Význam jmen

Jméno je to první, o čem začeme přemýšlet, když se dozvíme, že čekáme miminko. Je to téma, které celé těhotenství řešíme. Ačkoli jsme tedy o jménech už mnohokrát psali, zase se k nim vracíme. Tentokrát se zaměříme na jejich význam.
Význam jmen

Pokud dáte dítěti jméno, pak mu podle tradice původních kalendářů přiřadíte stejnojmenného patrona. Patron by měl za své jmenovce orodovat u Boha a lidé nosící patronovo jméno by se mu zase měli chtít co nejvíce přiblížit. Tolik tradice. Jisté je, že jména v původním římském kalendáři skutečně patřila světcům, kteří v daný den zemřeli nebo vykonali nějaký skutek. Tak se v kalendáři objevil například 23. dubna Vojtěch a mnozí další. Pokud u daného světce nebylo známo datum úmrtí ani jiné významné datum s ním spojené, pak mu byl jednoduše nějaký den přidělen. Tak se tedy kalendář zaplnil jmény. Za většinou jmen je tedy nějaký skutečný člověk, a tak rozhodně není od věci si zjistit, kde se jméno, které chcete dítěti dát, vzalo. Možná vás jeho význam překvapí.

VÝZNAM NEJČASTĚJŠÍCH KŘESTNÍCH JMEN

KLUCI

Jan – Jde o podobu německého jména Johannes, které má původ v hebrejském jméně Jochánán. Toto jméno je složeno ze slov Jahve (Bůh) a chanan (smilovat se). Význam tohoto jména je tedy „Bůh je milostivý".

Jakub – Pochází z hebrejského jména Jahagóbh a vykládá se jako ten, kdo se drží za patu, což v přeneseném slova významu znamená druhorozený.

Tomáš – Základem tohoto jména je syrské slovo Tómá neboli dvojče.

Adam – Původ jména je v hebrejském há-adáma, což znamená pozemšťan, člověk.

Ondřej – Česká obdoba řeckého jména Andreás pocházejícího ze slova andréios neboli mužný.

Lukáš – Toto jméno se zrodilo v latině a jeho význam je popisný, znamená „pocházející z Lukanie".

Matěj – Předobrazem tohoto jména je hebrejské Mattyth Jáh znamenající dar boží.

Filip – Jméno se základem z řečtiny značí milovníka koní.

Vojtěch – Slovanské jméno znamenající utěšitele a posilu vojska.

David – Význam tohoto opravdu prastarého jména pocházejícího z již vyhynulé ugarštiny znamená náčelník. Je však také spojován s významem miláček.

HOLČIČKY

Tereza – Jméno nejasného původu se vykládá jako „pocházející z ostrova Thera" nebo jako záštita, ochrana.

Karolína – Ženská obdoba jména Karel. Jde o z latiny převzaté jméno německého původu, které značí krále a muže.

Natálie – Latinské doslova noblesní jméno pochází z latinského dies natalis, resp. ze slova narozeniny. Dostávaly jej dívky narozené v den narození Krista, „Christy natalia".

Anna – Základem tohoto jména je hebrejské channáh, které znamená milostná, líbezná, milá, milostiplná.

Eliška – Jde o variantu jména Alžběta (hebrejského Elišebah) a znamená „bůh je přísaha" resp. „přísahám bohu".

Adéla – Jméno germánského základu značí bytost vznešených způsobů a ušlechtilé postavy. Je to varianta původního Adalhain.

Kateřina – Význam tohoto jména je čistá, cudná, mravná. Základem je údajně řecké slovo kathará. Jiné výklady však tvrdí, že vychází ze slova hekateros, což znamená „ten, kdo zasahuje cíl".

Lucie – Původem latinské jméno pocházející ze slova lux – světlo. Významově to je tedy „plná světla".

Kristýna – Latinské jméno znamenající křesťanka, Kristu náležící.

Nikola – Základem tohoto jména je řecké Nikóláos. Jde o složeninu dvou slov, která znamenají vítězství (niké) a lid (láós).

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články