Soukromé školky: Víte jak si mezi nimi vybrat?

Nedostalo se na vás ve frontě na státní školku, a tak vybíráte mezi soukromými? Poradíme vám, na co se zeptat, abyste za nemalé školné zajistili dítěti co nejlepší péči.
Soukromé školky: Víte jak si mezi nimi vybrat?

Nezoufejte, že zrovna pro vaše dítě není ve státní školce místo. Pokud si můžete dovolit zaplatit opravdu kvalitní, ministerstvem školství akreditovanou soukromou školku, nebudete litovat. Právě proto, že na rozdíl od státních školek se mají ty soukromé co ohánět, aby byly lepší než konkurence, nabízejí často takový program a služby, o kterých byste si mohli ve státní školce nechat jen zdát.

Chce to jen dát si tu práci a včas se začít poohlížet po nabídkách v okolí bydliště nebo budoucího zaměstnání, zjišťovat si reference, pročítat webovky školek, případně i inkognito za plotem sledovat dění na školkové zahradě a porovnávat.

Školky, které posunete do druhého kola, pak určitě navštivte osobně spolu s dítětem. Nemusíte čekat na den otevřených dveří. Stačí se předem telefonicky domluvit. Už z prvního kontaktu totiž leccos poznáte. A nezapomeňte se vyzbrojit tužkou, zápisníkem a hlavně předem připravenými otázkami. Na co byste se měli zeptat? S Petrou Klapákovou, ředitelkou klánovické soukromé mateřské školy Smíškov, jsme pro vás připravili pár tipů.

Kdy je čas začít chodit do školky?

Kdy je čas začít chodit do školky?

Jaké vzdělání má personál ve školce?

Aby mohly učitelky dětem poskytnout bezchybnou metodiku, měly by mít minimálně středoškolské pedagogické vzdělání. Odborným pedagogem by však určitě měla být ředitelka školky.

Nenechte se zmást tím, že soukromá školka je vlastně podnikatelský subjekt, a tak potřebuje ve vedení ekonoma či právníka. Na prvním místě by při práci s malými dětmi mělo být co nejvyšší i nejširší pedagogické vzdělání. Manažerské schopnosti jsou výborným bonusem.

 

TV a počítač nejsou ve školce potřeba. Kreativní učitelé dokážou dětem předat poznatky účinněji, např. prožitkovým učením.

 

Jaký má školka program a jakými metodami jej naplňuje?

Nespokojte se s odpovědí, že se řídí rámcovým vzdělávacím programem pro mateřské školky a že děti jsou ve školce spokojené. V každé školce najdou děti něco jiného než doma, časem si zvyknou a budou s náplní spokojené, třeba jen proto, že nemají srovnání, a tak nevědí, že by to mohlo být zajímavější, pestřejší, bohatší.

Vy chcete víc, proto se ptejte konkrétně – co se děti ve školce dozvědí a naučí o přírodě, zvířatech, lidském těle, o technice, z oblasti předmatematických představ, z morální výchovy, ze sociální oblasti atd. Zajímejte se i o to, jakou formou učitelky dětem poznatky předávají. Jestli a jak často pracují s metodickými listy (předškolákům rozhodně jednou týdně metodické listy nestačí), s monotematickými projekty, s metodou zážitkového učení, např. přímo v lese, při práci na zahradě atd.

Jakým způsobem se rodiče dozvědí, čím se děti ve školce zabývají?

Nespoléhejte se na to, že děti budou o všem doma vyprávět. Už i školkoví caparti často na obecnou otázku: Co dnes bylo ve školce nového? odpovídají podobně jako školáci: Nic. A tak školky, které mají zájem i na spokojenosti rodičů, často (běžně i každý den) obměňují nástěnku např. v šatně školky, na niž stručně v bodech napíšou, co děti tvořily, jakým tématem se zabývaly a vystavují dětské výtvory – výkresy, koláže atd.

Mimo jiné i proto, aby rodiče viděli, jaký pokrok jejich dítě udělalo. Mělo by vás také zajímat, jestli školka pořádá akce pro rodiče nebo společné akce dětí a rodičů. Určitě se zeptejte na to, zda a jak často se ve školce dělá tzv. pedagogická diagnostika dítěte a jakým způsobem se můžete seznámit s jejími výsledky.

Schopnosti, které dostanou vaše dítě do školky

Schopnosti, které dostanou vaše dítě do školky

Jestli a jak se věnují dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a talentovaným dětem?

I kdyby se tato otázka vašeho dítěte přímo netýkala, odpověď napoví mnohé o tom, jak je personál ve školce erudovaný a zda má skutečný zájem na rozvoji dětí.

Ptejte se, jak řeší nenadálé situace, např. když dítě pláče, odmítá jíst či spát, když dojde k úrazu dítěte (a zda je personál vyškolen v oblasti první pomoci). Zjistěte, zda se ve školce věnují prevenci nebezpečných situací, jako je kontakt s cizí osobou, se zvířetem, s odhozeným předmětem, při požáru atd.

Jaké kroužky školka zajišťuje a jaké další bonusy poskytuje?

Zajímat by vás to mělo i v případě, že nehodláte dětem zaplnit život jen kroužky. V každé rozumné školce vám stejně doporučí zpočátku jen jeden dva týdně. Když však nabídne více kroužků vedených kvalitními specialisty, dává tím najevo svůj zájem o děti. V některých školkách dokonce zajišťují stomatologickou prevenci, vyšetření očním lékařem či logopedický screening.

Jaké je technické vybavení školky, jak je zajištěno stravování...

Prostředí školky je samozřejmě důležité, protože dotváří celkovou atmosféru. Mělo by vás také zajímat, zda má školka platné technické revize – alespoň částečně tak ohlídáte bezpečnost svých dětí. Nezapomeňte na stravování, často školky nabízejí bezlepkové pokrmy, případně vaří speciální menu pro alergiky.

Na kolik peněz vás to všechno přijde?

Přestože finanční možnosti jsou zásadním ukazatelem, dejte si pozor na příliš nízké školné. Pokud by jej školka neobhájila bohatým sponzorem, určitě by se nízká cena musela odrazit v komplexní kvalitě – personálu, prostředí, stravy i v zajištění bezpečnosti atd. Cena se samozřejmě odvíjí od počtu dětí ve školce a počtu a vzdělání pedagogů, kteří se jim věnují.

Pro přibližnou představu – ve školce, kde je kolem 20 dětí různého věku, což je optimální i pro práci s věkovými skupinami, by školné (celodenní, každodenní) nemělo být nižší než devět tisíc měsíčně. Stravné se počítá zvlášť a bývá kolem dvou tisíc korun.


Hlídárny?

Školek různého typu i pouhých hlídáren s různou kvalitou se nabízí relativně hodně, a tak je třeba pečlivě vybírat. Nezapomeňte, že neodborné vedení může dítě trvale poškodit. Na rozdíl od mateřských školek akreditovaných MŠMT „hlídárny dětí“ nemusejí garantovat odbornou pedagogickou péči, která by dětem poskytla vzdělávání a rozvoj jejich potenciálu.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články