Růstové tempo: Od narození až do puberty

Růstové tempo, tj. počet centimetrů, o které dítě vyroste za určité časové období, není během vývoje dítěte nikdy stejné.
Růstové tempo: Od narození až do puberty

Střídá se období rychlého růstu s obdobími, kdy jsou přírůstky menší. Růstové tempo je opravdu velmi individuální a každé dítě roste jiným tempem.

Zdraví novorozenci rostou velmi rychle. V prvních šesti měsících nejrychleji, pak se jejich růst zpomalí. V prvním roce života vyroste dítě zhruba o 25 cm. Kolem dvou let se růstové tempo výrazně zpomalí, během druhého roku vyroste zhruba o 12 cm.

Už v tomto období je možno zjistit, do jakého růstového typu dítě patří, takže se dá dobře odhadnout, zda vaše dítě bude vysoké, průměrné nebo bude spíše nižšího vzrůstu. V průběhu třetího roku života vyroste dítě zhruba o 9 cm, potom se růst dále zpomaluje, takže roční přírůstek činí v průměru asi už jen 5 cm.

Puberta růst urychlí
V jedenácti letech života dochází k pubertálnímu výraznému urychlení růstu, u dívek toto období začíná přibližně o dva roky dříve než u chlapců.

Tempo růstu zejména po jedenáctém roku je velice individuální. Některé děti rostou pomalu, což dělá starosti rodičům a mnohdy z obav o zdraví dítěte se dožadují odborného vyšetření či se přímo dotazují na hormonální léčbu. Potom ale najednou dítě během roku vyroste až o 14 cm. Většinou se s tímto jevem setkáváme u chlapců.

Sledování růstu dítěte je velice důležité pro odhalení případných negativně působících faktorů, kterými jsou nevyvážená strava, nadměrná fyzická zátěž nebo možné závažné onemocnění. Proto součástí každé preventivní prohlídky u lékaře je měření výšky a váhy dítěte. Základní pomůckou pro sledování růstu jsou tzv. percentilové grafy, sestavované na podkladě velkých národních antropometrických studií. V České republice jsou tyto grafy součástí Zdravotního a očkovacího průkazu dítěte, jejichž používání je zde velmi dobře vysvětleno, takže podle váhy, výšky a věku dítěte si můžete sami určit, jak vaše dítě prospívá.

Miminka do jednoho roku absolvují devět preventivních prohlídek, při nichž se vždy měří a váží, stejně tak v osmnácti měsíci. Pak následuje preventivní prohlídka až ve třech letech a poté pravidelně každé dva roky. Dva roky jsou poměrně dlouhá doba, takže můžete děti měřit v mezidobí i doma, nejlépe pevným kovovým nebo dřevěným metrem vestoje, bez bot a s nataženými končetinami, a to u stěny či zárubně dveří. Můžete z toho udělat pravidelný rituál a oblíbenou činnost.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články