je podoba rodinných tradic, zda se jedná o velkolepý sobotní oběd o třech chodech, nebo topinky s česnekem každou neděli. Ukazuje se však, že rodiny s větším množstvím tradic a rituálů vykazují větší míru spokojenosti svých členů a je v nich také více vzájemné solidarity. Tradice dávají dětem a rodičům pocit, že patří k sobě, vnáší do rodiny pocit stability a sdílených zážitků. Jejich prostřednictvím poskytujeme dětem záchytné body, na které se mohou spolehnout, a zakládáme na vzpomínky, které budou vyprávět vlastním dětem.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články