Poslední dějství

Maminka už drží své děťátko v náručí a poprvé ho přikládá k prsu. Stále však zůstává na porodním sále, protože porod ještě nekončí.
Poslední dějství
Hlavní dějství skončilo, rodička se těší z novorozeného potomka, ale ještě není všemu konec. Po narození děťátka nastává závěrečná fáze porodu, tzv. třetí doba porodní, při níž se přestřihuje pupeční šňůra a z porodních cest je vypuzena placenta a plodové obaly. Ty někdy vyjdou záhy po dítěti a novopečená maminka to ani nezaregistruje, pocítí třeba jen jakési teplé pohlazení v pochvě a na zevních rodidlech. Častěji je však zapotřebí ještě pár minut vyčkat, než placenta vyjde. Pokud se ale její odloučení protahuje nebo zůstanou uvnitř dělohy její části, je nutný odborný zásah porodníka.

Co se ještě bude dít
Možná se zdá, že vše důležité už proběhlo, ale personál musí stále věnovat ženě na porodním sále velkou pozornost, protože i malé zanedbání může vést ke komplikacím a k ohrožení jejího zdraví. Především musí zamezit zbytečným ztrátám matčiny krve a pečlivě zkontrolovat porozenou placentu a plodové obaly. Přitom by však zdravotníci neměli maminku, její novorozeně a případně přítomného tatínka rušit. Vždyť prožívají velké okamžiky rodinného štěstí a vznikající vzájemné soudržnosti. Krátce po vypuzení dítěte se děloha stáhne, protože v ní zůstala už jen placenta. Je kulovitá, tuhá a její horní okraj lze nahmatat u pupku.
 
Po několika minutách klidu nastanou další kontrakce, ale ty už ženu nebolí jako při porodu. Pomáhají odloučit placentu od děložní stěny. Z otevřených cév mezi placentou a děložní stěnou vytéká krev a vytváří se mezi nimi krevní výron, který napomáhá oddělování. Kontrakce postupně slábnou vypuzují odloučenou placentu z dělohy do pochvy a maminka začne mít slabý pocit nucení k tlačení. Stačí jen malý záběr a konečně placentu spolu s plodovými obaly vypudí. Odehraje se to obvykle pět až dvacet minut po narození dítěte. Velké cévy vedoucí dosud do placenty se během chvilky uzavřou, čímž by se měl zastavit tok krve z placenty ven a maminka by měla přestat silněji krvácet.

Umělý oxytocin
Porodní asistentka nebo lékař někdy napomáhají urychlení porodu placenty lehkým přitlačováním dělohy přes břišní stěnu nebo jemným popotahováním za pupeční šňůru. Třetí doba porodní se obvykle také urychluje injekcí umělého hormonu oxytocinu do krevního oběhu matky hned po porodu novorozence. Tento vnější zásah do přirozeného průběhu porodu posiluje děložní stahy a placenta se po něm rychleji odděluje. To vede ke zkrácení třetí porodní doby, což jde ruku v ruce se snížením poporodní krevní ztráty. Přirozený oxytocin se začne v maminčině těle vyplavovat ve velkém po přiložení dítěte k prsu ještě na porodním sále.

Přestřižení pupečníku
Na dobu přestřižení pupeční šňůry se názory odborníků různí. Většina lékařů podvazuje a přestřihuje pupečník hned po narození dítěte, ale jsou mezi nimi i tací, kteří tolik nespěchají a přeruší ho až po dotepání krve, což může být i několik minut po porodu. Toto otálení ovšem zase jiní kritizují, protože miminko může nepodvázaným pupečníkem ztrácet vlastní krev nebo ji naopak nadměrně přijímat z placenty. Záleží přitom na poloze dítěte, zda je pod úrovní nebo nad úrovní placenty. Funguje to na principu spojených nádob a obě tyto varianty jsou pro novorozence nežádoucí. Jestliže se novopečená maminka rozhodne darovat pupečníkovou krev do banky pupečníkové krve anebo ji ponechat uschovanou jen pro své dítě, musí se pupečník podvázat co nejdříve. Dnes se v mnohých porodnicích nabízí přestřižení pupečníku otci, ale ne každý této nabídky využije.

