Víte, kam (ne)smíte s kočárkem?

Nepodléhejme dojmu, že „okočárkovaná“ maminka smí kamkoli. Ne všude je to možné a ne všude vhodné.
Víte, kam (ne)smíte s kočárkem?

S kočárkem do obchodu
Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje podnikateli chovat se v rozporu s dobrými mravy a diskriminovat, na dveřích obchodu tedy nemá piktogram s přeškrtnutým kočárkem co dělat. Obchodníci ale mívají špatné zkušenosti, a tak se někdy nechovají vstřícně.
RADA: Do malých obchodů s nepříjemnou prodavačkou prostě nejezděte. Nikdy nenechávejte dítě před obchodem samotné!

S kočárkem na úřad
Návštěva úřadu s kočárkem bývá opravdovým oříškem. Vysoká schodiště bez ramp a výtahů, úzké dveře do místností apod.
RADA: Na úřad vezměte miminko do klokanky.

S kočárkem do restaurace
Jako se adolescentní rocker hodí do MC, tak pasuje „okočárkovaná“ máma do zakouřené hospůdky. Ani v prostorné pizzerii s laskavým personálem nemusejí být hosté z kojení a přebalování dvakrát nadšení.
RADA: Předem si zjistěte (např. na www.azrodina.cz), jestli je restaurace rodině přátelská. 

S kočárkem v MHD
Do prostředků povrchové dopravy smíte s kočárkem nastupovat jen dveřmi označenými piktogramem a parkovat jen na vyhrazené plošině. Ve vozech metra je povolena přeprava kočárku na každé plošině. Průjezd kočárku vozidlem není dovolen, takže kde jednou zastavíte, tam jste povinni kočárek pevně zabrzdit a stát (nebo sedět) u něho po celou dobu přepravy. Na jedné plošině vozidla smí být přepravován jen jeden kočárek – řidič ale může podle situace povolit přepravu dalších kočárků. Pokud řidič přepravu dětského kočárku odmítne, nesmíte s kočárkem nastoupit! Kočárek s dítětem se přepravuje zdarma. Přeprava kočárků sloužících pro přepravu věcí je zakázána.
RADA: Před nástupem do tramvaje nebo autobusu dejte řidiči znamení zvednutím ruky. Výstup včas signalizujte dvojím stisknutím tlačítka „Znamení k řidiči“.
Zdroj: www.ropid.cz, www.dpmhk.cz

S kočárkem ve vlaku
Oficiálně podle Vyhlášky pro veřejnou drážní a silniční dopravu kočárek nepatří do kupé. A i kdyby tam teoreticky mohl, nevejde se tam. A jak je to s velkoprostorovými vagony? Záleží na domluvě s průvodčím, jestli vám dovolí zajet s golfkami až k sedadlu.
RADA: Nejlépe se cestuje tzv. pantografy, které mají široký vstup bez schodů a prostorné plošiny. 

Na podrobnosti cestování vlakem s kočárkem jsme se zeptali Mgr. Radka Joklíka, vedoucího tiskového oddělení Českých drah, a. s.

Kde přesně může matka malého dítěte kočárek přepravovat?
Dětský kočárek je možné přepravit jako spoluzavazadlo ve všech vlacích, pokud není vyčerpaná volná kapacita vlaku. Přeprava dětského kočárku pro spolucestující dítě je zdarma a je upřednostněna před přepravou ostatních spoluzavazadel. Kočárek bez dítěte lze jako spoluzavazadlo přepravit za 25 Kč do cílové stanice vlaku (pro opakované přepravy si lze zakoupit jednodenní přepravní doklad za 50 Kč). V některých spojích funguje také služba Úschova během přepravy (v jízdním řádu jsou označeny symbolem kufru). Za každý uschovaný kus zaplatí zákazník ve vlaku 30 Kč, jednodenní doklad stojí 60 Kč.

Může do kupé nebo do vagonu kočárek s dítětem, nebo musí matka – pokud nechce cestovat v hlučné chodbě – dítě vždy z kočárku vyndat?
Záleží na konkrétním typu vozu. U velkoprostorového uspořádání by neměl být problém zajet k místu, pokud kočárek nebude překážet v pohybu cestujících v chodbičce. Nicméně právě u velkoprostorových vozů bývá pro kočárky vyčleněn zvláštní prostor. U vozů s kupé to většinou není možné z důvodu malého manipulačního prostoru.

Vagony pro matky s dětmi do 10 let jsou pro matky s dětmi do 10 let zcela vyhrazené nebo pouze doporučené a cestovat v nich tedy může úplně každý (i bez dětí)?
Místa v těchto vozech může obsadit každý cestující s platnou jízdenkou, ovšem s tím, že místo musí okamžitě uvolnit cestujícím s dětmi, kteří ho budou nárokovat.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články