SIDS: Čtyři písmena, která děsí!

Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) je náhlé a nečekané úmrtí kojence, u kterého nebyly pozorovány v době bezprostředně předcházející úmrtí žádné příznaky onemocnění a ani podrobné patologicko-anatomické vyšetření vlastní příčinu úmrtí neobjasní. Která opatření je vhodné preventivně dodržovat?
SIDS: Čtyři písmena, která děsí!

Neukládejte dítě ke spánku na bříško.
Podle statistik je nejlepší poloha na zádech. Pokud uložíte dítě na bok, může se ve spánku překulit na bříško. Pokud na poloze na boku trváte, podložte dítě polštáři, aby se nemohlo převalit, nebo použijte k tomu určené válce pro podložení. Případně dejte spodní ruku dítěte dopředu, aby se nemohlo překulit.

Nekuřte v okolí dítěte (v celém domě, v autě apod.) a nikomu to nedovolte.
Čím větší dobu stráví vaše dítě v blízkosti kuřáka, tím větší je riziko. Podle statistik výzkumů je u dětí zemřelých na SIDS větší nález nikotin než u dětí ostatních.

Společné spaní s miminkem nezvyšuje riziko SIDS.
Ovšem pokud spíte s miminkem ve stejné posteli, pak před tím nepijte alkohol, neberte drogy, neberte sedativa a v posteli nekuřte.

Používejte v postýlce spíše tvrdé matrace, pokryté prodyšnou látkou.
Nenechávejte v ní žádné předměty a materiály, které by mohly dítěti zabránit v dýchání, nebo jej ztížit. Tyto materiály zadržují vzduch, který dítě vydechuje a to jej musí znovu dýchat (zvyšuje se koncentrace CO2, který dítě dýchá). Riziko zvyšuje i těžká přikrývka.

Uistěte se, že hlavu dítěte nepřekryje ve spánku žádná pokrývka.
Aby nedošlo k opětovnému dýchání vydýchaného vzduchu.

Dbejte na to, aby miminku nebylo ani horko ani zima.
Oba dva stavy zvyšují riziko SIDS. Děti nejsou schopné příliš regulovat svoji tělesnou teplotu. Příliš velká teplota v místnosti, příliš mnoho pokrývek, příliš mnoho vrstev oblečení může vést k přehřátí dítěte.

Kojte, pokud můžete.
Statistiky ukazují, že úmrtnost kojených dětí je nižší.

Používejte doma monitory dechu, snižují riziko SIDS.

Vyvarujte se produktů, které tvrdí, že snižují riziko SIDS, protože většina z nich nebyla testována na účinnost a bezpečnost.

S těmito pravidly seznamte i ostatní osoby, které se o dítě starají (tatínek, babička, paní na hlídání).
Nelze automaticky předpokládat, že tato pravidla znají.

První pomoc
Je-li dítě v pořádku, má-li normální barvu a dýchá, mohlo dojít ke krátké apnoické pauze nebo ke snížení dechové frekvence - poraďte se s lékařem. Jestliže dítě není zcela v pořádku, nehýbá se a nedýchá, rty jsou modré nebo šedé, musí být poskytnuta první pomoc. Především vždy zachovejte rozvahu! Začněte s oživováním dítěte. Často se stává, že se dítě probere už po zvednutí z postýlky nebo na menší mechanický stimul - poklepání po hrudníčku či ramínkách. Pokud se dýchání hned neobnoví, kontrolujte, jestli jsou dýchací cesty volné a neprodleně začněte s umělým dýcháním.

Dítě položte na rovnou podložku, zakloňte mu hlavu dozadu, povytáhněte mu jazyk a dýchejte z úst do úst. Nezapomeňte, že kojenci vdechují malý objem vzduchu s vyšší frekvencí, než je tomu u dospělých lidí, proto nedýchejte z celé síly - mohli byste poškodit plíce. Přibližně každé dvě až tři vteřiny - jedno vdechnutí. Jestliže dítěti nemůžete nahmatat puls - střídejte umělé dýchání s masáží srdce.

Oživujete-li dítě ve dvojici, střídejte periodicky 1 x vdech a 5 x masáž srdce, event. současně. Jestliže oživuje dítě pouze jeden rodič, periodicky střídejte 3 x vdech a 15 x masáž srdce. (Masáž srdce: přiložte dva prsty na hrudníček dítěte, přibližně uprostřed spojnice prsních bradavek a krátce zatlačte do hloubky asi 1,5 cm). Co nejdříve přivolejte rychlou záchrannou službu! V žádném případě umělé dýchání a masáž nepřerušujte, pokud se dítě neprobere, nebo k němu nepřijde lékař. I v tom případě, že Vaše resuscitace je úspěšná, dítě znovu dýchá, je nutné okamžitě přivolat lékaře, aby posoudil stav dítěte.
Současná frekvence syndromu náhlého úmrtí v České republice je přibližně dvacet úmrtí za rok. Nejvyšší frekvence SIDS je v Austrálii a na Novém Zélandu, nejnižší naopak v asijských zemích.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články