Výživné - co byste měli vědět

Rozvody u nás frčí. Jen ty loňské zasáhly 24 000 dětí. Zároveň s nimi přibývá i rodičů, kteří na své děti neplatí výživné. Podle Asociace neúplných rodin je jich až třetina.
Výživné - co byste měli vědět

Věčné spory o placení výživného by měla ukončit taková opatření proti neplatičům, jako je exekuce majetku, odebrání řidičského průkazu nebo tři roky vězení. Ale nejen to.

1. Platit může třeba prarodič

„Ačkoli vyživovací povinnost rodičů je primární, soud může platbu nařídit i ostatním příslušníkům rodiny, například prarodičům, pokud to majetkové poměry osoby povinné výživným připouštějí,“ říká Jiří Hartmann z Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

2. Povinnost živit i partnera

Nový občanský zákoník upravuje výživné ve vztahu k rozvedenému manželovi. Pokud jeden z manželů po rozvodu není schopen sám sebe uživit a v této situaci se ocitl právě kvůli manželství nebo v souvislosti s ním, má právo žádat přiměřené výživné na bývalém partnerovi.

„Pokud to lze po bývalém partnerovi spravedlivě žádat,“ upřesňuje Jiří Hartmann. Taková situace může například nastat, je-li žena po rozvodu stále na mateřské, a proto není schopná se sama uživit. Potom je povinností manžela platit výživné nejen na dítě, ale i jí, přičemž jedním z kritérií pro určení výživného v takovém případě je doba trvání bývalého manželství a doba, která uplynula od rozvodu.

Tento druh výživného se vztahuje pouze na rozvedené páry a soud tyto případy posuzuje vždy individuálně.

3. Jen doporučená výše výživného

Výše výživného (ani ta minimální) nebyla, a ani teď není právními předpisy stanovena. Orientační tabulka, kterou zveřejnilo Ministerstvo spravedlnosti v roce 2010 a od níž lze odvodit výši výživného v závislosti na věku dítěte, má pouze doporučující charakter.

Pro určení výše výživného však jsou směrodatné pouze reálný příjem a majetkové poměry rodiče, který má výživné platit, i schopnosti a majetkové poměry rodiče, kterému soud svěřil dítě do péče. Majetkovými poměry se rozumí veškerý majetek včetně například cenných papírů a výnosů z tohoto majetku. Své majetkové poměry je rodič povinen soudu doložit.

Pokud tak neučiní, vychází soud při určení výše výživného z toho, že měsíční příjmy tohoto rodiče tvoří pětadvacetinásobek životního minima jednotlivce. V rámci majetkových poměrů se zohledňuje i příjem z jiného než výdělečného zdroje, například dar od rodičů.

4. Odkdy lze přiznat výživné?

Výživné pro děti je možné přiznat celé tři roky nazpět ode dne zahájení soudního řízení. Podle předchozí právní úpravy měly tuto možnost pouze nezletilé děti. Nyní mohou zpětně žádat výživné i děti dospělé, pokud nejsou schopny se živit samy, například pokud ještě studují.

Výživné pro bývalé manžele lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články