Komplikace po porodu
Ať už se „narodí“ placenta sama, nebo ji pomůže vytáhnout lékař, musí projít kontrolou, aby se vyloučily případné anomálie. Personál ji pečlivě prozkoumá, zda je celá, otře ji a poté zváží a změří. Ani její maličká část nesmí zůstat v děloze. To by mohlo způsobit její poporodní zánět a silné krvácení. Pak by musel zasáhnout lékař, někdy dokonce i operovat.

Pokud se placenta a plodové obaly samovolně neodloučí a neporodí spontánně do 40 až 60 minut po porodu dítěte, případně když začne rodička v třetí porodní době silně krvácet, je nutné bez prodlení placentu uvolnit rukou a co nejrychleji porodit. Tento jednoduchý úkon trvá zhruba pět minut a provádí se v lehké celkové anestezii. Po pečlivé dezinfekci zevního genitálu musí lékař opatrně sáhnout do rodidel a oddělit placentu od děložní stěny. Operační porod placenty probíhá tak, že lékař jednou rukou proniká pochvou a hrdlem dělohy do děložní dutiny a druhou rukou si zevně přes stěnu břišní udržuje dělohu ve vhodné poloze. Teprve pak odloučí a vybaví z dělohy celou placentu. Při podezření, že v děloze zůstaly zbytky placenty nebo větší množství obalů plodu, musí porodník chirurgicky zkontrolovat děložní dutinu. Jedná se o krátký zásah v celkové anestezii trvající pět deset minut, při kterém se kompletně vyčistí děložní dutina pomocí speciálního nástroje, porodnické kyrety.

Zimnice a bolest hlavy
Po porodu se cítí některé ženy velmi unavené, jiné zalije velký příliv euforie a energie. Pokud se porod protáhne, dostanou i hlad a žízeň. Někdy přepadne novopečenou matku zimnice. Důvodem je fyzická a psychická vyčerpanost. Svalovým třesem si vyrobí tělo chybějící teplo a zhruba po třiceti minutách se vše zklidní a zimnice ustane.
 
Některé ženy jsou při šití porodních poranění a nástřihu hráze netrpělivé, další přemáhá únava a nejeví už o nic zájem. Ani o novorozence. Dokonce mohou mít k dítěti krátkodobě odtažitý vztah, vždyť kvůli němu vytrpěly velkou bolest. Ale to neznamená, že z nich nebudou dobré matky, jen potřebují čas na to, aby se vzpamatovaly a nabraly síly.
 
Ještě dvě hodiny po porodu zůstává rodička na porodním sále a je stále sledována, protože může začít krvácet. Důvodem může být špatné zavinování dělohy. Některé ženy mohou po porodu trpět bolestmi hlavy a špatným viděním, jiné může přemáhat pocit nevolnosti či točení hlavy. Tyto poporodní příznaky se nesmí podceňovat, mohou být totiž ukazatelem závažných komplikací. Porodní sál je svým způsobem jednotkou intenzivní péče, porodní asistentky i lékaři jsou připraveni profesionálně zvládat všechny krizové situace.

4. doba porodní
Po ošetření porodního poranění změří sestra mamince krevní tlak, teplotu, pulz, zjistí stav zavinování dělohy a sílu krvácení z rodidel. Pak přinese mísu, aby se do ní rodička ještě na porodním stole vymočila. Močový měchýř je důležité vyprázdnit, protože se tak umožní dobré zavinování dělohy. Protože prochází močová trubice blízko porodního kanálu, může při porodu dojít k jejímu otlačení. To má někdy za následek, že se žena po porodu nemůže vymočit, ačkoliv se jí chce. Pak nezbývá, než močový měchýř vycévkovat, protože na oddělení šestinedělek musí být odvezena maminka s prázdným. Do močové trubice se zavede cévka, kterou moč samovolně vyteče. Je to krátký a nebolestivý výkon. Maminka pak nezřídka usíná. Obvykle už ji nečeká žádná komplikace, ale je lepší, aby ji personál dál sledoval. Po dvou hodinách po porodu je převezena na pokoj šestinedělek. Prvně vstane z postele po šesti hodinách, kdy ji sestra odvede do sprchy, aby se omyla a osvěžila.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články