Slyší vaše dítě dobře?

Všichni rodiče pevně věří, že jejich miminko bude mít dáno „do vínku“ vše tak, jak má být. Někdy někomu ale příroda trochu ubere, a pak je dobré na to přijít co nejdříve, abychom měli možnost chybičku co nejdříve napravit.
Slyší vaše dítě dobře?
Ke zhoršení sluchu může dojít kdykoli během života. Pokud se dítě narodí se sluchovou vadou, či ji v raném dětství získá, zpomaluje se jeho psychomotorický vývoj, někdy výrazně, někdy se na důvod mírně zpomaleného tempa může přijít až po letech. V dnešní době máme možnost včasné diagnostiky sluchových vad již i u novorozenců v porodnici.

Bez sluchu se nerozvíjí řeč
Sluch je nezbytný k normálnímu rozvoji řeči. Proto se na vysoké procento sluchových vad přijde v době, kdy dochází k rozvoji řeči, tedy mezi 1. a 6. rokem. Rozpoznání sluchové vady je obtížnější, nejedná-li se o úplnou hluchotu, ale „jen“ o lehčí či až středně těžkou nedoslýchavost. Někdy na vadu sluchu upozorní až dlouhodobě opožděný vývoj řeči, špatná výslovnost či zdánlivá „neposlušnost“ dítěte.

Orientační vyšetření zvládnete i sami
Teď k samotnému vyšetření. Jak jsem psala výše, je možnost dítě dobře vyšetřit už v porodnici. A to nejenom orientační sluchovou zkouškou, ale daleko přesněji, na přístoji OAE (zkratka otoakustické emise). Orientační vyšetření sluchovou zkouškou u novorozenců a kojenců provádějí povinně pediatři v porodnici, pak ve věku 3–5 měsíců a 8 měsíců a ve 3 letech věku dítěte. Hodnotí se reakce novorozence či kojence na zvukové podněty Tato vyšetření jsou jen orientační, při podezření na vadu sluchu musí dítě podstoupit další specializovaná vyšetření (viz dále). Rodiče mohou sami doma kdykoli „otestovat“ své dítě. Stačí mimo zorné pole dítěte zachrastit zvukovou hračkou, dítě by se mělo za zvukem otáčet, reagovat na zvuk. Zvuk by neměl být příliš hluboký a nesmí mít vibrační složku, zdroj by měl být ve vzdálenosti asi 0,5–1­ ­metru od dítěte. Nejlépe je posadit či položit dítě do křesla, druhý rodič se za něj schová a zachrastí hračkou. Dítě by se mělo za zvukovým podětem otáčet a hledat zdroj. U většího, mluvícího dítěte to rodiče po čase většinou vysledují sami, že jejich dítě zřejmě nedoslýchá.
 
Klepněte pro větší obrázek 

Moderní diagnostika
Každá maminka si přeje vědět co nejdříve a co nejpřesněji, zda její dítě dobře slyší, vidí, zda má všechny smysly v pořádku. „Otestovat“ si své dítě na OAE, zda slyší, si můžete nechat již v mnoha porodnicích. Vyšetření OAE se dělá vždy u všech tzv. rizikových novorozenců. U ostatních novorozenců se OAE dělají buď v rámci grantů, nebo si vyšetření musí rodiče sami zaplatit (kolem 200 Kč). Dítě se vyšetřuje na novorozeneckém oddělení mezi 2.–5. dnem pobytu, většinou po kojení ve spánku, v tiché místnosti, aby bylo klidné a šlo dobře vyšetřit. Výsledkem vyšetření může být, že OAE jsou výbavné – to znamená správnou funci zevního, středního i vnitřního ucha. Při OAE výbavných je téměř stoprocentní jistota, že sluch je v pořádku. Druhý výsledek, nevýbavnost, ještě nemusí znamenat nitroušní nedoslýchavost. Nedojde-li k vyvolání emisí, a to se může stát až u 30 % dětí, je vhodné vyšetření opakovat po čtrnácti dnech, případně po měsíci. Při OAE nevýbavných však nelze přesněji určit, o jak těžkou nedoslýchavost (či dokonce hluchotu) se jedná a zda není problém ve středouší. K tomu slouží tympanometrie, a poté především vyšetření BERA (registrace evokovaných sluchových potenciálů) a SSEP. Tato vyšetření se provádějí na ORL odděleních. Stanovuje se při nich přibližný sluchový práh. Pro vyšetření BERA a SSEP je nutný klid a spolupráce dítěte. Vyšetření může trvat mezi půlhodinou až dvěma hodinami, kdy dítě musí klidně ležet. U malých dětí je tedy k vyšetření často nutný uměle navozený spánek nebo celková anestezie .

Vyšetření sluchu u starších dětí
O vyšetření sluchu jsem psala již v minulých článcích, proto jen zběžně. Po orientační sluchové zkoušce jde u spolupracujících dětí (většinou tříleté a starší) udělat audiometrické vyšetření. To ukáže sluchový práh dítěte a typ sluchové vady. Velice přínosné vyšetření, především po středoušních zánětech, je tympanometrie, která měří odolnost bubínku, přeneseně tedy citlivě vypovídá o stavu středouší.

Pozor na středoušní záněty
Mnoho rodičů se může setkat s často dočasnou středoušní nedoslýchavostí během batolecích, předškolních či raných školních let svého dítka. Když pominu nejčastější důvod nedoslýchavosti – mazovou zátku –, je na druhém místě důvodů nedoslýchavosti středoušní zánět. Nedoslýchavost je častá v souvislosti s proděláním středoušního zánětu, u zvětšených nosních mandlí, chronického zánětu vedlejších dutin nosních, atd. Tato nedoslýchavost, je-li správně sledována a léčena, většinou do budoucna nemá větší vliv na vývoj řeči a sluch dítěte. V některých případech může bohužel dojít k přechodu infekce do chronického středoušního zánětu s mnoha dalšími možnými anatomickými a funkčními změnami i s trvalým poklesem sluchu. Takovýto průběh už znamená často nutnost složitější léčby (i chirurgické) a nošení naslouchadel, apod.
 
Pokud jste se dostali do víru vyšetřování sluchové vady vašeho dítěte, je to samozřejmě zápřah na nervy. Ale jako u všech jiných nemocí či změn dítěte, je nejdůležitější „neztratit hlavu“ a bojovat. Většina vad se dá v dnešní době účinně léčit či rehabilitovat.
 
Text: Maja Stříteská
 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články