Přitažlivost ženská: Co se líbí mužům

Blond vlasy a dlouhé nohy vám u mužů ještě nemusí zaručit stoprocentní úspěch.
Přitažlivost ženská: Co se líbí mužům

Obě pohlaví se shodují na tom, že ženy jsou obecně líbivější a fyzicky atraktivnější než muži. Ti na oplátku svoji atraktivitu ztrácejí velmi pomalu nebo vůbec. (Někteří přece zrají jak víno!)

Ideální krasavice
Krásná ještě nutně neznamená atraktivní. Do přitažlivosti se míchají kromě zraku i další smysly (např. čich). Zůstaneme- li u toho, co se líbí mužům na ženách vizuálně, pak je to souměrný a spíše průměrný obličej bez výrazných rysů, které by mohly odkazovat na nějakou genetickou anomálii. Dále hladká pleť, zdravé zuby, velké oči, malý nos a plné rty. (Poslední tři charakteristiky evokují dětský vzhled.) Za nejlepší je považován věk od necelých dvaceti do necelých třiceti let („late teens“ až „late twenties“), po tomto věku atraktivita zvolna klesá. Ženy, jejichž odhadovaný věk je nižší než skutečný věk, jsou obecně ve všech kulturách považovány za hezčí. (Při stárnutí je ženská tvář stále méně femininní.)

Sluší ženám iniciativa?
Líbí se mužům ženy, které proces namlouvání vezmou samy do svých rukou? Podle sexuologů přitahují muže na ženách spíše gesta vyjadřující submisivitu, křehkost, drobnost, bezmocnost, potřebu ochrany. Muž naopak při svádění zdůrazňuje maskulinní rysy (široká ramena, výraznou bradu). Testuje tak, jestli žena zareaguje viditelným posílením ženských znaků. Mezi ně patří „házení očkem“, křížení nohou, hlazení vlasů nebo zakrytí klínu. Když žena zareaguje antierotickými signály, je dost možné, že mužské dvoření zřejmě ukončí.

Přitažlivost nejen fyzická
„Fyzická atraktivita ale není jediná věc, která je v přitažlivosti podstatná, byť pro mnoho lidí hraje velkou roli,“ vysvětluje etolog Jan Havlíček, expert na lidskou sexualitu. „V přitažlivosti hraje roli taky to, co člověk dělá, jak je sociálně zajištěný apod. Aspekty sociálně- ekonomické jsou ale v průměru důležitější pro ženy – častěji volí za partnery muže z vyšších sociálních vrstev, než jsou ony samy. Pro muže nehraje takovou roli, jaké množství fi nančních prostředků žena do vztahu přináší.“ Podle doc. Havlíčka se v přitažlivosti projevují i aspekty postojové – co má kdo za důležité, co se mu líbí, s čím souhlasí nebo nesouhlasí. „V této souvislosti vidíme jakési párování v různých oblastech sociálních skupin: lékaři si berou lékařky, bankéři bankéřky, katolíci katoličky. V něčem ale hraje důležitou roli naopak komplementarita, kdy se určité protiklady přitahují. Například méně konfl iktů nastane ve vztahu, kde jeden je submisivní a druhý dominantní, než ve vztahu, kde se sejdou dva dominantní jedinci.“

Co (o sobě) možná nevíte:
Pro muže jste atraktivnější v době ovulace. Vědci prokázali, že ženy ve svých plodných dnech odhalují více kůže, oblékají se elegantněji, nosí víc šperků, jsou společenštější a mají lepší náladu. Mužům v tu dobu lépe voní a jejich hlas zní „sladčeji“.

Na vaší atraktivitě se podílí také parfém, který používáte. Může se stát, že příliš lascivní voňavka muže odradí od toho, aby s vámi navázal kontakt. Může mu evokovat, že byste mu byla ve vztahu nevěrná.

Sexuologové vidí rozdíl při výběru milenky na jednu noc a při výběru partnerky na celý život. Vyzývavé oblečení a koketní pohledy sice mohou způsobit, že se muž ohlédne na ulici, ale o tom, zda si ženu pustí do života, nerozhoduje jen její fyzická atraktivita.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články