Slovo odborníka: Očkování proti pneumokoku

Na Facebooku jste se ptali na očkování proti pneumokoku – zda je nutné, jaká má úskalí. Než se pustíte do diskusí na toto téma, přečtěte si vyjádření odborníka na očkování RNDr. Marka Petráše.
Slovo odborníka: Očkování proti pneumokoku
Má očkování proti pneumokokům smysl?

Očkování proti pneumokokovým nákazám má svůj význam, který nelze ani podceňovat, ale na druhé straně ani přeceňovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o onemocnění, která nejčastěji postihují osoby starší 60 let, je u nich toto očkování na místě. Druhou věkovou skupinou, naštěstí méně postiženou pneumokokovými nákazami, bývají děti ve věku od šesti měsíců až do čtyř let. Hlavními obávanými projevy těchto nákaz jsou tzv. invazní pneumokoková onemocnění, mezi která patří pneumonie (zápal plic), meningitida (zánět mozkových plen), sepse (otrava krve) a případně artritida (zánět kloubů). Očkování je užitečným nástrojem, kterým lze těmto komplikovaným onemocněním předejít. K tomu slouží jak konjugované vakcíny (Prevenar 13, Synflorix), tak polysacharidová vakcína Pneumo23.

Chrání očkování proti pneumokokům vůči zánětu středního ucha?

Klinicky bylo ověřeno, že tradiční vakcína Pneumo23 může, ale i nemusí vyvolat ochranu vůči onemocnění zánětu středouší, tj. její účinnost se pohybovala v rozmezí 0–50 %. Naopak u vakcín Prevenar, Synflorix a Prevenar 13 byla potvrzena účinnost zhruba 30–60 % vůči zánětu středouší způsobeného pneumokoky, jejichž sérotypy jsou ve vakcíně obsaženy. Vzhledem k tomu, že tyto vakcíny obsahují maximálně 13 sérotypů, je tato ochrana limitována. Navíc se zjistilo, že u očkovaných dětí dochází k významnému nárůstu počtu případů zánětu středouší (až o 30 %) způsobeného právě těmi sérotypy, které ve vakcíně nejsou zastoupeny. Tento nárůst je absolutní ve srovnání s neočkovanými dětmi. Proto celková účinnost této vakcíny v prevenci všech zánětů středouší (bez ohledu na původce) dosahuje pouze 6–10 %. Podle posledního doporučení SZO nemá být toto očkování cíleně indikováno pouze pro prevenci zánětu středouší.

Chrání očkování vakcínou Prevenar 13/Synflorix proti rýmě nebo případně i proti meningokokovým nákazám?

Bohužel vakcíny Prevenar 13/Synflorix nemají jiný účinek než ochranu proti invazivním pneumokokovým nákazám způsobeným těmi sérotypy, které jsou ve vakcíně obsaženy (tj. proti až 13 sérotypově odlišným pneumokokům: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F a 23F). Toto očkování nechrání ani proti rýmě, ani proti dalším respiračním onemocněním. Stejně tak nelze toto očkování používat k ochraně před meningokokovým onemocněním.

Jaká vakcína je lepší?

I když Pneumo23 je dnes již ‚stará‘ vakcína, svůj význam neztratila. Její hlavní předností je to, že obsahuje celkem 23 vakcinačních sérotypově odlišných pneumokokových antigenů, a tím pokrývá v Evropě téměř 99 % všech vyskytujících se pneumokoků. Jejím hlavním nedostatkem je snížená účinnost, a to zejména u dětí mladších 2 let. Dnes se tento typ vakcíny využívá pro rozšíření imunity získané očkováním vakcínou Prevenar 13. To platí nejen u dětí, ale i dospělých. Naopak ‚nové‘ konjugované vakcíny (Prevenar 13 a Synflorix) byly konstruovány proto, aby vyvolaly dostatečnou ochranu u malých dětí, zejména mladších 2 let. Jejich jistým omezením je počet vakcinačních pneumokokových antigenů (sérotypově odlišných), kterých je maximálně 13, což pokrývá v Evropě asi 88 % výskytu rozdílných pneumokoků (Prevenar 13 v ČR pokrývá 70% výskyt pneumokoků, Synflorix jen 50 %). Právě proto je volba nejpestřejší vakcíny (Prevenar 13) tou nejsprávnější.

Mám nárok na volbu konjugované vakcíny, nebo musím přijmout tu vakcínu, kterou má můj pediatr k dispozici?

Hrazené očkování proti pneumokokovým nákazám malých dětí je v kategorii dobrovolných, tj. na rozdíl od povinných, kdy stát vybírá dostupnou vakcínu, v tomto případě si rodič může sám určit vakcínu pro své dítě. Nemusí akceptovat pediatrem zajištěnou vakcínu. Lékař má povinnost poskytnout všechny vhodné vakcíny na základě volby rodičů.

Jak dlouho je očkovaná osoba proti pneumokokům chráněna?

Očkování s vakcínou Pneumo23 zajišťuje ochranu u zdravých očkovanců minimálně po dobu 5 let (někdy i déle, zpravidla v důsledku stavu imunitního systému). Po očkování konjugovanými vakcínami se předpokládá, že by ochrana mohla být dokonce delší, nicméně klinická data scházejí. Protože pneumokokové nákazy představují skutečné riziko pro děti mladší 5 let a osoby starší 50 let, předpokládá se, že stávající očkování konjugovanou vakcínou zajistí ochranu minimálně po dobu 5 let pro překonání rizikového období v dětství. Naopak u osob starších 50 let se zatím doporučuje konjugované očkování v případě potřeby rozšířit očkováním tradiční polysacharidovou vakcínou (Pneumo23) a tu aplikovat případně každých 5 let.

Existuje nějaké úskalí očkování konjugovanými vakcínami?

Bohužel existuje, jak již bylo uvedeno v předešlých odpovědích, nechrání toto očkování vůči ostatním onemocněním způsobeným jinými sérotypově odlišnými pneumokoky, které nejsou v této vakcíně zastoupeny. Navíc se ukázalo, že v těch zemích, kde se celoplošně očkuje, výskyt pneumokokových onemocnění vyvolaných ostatními pneumokoky (tj. nevakcinačními) roste.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články