S cizími lidmi nikam nechoď...

Děti dnes tráví více času na ulicích a častěji se tak mohou dostat do nebezpečných situací.
S cizími lidmi nikam nechoď...
Připravte své dítě na situace, které mohou nastat, a vysvětlete mu, jak se má zachovat, aby nebylo ohroženo.

Důležitá prevence
Většina rodičů má pocit, že své děti dostatečně poučili o nebezpečí, které jim hrozí ze strany cizích lidí. Ale málokdy si uvědomíme, že by bylo nejlepší vysvětlit dětem možné případy ohrožení na konkrétních příkladech, protože některé situace po nich vyžadují chování, které je v rozporu s tím, co je učíme. Především je potřeba definovat rizikové prostředí a zároveň je nutné si uvědomit, že v současné době na ně číhá nebezpečí i tam, kde bychom to dříve nečekali, tedy v bezpečí domova. A to nemám na mysli osoby přícházející zvenčí, ale ty, které se k vašim dětem dostanou prostřednictvím internetu.

Jak se zachovají...
Dobré je tedy dětem uvést modelové situace a zjistit, jak by se zachovaly. V případě, že nepostupují správně, nemá smysl je kárat nebo se zlobit, že to nezvládly i přesto, že jste jim to mnohokrát vysvětlovali. V těchto případech je nezbytné obrnit se trpělivostí a vysvětlovat znovu a znovu, vždyť může být v nebezpečí jejich zdraví i život.

Co je ohrožuje?
Ve škole stále přibývá volných dnů a ani sebezodpovědnější rodič nemůže mít stoprocentní přehled o tom, co dělá jeho potomek ve volném čase. A tak tráví děti více času na ulicích a na veřejně přístupných místech a mohou se stát častěji terčem útoku různých individuí. Ale někdy stačí, když se dítě vrací samo ze školy nebo je samo doma, či zaserfuje bez vašeho vědomí na internetové stránky s nevhodným obsahem.

Tam, kde se znají
Dítě má dnes víc příležitostí ke vzdělání a rozvoji, ale na druhé straně je často nuceno postarat se samo o sebe. Tím samozřejmě nemyslím, že by se rodiče o děti starali hůře než v minulosti, ale doby, kdy byli z práce doma ve tři odpoledne jsou zřejmě nenávratně pryč. A tak se děti někdy i v pozdních hodinách vracejí z různých kroužků nebo jiných zájmových činností, a rodič tak nemá možnost je vždy chránit. Stále však přetrvávají velké rozdíly mezi vesnicí a městem. Na vesnici, kde se všichni znají, snáze odhalí cizího vetřelce, naproti tomu ve velkoměstě často nemáte přehled ani o nejbližších sousedech. Ale i na vesnici může být naše ratolest v nebezpečí, třeba při pozdní cestě domů ze vzdálené autobusové zastávky.

Zásadní rozhovor
Podstatné je nejen s dítětem možné nebezpečí prodiskutovat, ale zvolit i správný čas a vhodnou metodu tak, aby byl náš potomek radám přístupný, přijal je a uvědomil si, že jde o vážnou věc. Samozřejmě jinak budete hovořit se školákem na 1. stupni a jiný přístup bude vyžadovat dítě v pubertě. Není od věci, použít některý z případů, o kterém se děti dozvěděly z médií, samozřejmě není nutné uvádět podrobnosti. Důležité také je zodpovědět dítěti případné dotazy, i když některé z nich mohou být nepříjemné nebo byste se jim rádi vyhnuli. Ale dítě by mělo vědět i o nebezpečí, jež mu hrozí například od sexuálních deviantů: v pořádku není tedy ani to, když ho někdo cizí hladí.

Modelové Situace

1. Dítě někdo požádá, aby mu pomohlo odnést domů těžký nákup.

Tento příklad patří mezi ty sporné, vždyť své dítě vedete k tomu, aby lidem pomáhalo a ono má teď pomoc odmítnout? Musí, vysvětlete mu, že je jenom dítě, které může odmítnout s tím, že nesmí s cizími lidmi nikam chodit, žadatele by mělo odkázat na pomoc dospělé osoby.

2. Dítě čeká na výtah, je tam i cizí muž, který s ním chce jet nahoru...

Argumenty, že jde jen o tři patra, vůbec nepřipouštějte. Upozorněte ratolest na to, že z výtahu není úniku a je tak v přímém ohrožení. Ideální je vydat se domů pěšky nebo vyjít dvě patra a počkat, až bude výtah volný.

3. Zastaví u něj auto a řidič mu oznámí, že ho posílá maminka, aby je k ní zavezl.

Zdůrazněte, že nemá smysl přemýšlet, jestli toho člověka zná, nebo telefonovat rodičům. V tomto případě jde o čas. Tedy co nejdřív se vzdálit k nejbližším dospělým chodcům, případně do obchodu a teprve potom kontaktovat rodiče.

4. Doma u dveří zazvoní cizí člověk a vyptává se, kde jsou rodiče a kdy přijdou.

Dítě by nemělo nikdy přiznat, že je samo doma, ideální je tvrdit, že jeden z rodičů spí a ten druhý se vrátí velmi brzy, ať návštěvník přijde později. Potom co nejrychleji zatelefonovat rodičům a říci jim o tom.

5. Člověk za dveřmi tvrdí, že jde zapsat stav elektroměru...

V žádném případě po něm dítě nemůže chtít průkaz, na jehož základě by ho pustilo domů. Přes zavřené dveře mu musí oznámit, ať přijde jindy. I o této návštěvě musí neprodleně informovat rodiče.

6. V tramvaji se k němu přidá cizí člověk a sleduje ho...

Jediná možnost pro dítě je oslovit nejbližší dospělou osobu, tu požádat o pomoc a co nejrychleji kontaktovat rodiče.

7. Na internetu si píše s milým člověkem, který mu poslal krásné fotky štěňátek a pozval ho na návštěvu, že mu jedno daruje.

O podobné nabídce ihned musí informovat rodiče, zásadně nemá odpovídat na inzeráty tohoto typu, a pokud ho prostřednictvím internetu kdokoliv cizí osloví, vždy to rodičům oznámí. Nikdy se nevydá na návštěvu k někomu cizímu, ani když ho bude doprovázet starší kamarád.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články