Víte, která souhláska nám dělá největší problém?

Ráčkování je verbální porucha výslovnosti, kterou nalezneme v encyklopediích logopedie pod termínem rotacismus.
Víte, která souhláska nám dělá největší problém?

Jde v podstatě o vadnou artikulaci hlásky r nebo ř. Pod tímto pojmem si ale také můžeme představit změnu jiné hlásky za „r“ ve výslovnosti.

V mluveném projevu dochází potom k tomu, že osoba trpící rotacismem nahrazuje ožehavou souhlásku nějakou jinou, méně obtížnou, např. hláskami j, l, v, h, d. Podle toho, jak jsou tyto náhradní hlásky tvořeny, rozlišují se dále druhy samotného rotacismu.

Hláska r je jednou z nejobtížnějších souhlásek na vyslovení. Nemusíme se tedy nijak divit, děláli její zvládnutí dětem i dospělým problémy. Ráčkování sice není dědičné, ale děti mohou získat tuto řečovou vadu pouhým odposlechem od spolužáků, kamarádů nebo i z televize. Učitelky v mateřské i základní škole se potom správnou výslovností a trpělivou prací zasluhují o budoucí slovní projev svých svěřenců nebo by alespoň měly.

Co s ráčkujícím potomkem?

S odstraňováním zmíněného problému by nám měl pomoci zkušený logoped, ale můžeme se o to pokusit i sami různými řečovými cviky. Rotacismus lze odstranit i ve vyšším věku, chce to jen o něco více trpělivosti.

Pokud ale ráčkuje vaše dítě, snažte se mu všemožně s vadou řeči pomoci. Dítě se špatnou řečí by totiž mohlo hůře zvládat už tak náročné začlenění se do kolektivu. Pro zákeřné spolužáky není lahodnějšího sousta než jedinec vybočující ne zrovna populárním způsobem. A tímto jedincem může být právě vaše ráčkující dítě. S odstraňováním vadné výslovnosti bychom měli začít co nejdříve, aby se vada příliš nestabilizovala v řeči.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články