Sourozenecké konstelace aneb na pořadí záleží

Věřili byste, že pořadí v jakém jsme se v rodině narodili, má rovněž vliv na našem chování a tom, jací jsme? Ano mohou za to sourozenecké konstelace.
Sourozenecké konstelace aneb na pořadí záleží
Taky jste si všimli, že váš prvorozený je až nápadně smutný, na druhou stranu rád o všem rozhoduje a velí? A naopak benjamínek je veselý, bezstarostný, až se nad tím někdy pozastavujete? Je to ale naprosto přirozené. Povahové rysy stejně jako vzorce chování si vytváříme v dětství a ovlivňují je mimo jiné i pořadí, v jakém jsem se narodili. Alespoň to tvrdí teorie o sourozeneckých konstelacích a praktičtí psychologové ji více či méně potvrzují. A porovnáte-li zejména své nejstarší dítě s prvním potomkem kamarádky, zřejmě určité společné rysy také najdete, třeba sklon k vůdcovství a cílevědomost, které budou pravděpodobně v protikladu s chováním nejmladšího dítěte v rodině.

Kdo je kdo
 
Prvorozený vůdce
Když přišli na svět, vše se kolem nich točila, všechny pozornost patřila jen jim. A to je dobrý hnací motor k čím dál lepším výkonům. Prvorození a jedináčci mívají sklon k perfekcionismu, jsou svědomití, spolehliví, systematičtí, kritičtí, vážní se smyslem pro odpovědnost. Některé vlastnosti prvorozených se u jedináčků násobí. Rodiče mívají na tyto děti až příliš vysoké nároky, vnímají je jako nástroje pro uspokojení svých nenaplněných ambic. Ti si připadají důležití, jsou přece zvyklí, že v rodině mívají nejvíce povinností ze všech dětí, že občas nesou odpovědnost za své mladší sourozence, a také, že se po narození druhého dítěte musí vyrovnat se „se sesazením z trůnu“ a uhájit své místo prvorozeného. V dospělém životě bývají na řídících funkcích, jsou to rození vůdci. Polkud ale neuspějí, jsou často velmi nešťastní a ze selhání obviňují sami sebe.
 
Klepněte pro větší obrázek 

Prostřední vyjednavač
Prostřední děti, tedy ty, které se narodily příliš pozdě na to, aby byly nejstarší, a současně příliš brzy, aby byly benjamínky, jsou zdatnými vyjednavači a diplomaty. Vzhledem k tomu, že mnohdy vystupují jako prostředník mezi nejmladším a nejstarším sourozencem, snaží se vyhýbat konfliktům, naopak aktivně vyhledávají kompromisy, jsou nezávislí, mezi vrstevníky oblíbení. Samo prostřední dítě obvykle cítí nespravedlnost v tom, že podle rodičů je na privilegia staršího moc malý, ale na výhody nejmladšího, (mazlení a větší pozornost) je zase už moc velký. Obvykle po marných pokusech na sebe upozornit, hledá prostředí, kde by byl „akorát“, a tím je parta vrstevníků. Je-li těžko na cvičišti, bývá lehko na bojišti, a tak právě prostřední dítě má velké předpoklady se co nejlépe připravit na život dospělých. Brzy se naučí vyjednávat a nemít přehnané nároky na sebe ani na své okolí.

Benjamínek ve světle ramp
Okouzlující a všemi zbožňované dítě. Tací jsou nejčastěji benjamínci .Prochází jim, co by starší sourozenci zaplatili ať už doslova částkou z kapesného nebo přídavkem povinností. Někdy se na shovívavé výchově či spíše nevýchově podílejí i sourozenci, kteří, aby měli klid od „otravného mrňouse“, udělají za něj jeho práci. Benjamínek svého postavení umí náležitě využít při řešení problémů. Často svádí vinu na druhé, intrikuje. Snaží se upoutat pozornost za každou cenu. Protože umí zaujmout na první pohled, vynikají v obchodních profesích. Uplatní se dobře v kreativních profesích, rád a zdatně komunikuje s lidmi.

Při tvorbě materiálu využita kniha Kevin Lemanh: Sourozenecká konstelace

Text: Anna Berková
 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku