Reakce po očkování mohou být i nemusí

Očkování chrání dítě před těžkými nakažlivými onemocněními.

Při očkování se do těla dostává očkovací látka, vakcína, která obsahuje oslabené nebo mrtvé zárodky dané nemoci. Nevyvolá nemoc, ale přinutí organismus vytvořit protilátky, které ho v budoucnu před touto nemocí ochrání. Každý lék, který je účinný, má i nežádoucí nebo vedlejší účinky na organizmus. Stejně je tomu i s očkovacími látkami.

Co se může po očkování objevit
Namodralé zduření velikosti hrachu, někdy mokvající vzniká během jednoho měsíce po očkování proti tuberkulóze. Je přechodné a nevyžaduje žádnou léčbu. Nemělo by být obvazováno a zakrýváno. Rychleji se vyhojí. Na případné zduření mízních uzlin v podpaží upozorněte vždy lékaře.

Po očkování smíšenou vakcínou dochází nejčastěji k přechodnému zarudnutí, otoku a bolestivosti v místě vpichu. Výjimečně mívá dítě horečku. V ojedinělých případech může u dětí dojít ke vzniku bolesti spojené s pohybovým omezením té nohy, do které bylo očkováno. Reakce do několika málo dní sama odezní bez následků.

Po očkování proti virové hepatitidě typu B se mohou přechodně objevit podobné reakce jako po očkování smíšenou vakcínou, které obvykle do dvou dnů vymizí. Po očkování vakcínou proti dětské obrně se výjimečně pozoruje nechutenství, průjem, zvracení, nevolnost a přechodně zvýšená teplota nebo i horečka, která dobře reaguje na léky zmírňující horečku.

Po očkování vakcínou proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám může také docházet k podobným reakcím jako po očkování smíšenou vakcínou. V ojedinělých případech dochází k bolesti spojené s pohybovým omezením nohy nebo paže, do které byla očkovací látka vpravena.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře