Porodní plán

Diktovat si, jak bude můj porod vypadat, bylo ještě v nedávných dobách naprosto nemyslitelné. Dnes už je to docela běžná věc, i když v některých porodnicích ji stále ještě nevidí rádi. Považují porodní plán za zbytečné výmysly, které je budou při práci zdržovat. My maminky ale víme, jak je důležité vědět, co nás čeká.
Porodní plán

Milé maminky, nebojte se říct, jak si svůj porod představujete, jak byste ho chtěly prožít. Jde o jeden z nejdůležitějších okamžiků vašeho života a rozhodně by neměl být zároveň nejhorším. Porodní plán vám dodá jistotu. Váš porod je díky plánu předem stanoven a vy víte, co vás čeká. Rozhodně je to uklidňující pocit.

Jak na to

Ve spolupráci se svým lékařem, ale i kamarádkami, které mají už porod za sebou, si sestavte jednotlivé body, jak byste chtěla, aby porod po příjezdu do porodnice vypadal. Tyto své body pak konzultujte s lékařem nebo porodní asistentkou, která bude s vámi u porodu. Budou-li na vás už v této chvíli hledět pohrdlivě, pak je to signál pro zvolení jiné asistentky, jiné porodnice. Samozřejmě je třeba mít reálná přání a své požadavky nepřehánět. Je také třeba být připravena na to, že mohou nastat nepředvídané situace, a plán se tak může změnit.

Stručně a jasně

Porodní plán by měl obsahovat vaše stručná přání rozepsaná na jednotlivé doby porodní. Ideální je formulovat požadavky jednoduše a v bodech, protože personál, i když je veskrze příjemný a snaží se vám ve všem vyhovět, má spoustu práce a nemůže číst dlouhé elaboráty. Zásada tedy praví, pište jasně a stručně. Některé porodnice nabízejí už předtištěný porodní plán, kde své požadavky už jen zakroužkujete, eventuálně dopíšete. Některé formuláře lze najít i na internetu, a mohou vás tak k vašemu porodnímu plánu inspirovat.

Vzor porodního plánu

Budete-li psát vlastní porodní plán, není na škodu v úvodu napsat, že jste si danou porodnici pečlivě vybrala pro její příjemné prostředí i personál a že doufáte v jejich podporu. Pak už formulujte svá hlavní přání a následně pak rozepište požadavky pro jednotlivé doby porodní.

Hlavní požadavky:

 • Informujte mě, prosím, průběžně o postupu porodu a o tom, co bude následovat.
 • Po celou dobu porodu mě svojí přítomností podpoří můj partner.
 • Porod nechte probíhat pokud možno přirozeně a bez vnějších zásahů, pokud nedojde k vážnějším komplikacím.
 • Souhlasím s odběrem pupečníkové krve, podepsaný formulář jsem odevzdala.

V první době porodní uvítám:

 • Co nejintimnější prostředí na porodním sále.
 • Informace o veškerých zásazích a nutném podávání léků. Nepřeji si žádný zásah bez mého vědomí a svolení.
 • Místo klystýru podání yalu, který jsem si přivezla.
 • Holení je pro mne přijatelné, takže se přizpůsobím vašim zvyklostem.
 • Poslech relaxační hudby.
 • Rady ohledně správného dýchání a úlevových poloh.
 • Možnost využití epidurální anestezie.
 • Možnost volného pohybu a využití porodních pomůcek.
 • Omezení monitorování miminka na dobu nezbytně nutnou.
 • Neurychlování porodu, dodržení přirozeného a spontánního průběhu.
 • Nepřeji si přítomnost studentů medicíny.

V druhé době porodní prosím:

 • O možnost výběru nejpohodlnějších poloh pro tlačení a jejich střídání.
 • Protože jsem prováděla masáž hráze, byla bych ráda, kdyby nebyla nastřižena pouze preventivně. Pokud budu natržena jen velmi málo, nechte poranění srůst přirozeně.

V případě komplikací během porodu:

 • Informujte mě, prosím, o veškerých zásazích a nutném podávání léků. Nepřeji si žádný zásah bez mého vědomí a svolení.
 • Pokud bude nutný císařský řez a bude to možné, přála bych si, aby proběhl pouze s epidurální anestezií a zároveň aby partner mohl být po celou dobu přítomen.
 • V případě, že to možné nebude a budu muset podstoupit celkovou narkózu, přála bych si, aby mohl partner vidět miminko co nejdříve.

Po porodu prosím:

 • O přestřižení pupečníku až po jeho dotepání. Tento úkon by rád provedl partner.
 • O podání informací o zdravotním stavu miminka, příp. o nutných zásazích.
 • O položení miminka na bříško ihned po porodu.
 • O co nejčasnější přiložení.
 • O prohlédnutí miminka pediatrem přímo na porodním sále. Pokud to nebude možné, přeji si, aby dítě doprovázel partner.
 • Nepřeji si, aby bylo miminko ihned po porodu měřeno.

Na oddělení šestinedělí:

 • Informujte mě, prosím, o všem, co se bude s miminkem dít po celou dobu, kterou strávíme v porodnici.
 • Plný roaming-in po celou dobu pobytu.
 • Pokud bude možnost, nadstandardní pokoj.
 • Pokud bude nutno vyšetřování miminka mimo pokoj, chci být vždy přítomna.
 • Prosím o veškeré informace týkající se správného kojení a o pomoc s případnými obtížemi.
 • Pokud bude nutný příkrm, pak pouze mateřským mlékem alternativním způsobem.

Držíme vám palce, aby váš porod proběhl přesně podle vašich přání a vašeho plánu, a stal se tak jedním z nejhezčích okamžiků vašeho života.

použitý zdroj vzoru porodního plánu: Porodní dům u čápa

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články