Sledování televize spíše škodí, než prospívá

Podle některých studií by děti do dvou let neměly televizi sledovat vůbec a starší děti maximálně dvě hodiny denně.
Sledování televize spíše škodí, než prospívá

Tak nějak to tušíme všichni a nejnovější průzkumy nám dávají za pravdu: nadměrné sledování televize malými dětmi je škodlivé. Podle vědců sledování televize způsobuje opoždění nebo zdeformování společenského cítění.

Jak asi tušíte, největším rizikem při sledování televize je pasivita a nerozpoznání skutečnosti od fikce. Pro malé děti je děj na obrazovce stejně reálný jako běžný svět kolem nich. Často se také podle toho, co vidí, chovají. Děti od tří do pěti let jsou na tom již trochu lépe, ale stejně nedokáží pochopit, že např. reklama je zaměřena na prodej výrobku.

Povídejte si o tom, co vidíte

Další velký a zcela zásadní problém je již zmiňovaná pasivita při sledování televize. Děti jsou ve vývojovém stádiu, kdy potřebují získávat impulsy z okolního světa. Učí se získávat podněty ze svého okolí a reagovat na ně. Toto jim televize opravdu nikdy nezajistí. Televize učí děti pouze sedět a pasivně přijímat děj na obrazovce, místo toho, aby se ho aktivně účastnily.

Děti ovlivněné televizí v raném stádiu vývoje jsou v dospělosti uzavřenější a těžko se jim spolupracuje při kolektivních činnostech.

Vědci radí omezit sledování televize a více se dětem věnovat v oblasti komunikace, tvořivosti a pohybu. Televize může být i výborným zdrojem informací, děti by u ní ale i tak měly trávit minimum času. A pokud už nedokážete dítě od obrazovky odloudit, pak tam s nimi zůstávejte a snažte se alespoň o daném filmu či dokumentu hovořit. Abyste přinejmenším rozvíjeli slovní zásobu a představivost dítěte.

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články