Včasné odhalení problému - základ úspěchu

Zatímco se maminka zotavuje z porodu, miminko na sebe lékařům „prozradí“ vše, co potřebují znát, než je pustí domů.
Včasné odhalení problému - základ úspěchu
Zvážením, změřením, kontrolou srdíčka, plic, pokožky a vrozených reakcí vyšetření novorozence nekončí. Během prvních dní jeho života je třeba ještě prověřit, zda mu nic nebrání v dalším zdravém vývoji. Ně-která rizika je možné a potřebné vyloučit už v porodnici. Proto se u všech miminek i těch, která se narodila bez problémů, v termínu a bez komplikací během těhotenství, provádí několik screeningových vyšetření. „Smyslem je odhalit případné problémy včas a včas také zahájit potřebnou léčbu. Zaměřujeme se na choroby, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy, když jsou diagnostikovány pozdě, a které lze po včasném rozpoznání výrazně pozitivně ovlivnit,“ vysvětluje MUDr. Helena Slavíková, pediatrička z pražského Ústavu pro péči o matku a dítě. „Patří k nim některé vrozené metabolické poruchy, vrozené srdeční vady, šedý zákal očí. Dále se sleduje stav kyčlí, novorozenecká žloutenka a v naší porodnici se navíc od ledna letošního roku provádí u všech novorozenců i screening sluchu.“

Tleskání nestačí
U některých vrozených poruch sluchu lze mnohé napravit a zachránit, když se na problém přijde brzo. Proto se už v porodnici miminku vyšetří vnitřní ucho a sluchová dráha. Objeví-li se podezření, že není vše úplně v pořádku, pošlou lékaři dítě na další vyšetření, které teprve ukáže, zda skutečně jde o vadu nebo jen o dočasnou překážku, třeba v podobě ušního mázku. „Když doporučíme dítě na vyšetření na ORL, ještě to neznamená, že má sluchovou vadu. V tu chvíli jde jen o to, nic nezanedbat,“ upřesňuje MUDr. Slavíková. „Tento screening je velmi důležitý, protože právě brzké objevení problému dává v řadě případů velikou naději na dobrý výsledek léčby. Takto lze i včas rozpoznat děti, pro něž je vhodný kochleární implantát, který umožní částečně vnímat sluchové vjemy a pomůže rozvoji řeči.“ Dosud se v porodnici takto sledovaly jen děti, které mají neslyšící rodiče nebo kte-ré se narodily předčasně či trpěly infekcí, nedostatkem kyslíku nebo závažnou žloutenkou. Protože se však ukázalo, že většina dětí se sluchovými problémy nepatří do této skupiny, v pražské podolské porodnici takto vyšetřují už všechny své novorozence. Důvodem je i to, že v mnoha případech byly poruchy sluchu u dětí objeveny pozdě na to, aby mohly být úspěšně odstraněny. Ne vždy se totiž s jistotou pozná, zda se dítě otočilo za zvukem tlesknutí nebo zda reagovalo na související zrakový vjem. Díky včasnému vyšetření u všech dětí se takové riziko zcela vyloučí.

Když mimi žloutne
Každý den se zjišťuje stupeň novorozenecké žloutenky. Orientační hodnoty jsou podkladem k dalšímu krevnímu vyšetření, které určí, zda bude miminko ošetřeno tzv. modrým světlem. Tuto žloutenku má 50 až 60 % dětí narozených v termínu a 90 až 95% nedonošených dětí, ale jen část z nich potřebuje modré světlo. U ostatních si organizmus poradí sám a žloutenka odezní bez léčby. Nejde o infekci, ale o přeměnu krevního barviva, což je po porodu běžný proces.

Z patičky
Mezi 72. a 96. hodinou života se miminku odebírá z patičky krev, z níž se zjišťuje, zda netrpí vrozenou metabolickou vadou. Sledují se tři závažné problémy. Jedním z nich je porucha metabolizmu bílkovin, tzv. fenylketonurie, která se vyskytuje u jednoho z osmi až deseti tisíc novorozenců. Pokud se prokáže, je třeba nasadit speciální dietu s omezením bílkovin a další léčbu, aby nedošlo k poškození vývoje centrálního nervového systému a mentálnímu postižení. Z podobných důvodů se zjišťuje i případná vrozená nedostatečnost štítné žlázy a je-li odhalena, pak je třeba miminko brzy začít léčit. (Bývá zjištěna u 1 ze 4500 novorozenců.) Třetí překážka zdravého vývoje, kterou lze takto vypátrat, se týká oblasti hormonů produkovaných nadledvinami. I v tomto případě je včasná léčba zásadní. „Pokud výsledky ukazují na možnou vrozenou vadu, kontaktujeme rodiče i pediatra a doporučíme podrobnější vyšetření. Většina rodičů o tomto sledování ani neví, protože se u jejich dětí podezření na tyto poruchy neprokázalo,“ říká MUDr. Slavíková.

První očkování
V porodnici se miminka očkují proti TBC do levého ramínka. V místě očkování se vytvoří vřídek, který postupně zaschne a na zbude jen malá jizvička. Děti, které mají zdravotní potíže, nebo zatím nedosáhly potřebné váhy, se očkují později, nejdéle však do šesti týdnů věku.

Pro zdravé oči
Bude mít miminko modrá, nebo hnědá očka? Každá maminka by chtěla jiná, ale všechny si přejí, aby jejich děťátko dobře vidělo. Proto se u všech novorozenců už v prvních dnech života sleduje dráha zraku a stav zornice, aby se vyloučil, případně včas rozpoznal a odstranil vrozený šedý zákal, který postihuje jednoho z 1500 novorozenců.

Zaostřeno na nožky
Protože je vývojová porucha kyčelních kloubů zřejmě nejčastější vrozenou vadou novorozenců, už v porodnici se na kontrolu kyčlí lékaři zaměřují. Pediatr pohmatem zkontroluje, zda jsou kyčelní klouby správně pohyblivé a změří symetrii roztažených končetin. Nezjistí-li závažné odchylky od normálu, další kontrola, a to ultrazvukem, čeká miminko za tři až šest týdnů.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články