Porodnice Kolín

V první době porodní může o budoucí maminku pečovat i tatínek...
Porodnice Kolín
Projeví-li nastávající maminka zájem u vás rodit, musí se zaregistrovat?
Nutně se registrovat nemusí, považujeme za vhodné, aby u nás byla v posledním měsíci těhotenství vyšetřena, byla s ní v klidu sepsána anamnéza a zároveň se měla možnost seznámit s prostředím, ve kterém bude přivádět na svět svého potomka.

Mohou si rodiče vše prohlédnout?
Ano, nejlépe každou sudou středu od 15 hodin či po domluvě kdykoli.

Jaké služby nabízí vaše Centrum prenatální péče?

Kromě běžných těhotenských vyšetření i vyšetření v 1. trimestru na vrozené vývojové vady, expertní ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu, možnost pořízení fotografie či DVD záznamu na prostorovém tzv. 3D/4/D ultrazvuku, předporodní kurzy, plavání těhotných.
 
Mají u vás rodiče možnost absolvovat předporodní kurzy? Jak probíhají?
Ano, každou sudou středu v 15 hod. na oddělení šestinedělí včetně otců, s možností prohlídky porodního sálu (zdarma).

Kdo pečuje o rodičku v 1. době porodní? Jak může relaxovat?
O rodičku se stará porodní asistentka, je výhodou, zapojí-li se do péče i otec, který je porodu přítomen. Lze využít různých pomůcek, míčů, lana, ale také např. psychowalkmanu nebo hudby, relaxační vanu máme objednanou.

Může si maminka vybrat způsob porodu? Může s ní být u porodu i tatínek, případně další členové rodiny a dula?Mohou zůstat po porodu spolu?
O způsobu porodu − zda spontánní, či císařský řez by měl rozhodnout porodník, o způsobu anestezie při císařském řezu − zda celková nebo tzv. injekce do zad − významně spolurozhoduje rodička. V 1. době porodní se většinou řídíme přáním rodičky, ve 2. době porodní rodíme na porodnickém lůžku. Tatínek či jiný blízký člověk může být přítomen porodu i po porodu bez omezení. Dulu v zásadě neodmítáme, ale její přítomnost za moc přínosnou nepovažuji. Vždyť jde v podstatě o porodní asistentku s nevýhodou neznalosti našeho prostředí, která se mnohdy za každou cenu snaží něco „nového“ vymyslet, mnohdy proto, aby před rodičkou morálně obhájila svoji přítomnost. Zde velice záleží na osobnosti oné duly.
 
Zpravidla „stříhá“ pupeční šňůru porodník. Pokud je o to zájem, svěříte tento důležitý úkol i tatínkovi?
Nebývá zvykem, abychom do ruky svěřovali nůžky mnohdy dosti nervóznímu otci, ale výjimečně bych se tomu zásadně nebránil.

Co když je třeba císařský řez?
Není-li rodička při císařském řezu v celkové anestezii (je v anestezii epidurální nebo suarachnoidální), bývá otec zpravidla přítomen po celou dobu na operačním sále. Při celkové anestezii, kdy není možná komunikace s rodičkou, otec čekává na dítě u porodního boxu (zpravidla s připraveným fotoaparátem).
 
Bývá dítě přiloženo k prsu do půl hodiny po porodu?
Dítě bývá k prsu přikládáno buď ihned po porodu, či po nezbytném prvotním ošetření, někdy i při císařském řezu, není-li v celkové anestezii.

Některé maminky chtějí být s dítětem nepřetržitě, jiné nikoli...
Preferujeme rooming-in (i z hlediska kojení). Je-li v prvních dnech nedělka příliš unavená a nevyspalá z porodu, pečují o dítě dětské sestry. Maminky jsou vedeny k samostatnosti s tím, že jim vše potřebné ukáže, naučí eventuálně pomůže ženská či dětská sestra. Na oddělení šestinedělí jsou moderně vybavené standardní dvojlůžkové či nadstandardní jednolůžkové pokoje s příslušenstvím.
 
Říká se, že u nastávajících maminek, které mají nadváhu, je mnohem obtížnější miminko v bříšku rozeznat...
Těhotných s nadváhou přibývá, jedná se i o velmi mladé dívky, letošní „rekordní váhu“ měla těhotná se 184 kg. Ultrazvukové vyšetření je jistě nepřesnější a je proto zatíženo větší možnou chybou, rizikovost těhotenství i za porodu, zvlášť operačního, je zvýšená, někdy i několikanásobně, a to mnoha ohledech.
 
Na otázky odpovídal MUDr. Antonín Kaprál - primář kolínské porodnice

Porodnice v číslech
Rok 2006: 863 porodů
Rok 2007: 1000 porodů

Ceny nadstandardních služeb
Otec u porodu: 300 Kč
Epidurální analgezie: zdarma
Předporodní příprava: zdarma
Cvičení pro těhotné, plavání v bazénu...: 60 Kč/30 minut
Ceny pobytu v roce 2008: 60 Kč/den
3D UZ foto: 450 Kč
3D/4D DCD záznam: 1000 Kč

Kontakt
Primář MUDr. Antonín Kaprál
UZ objednání tel. 321 756 462
Předporodní příprava tel. 321 756 461, rosicka.eva@nemocnice.kolin.cz

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články