Utajený porod

Čekáte miminko? Chcete rodit v utajení? Chcete dát dítě k adopci? Dobře si vše rozmyslete, abyste se jednou netrápila....
Utajený porod
Jednou budu mít aspoň tři děti, vyprávěla jsem už v patnácti kamarádkám. Mým představám se smály a já je také brala jako vzdálenou vizi. Jenže teď je mi osmnáct, jsem sama a nemám ani dodělanou střední školu. V prvních dnech, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná, mi hlavou proběhlo tisíc věcí. Ze strachu, co by moji přísní rodiče řekli na to, že mají doma svobodnou matku, jsem přemýšlela i o radikálních řešeních. Přemítala jsem, jestli bude mít můj život ještě nějakou cenu, jestli jsem schopna, pokud si dítě nechám, se o ně postarat a neustále docházela k závěru, že to nepůjde. Pak jsem náhodou zaslechla, že je možné porodit někde, kde mě nikdo nezná, a dítě dát k adopci. Ta myšlenka se mi líbila čím dál víc, jen jedno mi nebylo jasné – jak to udělat, aby nikdo nepoznal, že jsem těhotná. Ale než jsem se k něčemu „rozhoupala“, mamka, které byly podezřelé mé ranní nevolnosti, vše odhalila. O adopci nechce ani slyšet. Tvrdí, že bych toho celý život litovala. Utajený porod už pro mě nepřichází v úvahu, ale stejně bych ráda věděla, co to znamená.
Jana

Někdy se může stát, že přijde těhotenství v „nepravou chvíli“, v situaci, kdy se nastávající maminka domnívá, že nebude schopna se o dítě postarat, nebo ani nechce, aby o tom, že je těhotná a porodila, někdo věděl.

Co je a není tajné
Právě pro takový případ existují zařízení, kde jsou nastávající mamince nápomocni. Patří mezi ně i porodnice v Kadani. I tady mohou maminky – v případě, že si to přejí – rodit v utajení. „Utajený porod je zařazen do nabídky našich služeb od října 2005,“ vysvětluje MUDr. Aleš Padrta, primář porodnického oddělení nemocnice v Kadani. „Zatím tuto možnost nevyužila plně žádná žena, dvě projevily zpočátku zájem, ale porod nakonec skončil jen poskytnutím dítěte k adopci. Možnost rodit utajeně nabízíme, protože je dána zákonem a my se snažíme vycházet vstříc co možná největšímu počtu žen. Základním předpokladem je, že žena o této možnosti musí být předem informována a svoje přání musí projevit již při příjmu na oddělení. Postup je pak následující:
 
Při příjmu rodičky k porodu sepíše přijímající sestra (porodní asistentka):
Žádost o utajený porod. V žádosti je uvedeno jméno a příjmení matky, případně rodné příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, státní občanství. Rodička žádost podepíše. Žádost je zalepena do obálky označené Utajený porod číslo/rok (např. Utajený porod 01/2005). Obálka je předána přednostovi oddělení, který ji uchovává odděleně od další zdravotní dokumentace. Obálku je povoleno otevřít pouze na základě rozhodnutí soudu. Prohlášení matky pro úhradu nutné péče ze zdravotního pojištění. Rodička vyplní prohlášení a zaškrtne jednu z nabízených možností. Prohlášení je předáno přednostovi oddělení společně s obálkou obsahující žádost o utajený porod. Další zdravotní dokumentace je vedena obvyklým způsobem (anamnéza, klinická a laboratorní vyšetření, aj.). Nevyplňuje se datum narození, rodné číslo, bydliště, státní občanství. Místo jména a příjmení se uvádí Utajený porod číslo/rok. Rovněž se neuvádí (pokud na tom rodička netrvá) identifikační údaje otce. Pokud si rodička zvolí pseudonym, je toto jméno rovněž uvedeno v záhlaví porodopisu.
Hlášení o narození dítěte – vyplňují se pouze údaje týkající se dítěte. Místo jména matky se uvádí Utajený porod číslo/rok. Po ukončení hospitalizace se dokumentace uzavře a ukládá se odděleně od ostatních porodopisů u přednosty oddělení.
 
Spolupráce s rodičkou
Personál oslovuje rodičku jménem, které si zvolila.
 
Péče na porodním sále je stejná jako u všech ostatních porodů.
 
Pokud chce rodička dát dítě do adopce, poskytne personál porodního sálu novorozeneckému oddělení všechny nezbytné údaje s výjimkou utajených.
 
Po přeložení na oddělení šestinedělí je rodička uložena samostatně. V případě adopce dítěte je hospitalizace rodičky zkrácena na nejnižší možnou míru.
 
Pokud rodička nenavštěvovala v průběhu těhotenství prenatální poradnu a nemá provedena nezbytná vyšetření, uskuteční se v nejkratší možné době po příjmu na porodnici.

Povinná mlčenlivost
Lékaři a příslušníci zdravotnického personálu, kteří v rámci výkonu lékařské péče přišli do styku s osobními údaji rodičky, jsou povinni o nich zachovávat mlčenlivost. Stejná povinnost platí i pro nezdravotnické pracovníky, kteří s těmito údaji přišli do styku při zpracování dat a při vyúčtování péče zdravotní pojišťovně. Ostatní nezdravotniční pracovníci nemají k těmto údajům přístup.Ženy se rozhodly dát dítě do adopce vzhledem k jejich tíživé sociální a společenské situaci. V posledních asi deseti letech se u nás nevyskytla žádná maminka, která by od svého rozhodnutí dát dítě do adopce odstoupila. Ještě počátkem devadesátých let se však tyto případy vyskytovaly. Šlo o mladé ženy,zpravidla do 20 let, které při spatření svého dítěte po porodu změnily názor a dítě si ponechaly. Důvodem byl probuzený mateřský cit, který jim nedovolil se svého dítěte vzdát.“

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články