Říznout a obříznout

Zatímco v zámoří je mužská obřízka běžná, v Evropě se tento zvyk příliš neujal. Čím to je? Zaostáváme, nebo naopak máme více rozumu?
Říznout a obříznout

Na obřízku nelze nahlížet jako na něco, co dítěti „dopřeji“ či nikoli. Obřízka představuje pro dítě chirurgický výkon v celkové anestezii a je spojená se všemi z toho vyplývajícími riziky. Proto, pokud dítě nemá závažný medicínský důvod k operaci, by se obřízka provádět neměla,“ říká razantně MUDr. Marcel Drlík, FEAPU, z ambulance dětské urologie TH kliniky Praha a Urologické kliniky LF UK a VFN, Praha. Jeho názor zastává většina Čechů a na rozdíl například od Američanů sahají k obřízce opravdu jen ze zdravotních důvodů.

 

Na světě je obřezáno 25 % mužské populace. V USA je obřezáno 75 % mužů, ve Velké Británii 12 %, v zemích EU je to do 5 % mužů. Každým rokem toto procento klesá. Téměř vůbec se obřízka neprovádí ve Středomoří, Jižní Americe, Skandinávii a nemuslimské části Asie.

Kdy ano 

„Nejběžnějšími důvody pro obřízku jsou tzv. jizevnatá fimóza, což je zúžení předkožky na podkladě chronického zánětlivého kožního onemocnění, dále selhání léčby vrozené fimózy pomocí mastí s obsahem kortikoidů a relativní fimóza u chlapců v pubertě, kdy předkožku nelze volně přetáhnout přes žalud při erekci,“ vypočítává Marcel Drlík.

Možná právě teď řešíte, že ani u vašeho malého chlapečka nejde předkožka přetáhnout. V tomto případě není třeba hned panikařit a objednávat se na obřízku, protože se jedná o normální proces. Předkožka nejde přetáhnout kvůli slepení se žaludem, a to postupem let vymizí. Dnes se k léčbě fimózy často používají steroidní masti, které tento problém úspěšně řeší ve 40 % případů.

Na internetu, zvláště na amerických stránkách, najdete řadu tvrzení podporujících provedení obřízky z důvodu prevence rizika nádoru penisu a infekcí. Nenechte se tím ale zlákat. „To všechno platí pro pacienty s fimózou, nikoli s volnou předkožkou a běžnými hygienickými návyky,“ vysvětluje Marcel Drlík. 

Problémy a rizika 

Obřízka se provádí úplná nebo částečná. Při úplné obřízce se předkožka zcela odstraní, při částečné se odstraní jen zúžená část a předkožka zůstává částečně zachována. V obou případech hrozí po zákroku běžné komplikace jako například krvácení a zánět v ráně nebo pooperační oběhové a dýchací problémy spojené s narkózou. „V současnosti se mezi anesteziology hovoří i o možném negativním vlivu narkózy na nezralý dětský mozek, a navíc u zhruba 10–15 % pacientů s částečnou obřízkou hrozí opětovný vznik fimózy,“ dodává Marcel Drlík. 

Správné načasování 

U malých dětí s vrozenou fimózou se s léčbou začíná až po 2. roce. „Pokud dítě netrpí opakovanými infekcemi předkožkového vaku, nemá potíže s volným močením a vrozenou vadu močových cest, pak není důvod začínat s léčbou dříve,“ vysvětluje Marcel Drlík. „Vlastní načasování operace záleží na domluvě s rodiči a na míře efektu mastí s obsahem kortikoidů, kterými léčbu vždy začínáme.“ Obecně však lékaři radí vyřešit tento problém ještě před pubertou, kdy se chlapci začínají více stydět a zákrok je pro ně nepříjemný i z psychického hlediska. 

Lékařské dilema 

V souvislosti s migrací cizinců do ČR a narůstajícím počtem smíšených manželství, v němž jeden z partnerů pochází z oblasti, kde je obřízka součástí místní kultury, se u nás počet žádostí o tento zákrok zvýšil. Lékaři pak musejí řešit nepříjemné dilema. „Pokud se rozhodnou rodičům vyhovět, riskují zbytečné komplikace u zdravého dítěte. Pokud nevyhoví, pak rodiče, kteří jsou rozhodnuti nechat dítě obřezat, budou nejspíše shánět nějaké jiné řešení, při němž budou dítěti hrozit mnohem závažnější komplikace,“ říká Marcel Drlík.

V sousedním Německu přednedávnem problematiku obřízky také řešili. Důvodem byly vážné komplikace u čtyřletého chlapce, který obřízku podstoupil. Soud v Kolíně nad Rýnem rozhodl, že se obřízka smí provádět až u dospělých mužů, ale parlament toto rozhodnutí zamítl. I nadále se tedy v Německu obřízka u malých chlapců provádět smí. Určitě je to lepší než riskovat zdraví dítěte. * 

Trocha historie 

Do Evropy a následně i do Ameriky se obřízka rozšířila v době viktoriánské Anglie, kdy bylo „vědecky“ dokázáno, že brání masturbaci. Ta byla považována za něco škodlivého, nečistého a byla spojována s některými nemocemi, např. debilitou, deformacemi tváře nebo ochlupením dlaní. Aby se lidé před těmito hrozbami chránili, nechávali děti obřezávat. Dnes jsou takové důvody samozřejmě úsměvné. 

Náboženské důvody

Obřízka je podle věřících symbolickou smlouvou člověka s Bohem. Bůh uložil Abrahámovi, aby se na znamení této smlouvy obřezal, a po jeho vzoru se od té doby obřezávají všichni židovští chlapci. Tento akt se nazývá brit mila. Obřezaní jsou z náboženských důvodů také muslimové. Bohužel se mnoho obřízek vykonává bez anestezie i dezinfekce, např. v Turecku se 85 % zákroků provádí v domácím prostředí. 

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články