Porod opravdu bolí: Jak vnímat tuto bolest POZITIVNĚ?

Představa o porodu bývá často spojena s bolestí. A my přemýšlíme o tom, zda je bolest normální a jak ji můžeme zmírnit.
Porod opravdu bolí: Jak vnímat tuto bolest POZITIVNĚ?
Bolest u porodu existuje tak dlouho, jako existuje porod sám. Bolest u porodu je společná zkušenost pro všechny ženy. Můžeme ji vnímat jako pouto utěšující. Bolest je dnes často vnímána jako něco špatného. Jako něco, čemu jsou ženy u porodu vystavovány zbytečně. Jako cena, kterou musí zaplatit za to, že mohou mít děti. Tento názor je podpořen obvyklým chápáním bolesti jako příznaku nemoci. Porod je však zdravý proces a bolest u porodu je jeho pozitivní, nikoliv negativní součástí.

Bolest je jedinečná
Jsme vybaveni různými způsoby zvládání bolesti. Ženám s obavou z bolesti u porodu může pomoci, když si uvědomí, s jakou intenzitou bolesti se již ve svém životě vyrovnaly. Diskuze mezi ženami mnohdy ukazuje, jak velké může být překvapení z intenzity bolesti u porodu. Porodní bolest je neporovnatelná. Některé ji přirovnávají „jen“ k velmi silné menstruační bolesti. Obzvláště intenzivní porodní bolest popisují ženy, kterým byl porod z nějakého důvodu vyvoláván a lékařsky programován.
 
Intenzita bolesti je pro každého individuální, tedy i pro každou rodící maminku. Již známý I. P. Pavlov potvrdil, že pokud je bolest vnímána jako zdravá a pozitivní, je možné si na ni zvyknout a posunout si takzvaný práh bolesti. Tato schopnost podporuje možnost zvládnout porodní bolest, která se také v průběhu porodu stupňuje. Stupňuje se proto, aby si na ni rodící ženy mohly zvyknout a mohly ji zvládnout.
 
Pohled na bolest při porodu jako utrpení je součástí moderní civilizace. V mnoha kulturách je porodní bolest přijímána jako nezbytná, i když méně příjemná součást porodu. Nahlíží se na ni jako na překonatelný problém. V takových kulturách, kde je bolest při porodu přijímána bez obav, se obvykle o rodící ženu starají další ženy, ženy zkušené, které rozumí porodu a jeho přínosu pro ženskou psychiku. Ženský doprovod a ženská podpora při porodu pomáhají budoucí mamince zvládnout porod i s jeho bolestí. A pocit úspěšně zvládnutého porodu je pro ženu zvládnutý vývojový krok, ať už porodí jakkoli.

Tlumení bolesti „ze zvyku“
Tlak společnosti na používání medikace během porodu dnes již vytváří rutinu. V porodnicích je standardně nabízena možnost využití medikace k utlumení bolesti. V budoucích maminkách je vyvoláván rozpor: těhotné ženy jsou nabádány, aby se vyhýbaly užívání léků během těhotenství, obávají se vzít si paracetamol při horečce, jakmile začne porod, jsou jim nabízeny různé léky proti bolesti, jako bezpečné i pro jejich nenarozené děti. Rodícím maminkám je doporučováno, aby využívaly farmakologické metody tlumení bolesti. Dostávají však málo informací o možných vedlejších účincích na dítě. Hodně rodiček zjistilo, že porodní bolesti jsou snesitelné, pokud je vnímají jako cestu ke zdraví a jejich zdravému dítěti.
 
Mnoho žen se dnes porodu obává. To je prostý fakt. A další prostý fakt je ten, že strach jakoukoliv, tedy i tu porodní, bolest zvyšuje. Nazývá se to cyklus strach-napětí-bolest. Když se bojíte, jste napjatí, ztuhlí, a tím si způsobíte víc bolesti. A čím více ztuhnete, tím hůře rodíte, a tím více to bolí. Strach je nepřítelem rodičky i zdravotníků.

Bolest
Bolest při porodu přichází z několika zdrojů. Obecně spadají do tří kategorií:
1) emocionální – vaše představa o bolesti; 2) funkční – sdělení těla, že se něco děje; 3) fyziologické – roztahování děložního hrdla. Když budete vědět, co způsobuje vaši bolest, pomůže vám to se s ní vypořádat. Také je důležité si uvědomit, že určitá míra bolesti je u porodu normální a funkční, sděluje vašemu tělu, co se právě děje a umožňuje vám se tomu přizpůsobit.

Odkud se bolest bere?
Hlavní zdroj bolesti je otvírání děložního hrdla. Děloha je vybavena senzorickými nervy, které zaznamenají roztahování. Roztahování děložního hrdla je hlavní činností při porodu a je naprosto přirozené a normální. Signalizuje, že porod běží. Měnící se stupeň roztahování děložního hrdla a měnící se stupeň bolesti pro ženu představují informaci, jak porod pokračuje.
 
Bolest při porodu je nejlepším informátorem a má velmi pozitivní dopady na porodní proces. Děloha je obklopená různými dalšími orgány. Mohou přicházet impulzy od senzorických nervů, někdy bolestivé, z jiných zdrojů těla. Tlak na močový měchýř nebo skřípnutí nervu způsobené hlavičkou miminka – křížové bolesti. Tyto bolesti se mohou různit a většinou přicházejí mezi kontrakcemi, čímž signalizují, že něco stojí za pozornost odborníka.
 
