Před plastikou prsů nejprve mamograf

Plánujete zvětšení, zmenšení nebo modelaci prsů? Podrobte se nejprve mamografu nebo zvolte kliniku, kde vám takové vyšetření před operací automaticky udělají. Pokud jej nepodstoupíte, riskujete, že implantáty pak vyhodíte.
Před plastikou prsů nejprve mamograf

Osmatřicetiletá Iveta se chystala na zvětšení svých prsů silikonovými implantáty. Tři týdny před plánovanou operací se lékařce příliš nepozdával nález na preventivní sonografii a následné mamografické snímky jen potvrdily špatnou diagnózu – rakovinu levého prsu. Místo estetické operace se tak Iveta urychleně podrobila onkologické léčbě. Podle lékařů vlastně měla štěstí, protože díky screeningovému vyšetření prsů byl nádor objeven velmi brzy, prs bylo možné navzdory nezbytné operaci z velké části zachovat a šance na úplné uzdravení je vysoká.

Každá 5. až 11. žena z tisíce

Podle sonografistky Evy Hledíkové z Perfect Clinic jsou výsledky screeningových programů v oblasti onemocnění prsů opravdu velmi zásadní. „Screeningem prsu se prokáže nádor v nehmatném stadiu ve více než pěti promilích, tedy u pěti a více žen z tisíce vyšetřovaných. Některá pracoviště uvádějí dokonce výskyt u jedenácti žen z tisíce." Celorepublikové statistiky dokládají, že výskyt zhoubného nádoru roste s věkem. „U žen nad 45 let, které podléhají screeningu, se absolutní počty nádoru prsu v populaci zvyšují, ale zvyšuje se současně počet záchytu ve stadiu 1, tedy vyléčitelném. Snižuje se úmrtnost, a zvyšuje se tak počet úplných vyléčení," konstatuje Hledíková. Ovšem i v mladší generaci (cca 20–40 let), která tvoří většinu zájemkyň o plastickou úpravu poprsí, těchto žen během let, byť ne radikálně, přibývá: „U mladých žen se absolutní počty nádoru prsu zvyšují jen o desítky, tedy málo. Nicméně tím, že standardně plošně nejsou nijak vyšetřované, přicházejí často až v pozdním stadiu k prvnímu vyšetření," upozorňuje mamoložka Perfect Clinic Renáta Kalajová s tím, že právě včasná diagnóza karcinomu prsu je hlavním smyslem screeningových vyšetření. Hlavním cílem preventivního předoperačního vyšetření je odhalit všechny nemocné pacientky. „Plastický chirurg musí mít jistotu, že dává implantát do zdravého prsu," konstatuje vedoucí lékař Roman Kufa a dodává: „Pacientka tak nepodstoupí de facto zbytečnou plastiku, protože v důsledku pozdějšího pozitivního nálezu může dojít k odstranění prsu. Má větší pravděpodobnost vyléčení, jestliže se nádor zjistí v nehmatném stadiu, a zároveň se tak předejde šíření maligního nádoru, které může operace v neodhaleném nemocném prsu nastartovat."

Riziková skupina pacientek

Vyšetření mamologem je ovšem důležité i pro vytipování tzv. rizikové skupiny žen, u které je pravděpodobnost vzniku rakoviny prsu vysoká (až 80 %). „Pokud se prokáže poškozený gen BRCA1 nebo BRCA2 – tak jako to bylo například u herečky Angeliny Jolie –, vysoká rodinná zátěž anebo i jiný vzácný dědičný syndrom, není těmto pacientkám plastika prsu s implantátem vůbec doporučena. Místo toho se podrobí pravidelnému monitoringu anebo se přikloní k opačnému zákroku – preventivnímu odstranění prsních žláz (profylaktická mastektomie) s možností okamžitého vložení implantátů," dodává Roman Kufa. Podle mamoložky Kalajové tuto skupinu žen vytipují lékaři podle anamnézy, zejména byl-li v rodině pacientky zaznamenán častější výskyt karcinomu. Také výrazně vyšší riziko (až 4–5× větší oproti běžné populaci) mají ženy po odstranění benigního nádoru, v jehož důsledku dojde k atypickému chování buněk v této oblasti a ony se dělí rychleji, než by měly. A konečně rizikovým faktorem je i vyšší věk ženy, konkrétně nejčastěji se karcinom vyskytuje mezi 55. a 70. rokem věku.

Vyšetření povinné není, ale...

„Mamologické vyšetření není povinné, ale s ohledem na vyloučení rizik a jistotu klienta i operatéra je velmi žádoucí," říká plastický chirurg Kufa. Zatímco pro ženy nad pětačtyřicet je vhodné volit v rámci prevence spíše mamografii (rentgentové vyšetření), pro ženy mladší, kdy je větší podíl žlázy v prsu, má větší výpovědní hodnotu sonografické vyšetření. V této souvislosti obsahuje mamologická prevence Perfect Clinic vyšetření sonografistou a mamologem. Sono prsů trvá zhruba 10–15 minut a ihned poté si přebírá klientku mamoložka, která s ní vyhodnocuje anamnézu, rodinnou historii a pohmatem provádí vyšetření. Pravidelné vyšetření doporučují lékaři ženám také po plastické operaci. Kromě objevení zhoubného či nezhoubného onemocnění v těchto případech kontrolují lékaři také uložení implantátu, jeho stav a tvorbu kapsuly kolem něj.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články