Protonové záření: Naděje pro onkologické pacienty

V Praze na Bulovce vyrostlo v posledních letech Proton Therapy Centrum (PTC), v současné době nejmodernější zdravotnické zařízení tohoto typu na světě. Je určeno pro léčbu onkologických onemocnění metodou protonového ozařování a postupně nabídne léčbu až 2500 pacientům ročně.
Protonové záření: Naděje pro onkologické pacienty

PTC je jediným zařízením tohoto typu ve střední a východní Evropě. Hlavní výhoda využívání protonového záření je širší spektrum léčby zhoubných nádorů v blízkosti životně důležitých orgánů.

Protonový paprsek cíleně likviduje pouze napadené buňky a nepoškozuje zdravou tkáň. To vede mimo jiné i k daleko lepšímu zachování kvality života v době po ukončení léčby. Pacienti na jednotlivá ozáření docházejí ambulantně s výjimkou dětských pacientů, u nichž se zákrok provádí v anestezii.

Unikátnost českého protonového centra nespočívá ovšem pouze v nejmodernější dostupné technologii, nýbrž i v kolektivu špičkových odborníků, kteří se o klienty starají. Samozřejmostí je rovněž vstřícnost a vřelý přístup personálu, který je schopný postarat se kupříkladu i o zajištění ubytování pro mimopražské pacienty. PTC je určeno primárně pro začlenění do systému českého zdravotnictví, poptávka je však i od zahraničních pacientů.

Léčit se zde budou pacienti, pro něž je metoda radioterapie vhodná. Jedná se o děti, dále pacienty s nádory plic, prostaty, hlavy a krku, mozku nebo slinivky břišní.

Centrum je zastoupeno vlastní Odbornou radou pod vedením profesora Luboše Petruželky, přednosty Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK a Ústavu radiační onkologie FNB 1, LF UK v Praze. Členy rady tvoří další uznávaní specialisté z medicínských oborů a přednostové klinik či univerzitních pracovišť. 

O tom, že se PTC stává magnetem pro špičkové odborníky, svědčí i skutečnost, že se v létě ujal funkce ředitele Proton Therapy Center Prof. Dr. Manfred Herbst, který osm let vedl protonové centrum Rinecker v Mnichově.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články