Sterilizace místo antikoncepce?

Podle nového zákona o sterilizaci, který platí od dubna, to již možné je.
Sterilizace místo antikoncepce?

Ženy i muži starší 21 let si nyní mohou nechat tento nevratný zákrok provést, aniž by museli procházet složitým úředním martýriem a souhlasem odborné komise jako doposud. Podle lékařů by se tak sterilizace mohla stát rozšířenější alternativou antikoncepce, jako je tomu i na Západě.

Sterilizaci – zákrok zabraňující plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz – nově upravuje zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nahrazuje směrnici starou již 40 let. „O zákrok nyní může zažádat každý občan starší 21 let, aniž by k tomu měl zdravotní důvod,“ říká gynekolog MUDr. Petr Kovář z Gynprenatalu. „Lékař musí žadatele poučit o výkonu samotném, o jeho nevratnosti a také o možných rizicích.“ Vlastimil Sršeň, ředitel odboru komunikace z Ministerstva zdravotnictví, k tomu dodává: „Věková hranice 21 let byla stanovena s ohledem na úpravu obvyklou v zahraničí. Je nutné, aby pacient byl dostatečně rozumově i osobnostně vyzrálý k udělení takového souhlasu.“

Sterilizace jako antikoncepční metoda
Ve srovnání s mnoha jinými zeměmi je Česká republika v počtu sterilizací na překvapivě nízké příčce. Sterilizovaných žen jsou u nás necelá tři procenta. Jedním z hlavních důvodů byly podle gynekologa Petra Kováře právě zastaralé předpisy. „Sterilizace jako antikoncepční metoda je vhodná pro ženy, které mají naprosto jasno v tom, že již další děti nechtějí a jejich reprodukční funkce je tedy spíš na obtíž,“ vysvětluje a dodává: „Nyní již nebudou limitovány věkem ani počtem dětí. Přesto předpokládám, že každý z gynekologů bude velice pečlivě probírat zejména s mladšími pacientkami nevratnost plodnosti po sterilizaci (alespoň přirozenou cestou), a domnívám se, že novelizaci zákona budou využívat spíše ženy po 30. – 35. roku, které již mají doma více dětí a jsou přesvědčeny, že žádné další zplodit nechtějí.“

Od 1. dubna již od 21 let a bez komise
To je zásadní změna oproti dřívějšku, kdy žena musela splňovat buď věkové kritérium (nad 40 let), nebo při nižším věku musela mít určitý počet dětí (35 let + 3 a více dětí, pod 35 let 4 a více dětí). Navíc o provedení zákroku rozhodovala odborná komise. „Muž nemohl zákrok na vlastní žádost bez zdravotní indikace absolvovat vůbec,“ doplňuje Kovář. „Výjimečně mohl podstoupit sterilizaci místo své manželky, pokud ta ze zdravotních důvodů již podmínku splňovala, a zároveň by pro ni byla narkóza spojená se zákrokem výrazným rizikem.“

Nový zákon vyžaduje podle právníka Mgr. Jakuba Uhra souhlas komise jen v těchto případech: „Souhlas odborné komise je nutný u pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, u pacienta s omezenou způsobilostí k právním úkonům tak, že není způsobilý posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí, nebo u nezletilého pacienta.“

Žadatel musí být řádně poučen – před svědkem
Sterilizaci lze provést na základě písemné žádosti. Žadatel musí být poté poučen od svého ošetřujícího lékaře o povaze zákroku a jeho možných rizicích, a to v přítomnosti svědka z řad zdravotních pracovníků. Bude-li chtít, má právo i na přítomnost dalšího svědka. Mezi tímto poučením a udělením souhlasu je pak vyžadována minimálně čtrnáctidenní lhůta. „Přítomnost svědka při poučení a následná 14denní lhůta má chránit lékaře od případných námitek a žalob, že žadatel nebyl dostatečně poučen nebo že jednal ve stresu či spěchu,“ vysvětluje gynekolog Petr Kovář.

Co to je sterilizace a jak se provádí
Jedná se o zdravotní výkon, který zabraňuje plodnosti bez odstranění nebo poškození pohlavních žláz. U ženy spočívá chirurgický výkon v přerušení obou vejcovodů, čímž je znemožněno putování vajíčka od vaječníků do dělohy a pochopitelně také jeho setkání se spermiemi. Lidské vajíčko má mikroskopický rozměr a v případě, že je jeho transport vejcovodem znemožněn, beze zbytku se vstřebá. U mužů mluvíme v případě sterilizace o vazektomii, která spočívá v podvázání obou konců chámovodů v šourku.

V současné době se v ČR naprostá většina sterilizací u žen provádí laparoskopicky, tedy v celkové anestézii na operačních sálech, eventuálně při císařském řezu. Možností operačního provedení sterilizace u žen je ale více. Petr Kovář z Gynprenatalu k tomu uvádí: „Ve světě se dá sterilizace provést i ambulantní formou pomocí hysteroskopie, tedy přes pochvu a dělohu. Doufám, že v brzké době se tato metoda rozšíří i u nás.“

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články