V jaké poloze budete rodit? Porody na zádech jsou prý delší až o 20 minut

Během porodu vystřídáte hned několik poloh. Které váš porod urychlí a usnadní? A které naopak pro vás a pro dítě vhodné nejsou?
V jaké poloze budete rodit? Porody na zádech jsou prý delší až o 20 minut

Mezi lékaři je nejoblíbenější poloza vleže

Lékaři mají většinou nejradši polohu vleže nebo pololeže. Má to logiku – je pro ně přehledná. Přesto vám většina porodních asistentek řekne, že poloha vleže na zádech má k ideálu daleko.

Téměř nikdy ji svým klientkám nedoporučuje ani Kristina Neubertová Zemánková. Maximálně ve výjimečných případech, kdy je potřeba, aby se miminko srovnalo v porodních cestách.

„Poloha na zádech je totiž za normálních okolností velmi nevýhodná pro matku i dítě. K miminku se dostává méně kyslíku, což může způsobit vážné problémy. Žena navíc vnímá větší bolest, protože nemůže pohybem přirozeně s miminkem spolupracovat.

Video: Podívejte se, jak vypadá orgasmický porod

To se pak rodí v podstatě do kopce a porod se tím nepřirozeně zpomaluje. V leže na zádech se navíc nemůže pohnout kostrč, aby udělala místo hlavičce miminka, a tím se reálně zmenšuje prostor v pánvi až o 30 procent.“

A co říkají výzkumy? Podle studií potřebují ženy rodící na zádech více nástřihů hráze než ženy rodící ve vzpřímené poloze. Dál se taky prokázalo, že porody na zádech jsou i o něco delší – u prvorodiček průměrně o 23 minut, u vícerodiček o 13 minut.

Betynka na Facebooku