Svědivé pupínky? Vypořádejte se s nimi...

Plané neštovice, které jsou nejčastější na jaře a na podzim, většinou rodiče vnímají jako lehké onemocnění. Mají pravdu?
Svědivé pupínky? Vypořádejte se s nimi...
Skoro 300 svědivých neštoviček v různém stadiu „vývoje“ se může objevit na dětském tělíčku, na sliznicích i v dutině ústní. U většiny dětí sice probíhají plané neštovice bez komplikací, ale výjimkou nejsou ani horečka, či nevolnost. Kdy se objevují? Jak se léčí? Na otázky odpovídá MUDr. Daniel Dražan, pediatr z Jindřichova Hradce.

Kde se děti mohou nakazit neštovicemi nejčastěji?
Dítě se nakazí kontaktem s nemocným planými neštovicemi či pásovým oparem. Plané neštovice jsou bohužel infekční již na konci inkubační doby, to znamená v době bez příznaků, kdy nelze kontaktu zabránit. Samozřejmě riziko kontaktu se zvyšuje návštěvami kolektivního zařízení.

Jak dlouho může infikované dítě nemoc přenášet?

Inkubační doba je většinou 14 až 16 dní, ale může být v rozmezí 10 až 21 dní. Infikovaný jedinec začíná být infekční 1 až 2 dny před prvními projevy onemocnění, tedy na konci inkubační doby.

Je třeba bránit přenosu infekce na druhé dítě?
Přenosu infekce v rodině je vhodné bránit, protože onemocnění získané kontaktem v domácnosti může mít těžší průběh. Samozřejmostí by měla být izolace nemocného. Lze využít i možnosti tzv. postexpoziční profylaxe, to znamená očkování do 3 až 5 dnů po kontaktu s nemocným.

A co když se rodiče snaží, aby se druhé dítě nakazilo?

Záměrně nakazit navzájem sourozence rozhodně nemohu doporučit. Je známo, že průběh onemocnění bývá těžší v případě sekundárního případu v rodině, protože jsou tyto děti v těsnějším kontaktu. Nemocné dítě má být izolované a jeho kontakt s dětským kolektivem je krajně nevhodný.

Je-li nemoc ve školce, je lepší nechat dítě doma?
To závisí na řadě okolností. Nemocného jedince je nutné izolovat. Postexpoziční profylaxe očkováním se mi jeví jako vhodnější varianta, než nechat dítě doma po celou dobu epidemie. Navíc pokud dítě uchráníme všech kontaktů s ostatními, hrozí zde riziko potenciálně závažnějšího průběhu nemoci v pozdějším věku.

Co je na neštovice nejlepší? Jak dlouhá je „izolace“?
Vše závisí na věku pacienta, jeho základním onemocnění a průběhu infekce. Léčba spočívá v izolaci dítěte, dodržování klidu na lůžku, snižování teploty, lokálním ošetřování neštoviček a snaze zabránit dítěti, aby si vyrážku neškrábalo a stroupky z neštoviček nestrhávalo násilím. V opačném případě si může způsobit nehezké jizvičky a rozšířit vyrážku prsty do citlivých míst, jako jsou oči, nos atd.. Někdy není léčba potřeba žádná, jindy je možné podávat léky proti svědění (tzv. antihistaminika), v některých případech se dávají léky působící proti viru způsobujícímu plané neštovice (tzv. antivirotika), antibiotika proti planým neštovicím neúčinkují. V komplikovaných případech přichází v úvahu hospitalizace a další podpůrná léčba. Dítě by mělo být izolováno do té doby, kdy jsou všechny puchýřky zhojeny stroupkem, což je většinou do týdne po začátku onemocnění.

Mohou se planými neštovicemi nakazit i rodiče?

Většina rodičů již někdy ve svém životě plané neštovice prodělala, a proto nejsou vůči infekci vnímaví. V opačném případě (asi 5 až 10 procent) je vysoká pravděpodobnost infekce rodiče.
 
Hrozí dětem komplikace? Mohou jim zůstat jizvičky?
Plané neštovice jsou většinou nezávažné, i když nepříjemné onemocnění. Komplikace nejsou ale vzácností a v některých případech mohou být velmi závažné. Většina dětí prodělá plané neštovice mezi 1 rokem až 10 lety, kdy je naštěstí nejnižší riziko komplikací. Věkově nejohroženější skupiny jsou plod a novorozenec (při infekci matky v těhotenství nebo těsně po porodu), kojenci, těhotné ženy, dorostenci a dospělí. Nejzávažnějšími komplikacemi jsou bakteriální infekce, u některých pacientů se mohou vytvořit záněty kůže z rozškrábaných neštovic, postižení centrální nervové soustavy, zápaly plic a krvácivé projevy.

Je možné se tomuto onemocnění nějak bránit?
Nejúčinnější prevencí planých neštovic je očkování. Existuje určitě více důvodů, proč děti očkovat. Vakcína s vysokou účinností je totiž chrání proti velmi častému, nezřídka nepříjemnému a potenciálně i komplikovanému onemocnění. Ochrana před infekcí očkováním je mnohem výhodnější než její léčba, a to určitě neplatí jen pro plané neštovice. Očkování dítěte také snižuje riziko infekce vnímavých jedinců ve svém nejbližším okolí a může být dokonce pro rodinu i ekonomicky výhodné.

Není to zbytečná zátěž pro dětský organizmus?

Nejenže nejde o zbytečnou zátěž, ale nejde vůbec o zátěž. To je stále opakovaný mýtus. Očkováním zcela cíleně posilujeme imunitu vůči danému mikroorganizmu. Takže posilujeme, povzbuzujeme, pomáháme apod., nezatěžujeme.

Které období je pro očkování nejvhodnější?
Očkování není vázáno na sezonu. Optimální věk pro ně je 12 až 18 měsíců, pokud dítě očkované nebylo a plané neštovice neprodělalo, lze očkovat kdykoli, to znamená i před nástupem do školky. Samozřejmě ve školce je mnohem vyšší pravděpodobnost expozice planým neštovicím, a tím i větší pravděpodobnost onemocnění.

Kolik vlastně vakcína stojí? Stačí jen jedna dávka?
Dětem do 12 let se dává jedna dávka, od 13. roku jsou to dvě dávky. Jedna dávka stojí (pochopitelně v závislosti na ceně v lékárně, event. výhledově u distributora a ceně aplikace u lékaře) kolem 1400 Kč.

Nejde o zbytečnou zátěž pro dětský organizmus?
Nejenže nejde o zbytečnou zátěž, ale nejde vůbec o zátěž. To je stále opakovaný mýtus. Očkováním zcela cíleně posilujeme imunitu vůči danému mikroorganizmu. Takže posilujeme, povzbuzujeme, pomáháme apod., nezatěžujeme.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články