Správně psát děti nenaučí ve škole, to musíte udělat vy

Aby nácvik psaní probíhal tak, jak má, měl by mít prvňáček dobře zvládnuté některé grafomotorické návyky z předškolního věku.
Správně psát děti nenaučí ve škole, to musíte udělat vy

Spoléhat se na to, že paní učitelka v první třídě naučí dítě správně sedět, držet tužku a volně táhnout, není správné. „Cesta ke správnému držení tužky je dána již na počátku grafomotorického vývoje,“ zdůrazňuje speciální pedagožka Ivana Tichá a naznačuje, jakými podobami tento vývoj prochází: „Od náhodného uchopení (2. – 4. měsíc) přes dlaňový úchop (4. – 6. měsíc), pinzetový úchop (11. – 13. měsíc), příčný úchop s nataženým ukazováčkem až po držení tužky v prstech (3. – 4. rok).“

Děti, hýbejte se!
Je tedy třeba dohlédnout na to, jak si kreslí váš předškolák. Nejde ani tak o to, držet pětileté dítě narovnané u stolu a nutit ho striktně do správného úchopu (tužka opřená o prostředník, lehce přidržená ukazovákem a palcem, mířící k rameni). Dítě by mělo zažívat spontánní radost z kreslení a počátků psaní, mělo by usedat ke stolu v pohodové náladě. Je také důležité, aby dítě mělo dostatek volného pohybu venku, aby si mohlo spontánně hrát, a tím přirozeně rozvíjet hrubou a jemnou motoriku. Dnešním dětem pohyb chybí. To má za následek nejen nevyventilované negativní emoce, agresi apod., ale konkrétně také přetížení svalů zapojujících se při nácviku psaní. Proto se také doporučuje provádět uvolňující cviky před psaním i po něm.

Prohřešky proti správnému psaní
Nesprávné držení tužky (pera) a silný tlak na psací náčiní. Když vidíte, že dítě při kreslení nebo psaní „ryje“ do papíru, je čas přerušit práci a uvolnit ruku nebo nejlépe uvolnit se celkově.

Špatné sezení (nejčastěji z boku), skládání nohou pod tělo a špatný sklon sešitu při psaní.

Psaní nanečisto. Má-li žáček vypracovat domácí úkol, při trénování se unaví a pravděpodobnost, že se mu to „načisto“ povede líp, je malá. Navíc doba, kdy dítě psaní nacvičuje, by měla být přiměřená. (Např. domácí příprava by v první třídě neměla přesáhnout 30 minut.)

Psaní propiskou. Grafomotorická cvičení se provádějí nejprve tužkou tvrdosti 2, po několika měsících (kolem listopadu prosince) prvňáčci přecházejí na psaní vhodným perem. Ani doma nenechávejte psát děti propiskami. Nutí je to k nesprávnému držení a tlaku.

Odklad kvůli grafomotorice?
Mohou být špatné grafomotorické návyky důvodem k odkladu školní docházky? „Když se při zápisu najde problém, existuje mnoho možností, jak se s ním poprat,“ říká Ivana Tichá a jako příklad uvádí grafomotorické kurzy pro předškoláky v rámci speciálně pedagogického centra.

„Je pravda, že správné držení tužky nezvládá velký počet dětí, které jsou do škol přijaté, pokud je dítě po všech ostatních stránkách na školu zralé, tak to není důvod k odkladu. K odložení školní docházky by neměl stačit jen jeden faktor, mělo by jít o komplexní posouzení. Grafomotorická nezdatnost se dá kompenzovat a cvičit – ale čím dříve, tím lépe,“ nabádá speciální pedagožka. Důležité je, aby dítě před nástupem do ZŠ mělo vyhraněnou lateralitu. Většinou děti jdoucí k zápisu znají velká tiskací písmena, některé děti se umí podepsat psacím písmem, ale není to podmínka. 

Cviky vhodné pro rozvoj grafomotoriky
Učitelka v mateřské škole Bc. Ivana Tichá zařazuje do výuky uvolňovací cviky během celého předškolního období. Doporučuje následující:
✱ Ramenní kloub uvolňujeme krouživými pohyby ramen (křídla ptáčka) a poté celé ruky (větrný mlýn).
✱ Provádíme krouživé pohyby zápěstí, např. s pomocí říkanky Vařila myšička kašičku.
✱ Prsty cvičíme např. při počítání prstů, kdy pohyb vychází od dlaně, nebo při spojování prstů s palcem či postupným spojováním prstů jedné ruky s prsty druhé ruky.
Video s dalšími uvolňovacími cviky a spoustu dalších tipů najdete na www.jak-spravne-psat.cz.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články