Špatná cytologie!?

Na vině je zanedbaná prevence. V absolutní většině případů se totiž nález na děložním hrdle zhoršuje v řádu mnoha měsíců či několika let...
Špatná cytologie!?
K tomuto stavu by v těhotenství sice nemělo dojít nikdy, ale obvykle se to stává v důsledku nedbalosti ženy, která nechodila na pravidelné gynekologické kontroly před otěhotněním. Jen díky nim lze totiž včas zachytit podezření na přednádorové změny,“ říká MUDr. Roman Chmel a dále odpovídá na otázky, které s tím souvisejí.

Jaký je postup, když se u těhotné zjistí, že delší dobu neabsolvovala preventivní cytologická vyšetření?

Pokud gynekolog nemá k dispozici výsledek cytologie z čípku z doby před otěhotněním, je nucen odebrat stěr z děložního hrdla v prvním trimestru těhotenství. Samotný odběr zpravidla nepředstavuje žádný problém, potíže nastávají až tehdy, když je ve výsledku vyjádřeno podezření na lehčí či těžší přednádorové změny, tedy prekancerózu. A tady začíná koloběh opakovaných vyšetření a kontrol u gynekologa, pokud cytologie odhalila lehčí prekancerózu, či u specialisty v centru onkologické prevence, pokud byly nalezeny změny, u nichž je podezření z vyššího stupně prekancerózy.

Takové zjištění představuje pro nastávající maminku určitě velkou psychickou zátěž…
Těhotenství s pravděpodobnou prekancerózou, zejména vyššího stupně, se stává napjatým a nervózním, protože jen málokdo netrpí alespoň mírným strachem z onemocnění rakovinou. Chirurgické odstranění podezřelého ložiska z děložního hrdla – konizace a následné histologické vyšetření jsou provedeny až po šestinedělí. Vede to k tomu, že si těhotná graviditu neužívá, ale podvědomě se obává komplikací a navíc obvykle vidí svůj stav v poněkud „horších barvách“, než odpovídá realitě.

Jak se po zjištění přednádorových změn v těhotenství postupuje?
Co nejvíce konzervativně, tedy opakovaným sledováním vývoje změn na čípku bez chirurgického zákroku. Provedení konizace ovšem nelze úplně vyloučit. Jsou případy, kdy je gynekolog nucen tento výkon provést, aby zamezil riziku přeměny prekancerózy ve zhoubný nádor během dalších měsíců trvání těhotenství a šestinedělí. Většina těchto zákroků se provádí v druhém trimestru mezi
14. a 24. týdnem gravidity.

A jak velký problém to představuje pro porod?
Ženy s lehčí i těžší prekancerózou v těhotenství rodí obvykle spontánně vaginální cestou. K císařskému řezu se přistupuje jen zcela výjimečně, a to pouze v případech, kdy je zachycen počínající zhoubný nádor. Provádí se zpravidla několik týdnů před termínem porodu, protože čas hraje proti nám. Měsíce čekání mohou totiž znamenat riziko zhoršení počínajících nádorových změn na čípku. Proč daný postup? Protože v tomto případě je třeba co nejdříve po porodu provést konizaci, a pokud se rodí standardně poševní cestou, musí se čekat až na zahojení děložního hrdla, což trvá minimálně po dobu šestinedělí. Děložní hrdlo je po porodu císařským řezem neporaněné, chirurgický zákrok lze provést dříve a s mnohem přesnějším mikroskopickým výsledkem.

Je pravda, že zjištěné přednádorové změny mohou v těhotenství dokonce samy zmizet?

Zejména ty lehčí, v těhotenství zjištěné a sledované změny, mohou při kontrole po šestinedělí úplně vymizet. V dalších případech však prekanceróza zůstává v cytologii přítomna i v období po porodu, a proto se po šestinedělí přistupuje k chirurgickému výkonu.

Může mít konizace vliv na budoucí těhotenství?
Jakákoliv, i ta nejbanálnější a nejlehčí operace může mít nečekané následky. V případě konizace to platí také. Obecně však lze říci, že jedna jednoduchá konizace, při níž nebyla komplikace a pooperační průběh proběhl v rámci normy, by neměla mít žádné zásadní zdravotní následky ve smyslu snížení šance na otěhotnění či zvýšení rizika komplikací během budoucí gravidity. 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články