S bříškem v tísni...

Když miminko, které čekáte, je to nejcennější, ale zároveň to jediné, co skutečně máte, potřebujete pomoc. Víte, kde ji hledat?
S bříškem v tísni...

Ocitnout se na ulici, tedy bez střechy nad hlavou a bez prostředků, zase není tak těžké, jak by se mohlo zdát. Stačí nešťastná shoda okolností, kdy přijdete o práci, domov, partnera. Ať už vyjde, nebo nevyjde dočasná pomoc od rodiny nebo kamarádů, můžete se obrátit na státní orgány a charitativní organizace.

Potřebujete peníze
S řešením finanční situace vám teď v těhotenství (a také po narození dítěte) pomůže příslušný obecní úřad – odbor sociálních věcí a orgán sociálněprávní ochrany dětí. O dávkách státní sociální podpory se dozvíte na Úřadu práce ČR, dávkami nemocenského pojištění, k nimž patří i peněžitá pomoc v mateřství, se zabývá Česká správa sociálního zabezpečení.

Nevěšte hlavu, jste-li v bryndě, je právě vaše pasivita to nejhorší. Zjišťujte informace, jděte si za svým. I když jste přišla o práci, neznamená to automaticky, že nemáte nárok na mateřskou. Možná zrovna na váš případ pamatuje tzv. ochranná lhůta. Dozvíte se také, jak spočítat výši mateřské, která vám náleží.

Co bude, až se narodí?
Ani po narození miminka nemusíte zůstat bez peněz. Na to pamatují mimo jiné dávky státní sociální podpory. „Matka by po narození dítěte mohla pobírat peněžitou pomoc v mateřství ve výši závislé na jejím předchozím výdělku a následně volit variantu čerpání rodičovského příspěvku. Pokud by nárok na peněžitou pomoc v mateřství neměla, náležel by jí rodičovský příspěvek ve výši 7 600 Kč od narození dítěte do 9. měsíce věku dítěte a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte,“ říká Viktorie Vopeláková z MPSV ČR. „Z dalších dávek státní sociální podpory by matka v tísni, které se narodilo její první dítě, pravděpodobně splnila příjmovou podmínku pro nárok na porodné, které činí 13 000 Kč. Dítěti by také náležel přídavek na dítě v měsíční částce 500 Kč. Pro příspěvek na bydlení by bylo nutno znát náklady na bydlení a doklad o jejich úhradě.“ 

Nezapomeňte na otce
Mohla byste také požádat o dávky pomoci v hmotné nouzi. Jejich výše je však závislá na výši vašeho příjmu a výživného na dítě od otce. Pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi totiž musí být nejprve uplatněny všechny zákonné nároky na dávky a pohledávky vůči otci. „Při hledání rady a pomoci pro mladou svobodnou těhotnou ženu či ženu s dítětem, která je v tíživé sociální a fi nanční situaci, je třeba mít na paměti, že dítě má dva rodiče. To znamená, že je nutno zajistit součinnost ze strany otce dítěte, minimálně to, aby otec platil na dítě výživné,“ dodává Viktorie Vopeláková. S tím, jak zajistit, aby otec platil výživné, vám opět poradí a pomohou na odboru sociálních věcí městského či obecního úřadu v místě bydliště.

Hledat azyl
Pokud jste přišla i o bydlení, dozvíte se právě na sociálním odboru, jaké máte možnosti a šance sehnat si alespoň provizorní ubytování. Budete je potřebovat, abyste si mohla své miminko odnést z porodnice. Teoretických možností, jak sehnat bydlení, je několik, v praxi je to však velmi těžké. Proto je dobré mít více želízek v ohni a podat si žádost o sociální byt příslušného městského či obecního úřadu a současně o bytovou jednotku ve více azylových domech, ať jsou jejich zřizovatelem městské či obecní úřady, nebo nestátní organizace. Na přechodnou dobu vám možná poskytnou bydlení azylové domy pro lidi bez přístřeší, ale vzhledem k těhotenství a blížícímu se porodu byste se měla obracet především na ta zařízení, která pomáhají těhotným ženám a matkám s dětmi, případně rodinám s dětmi. Od nich také pravděpodobně získáte i potvrzení do porodnice, že máte zajištěno prostředí vhodné pro péči o dítě. 

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články