Nabízené tlumící prostředky proti bolesti (epidurál a další) zdravotníci často považují za pomoc ženám s omezenou schopností zvládat bolest. Rutinní nabídka utišujících prostředků může vést k narušení přirozené schopnosti žen rodit. Zdravotníci by měli více brát na vědomí, že rodičce něco vadí na prostředí, ve kterém rodí, když bolest špatně zvládá, a měli by se zabývat pečováním o rodičku a zajištěním nejvyššího komfortu pro ni. Medicínská řešení bolesti u porodu by se měla hledat až jako úplně poslední, když všechno ostatní selhalo.

Fobie z bolesti
Pokud u vás odborník diagnostikuje fobii z bolesti a nepodaří se vám ve spolupráci s ním psychoterapeuticky fobii vyléčit, jste vhodnou kandidátkou na epidurál či císařský řez indikovaný pro fobii z bolesti a je vhodné, abyste o něj usilovala.
 
„Hlavní význam bolesti spočívá v potřebě ženy vědět, že porod začal. Může se odebrat na bezpečné místo, zatímco se proces porodu rozbíhá. Potřeba bezpečného místa je zásadní pro blaho matky a dítěte, protože oba jsou během tohoto procesu a krátce po něm imobilizovaní a zranitelní.“ (Odent, 1994).
 
Klepněte pro větší obrázek 
 
Prostředí
Prostředí pro porod si můžete přizpůsobit. Když se budete cítit pohodlně, podpoří to vaši schopnost relaxovat a soustředit se na práci, kterou máte před sebou.
 
Osvětlení – většina žen zjišťuje, že tlumené osvětlení jim pomáhá relaxovat.
Ticho – při porodu také pomáhá, když se vás nikdo na nic neptá během kontrakce. Vyžadujte klid a používání tlumených tónů.
Změna polohy – nechejte bolest, aby vás vedla, pod jejím vlivem nacházejte polohy, ve kterých se vám uleví a lépe se postupuje miminku. Volte jinou polohu než vleže na zádech, nechejte gravitaci, aby pomohla miminku sestupovat směrem dolů. Poloha na zádech přináší komplikace a prodlužuje porodní proces.
Voda – některým ženám pomáhá zvládnout porodní bolest, pokud jsou menší či větší část porodu ponořeny ve vodní lázní.
Podpora – může to být váš partner, vaše matka, kamarádka, dula. Když víte, že u sebe máte lidi, kteří vám pomůžou tím, že vás namasírují, poskytnou různé informace atd., může vás to trochu osvobodit, můžete se zabývat jen porodem.
Hudba – některé ženy zjišťují, že jim hudba pomáhá relaxovat, zatímco další může rozčilovat.
Svíčky – mohou navodit příjemnou atmosféru, napomáhat relaxaci, poskytovat příjemnou vůni a teplo. Pocit tepla při porodu je pro porodní proces pozitivní.
Aromaterapie – slouží k uvolňování napětí a podpoře relaxace.

Relaxace a soustředění
Potřebujete se soustředit na to, co vám během porodu pomůže, jen na svou porodní práci a na miminko, které vám pomáhá. Některým ženám pomáhá vizualizace tekoucí vody či vln, na které nasednou a nechají se jimi nést, další raději nemyslí vůbec na nic, dovedou úplně vypnout. Trénink vizualizací už před porodem vám může pomoci zjistit, co pomůže právě vám. Buďte připravena na to, že při porodu se to může změnit. Každý porod je individuální a zázračný pro danou ženu a její dítě. Pomáhá vnímat každou kontrakci jako krok k přiblížení se k miminku, jako vlnu, která může dovést ke konci porodu. Je zapotřebí na tu vlnu nasednout, nechat se jí vést. Boj s bolestí je komplikující a mnohdy bezcenný. Pokud budete bolest vítat a vnímat pozitivně, bude zvládnutá a přiblíží vás tam, kde bolest ustane – k dítěti.
 
Když budete sama v cizím prostředí, může to u vás navodit napětí a strach, který bude porod brzdit. Podpora od lidí, kteří vás mají rádi, je velmi utěšující a vede ke zdárnému porodu.

Přijetí bolesti
Tento článek je psán o bolesti z pohledu rodící ženy. Je zapotřebí se také zmínit o tom, že miminko, když je tlačeno úzkým porodním kanálem, také prožívá tento proces zřejmě ne příliš libě. Mohou je tlačit pánevní kosti maminky, je vystavováno tlakům svalů celého matčina těla. U normálních a medikamenty neovlivňovaných porodů se však opakovaně stává, že děti po narození příliš, anebo vůbec nepláčou. Pokud mají možnost být ihned s maminkou, pravděpodobně prožívají tuto krásnou zkušenost a možná na ne příliš libé zážitky rychle zapomenou. Je proto důležité miminku umožnit ihned kontakt s maminčiným tělem, stejně jako podpořit jeho sací reflex přiložením k bradavce.
 
Při porodu dochází k vyplavování hormonů, z nichž endorfiny jsou pro ženu i pro dítě nejdůležitější, protože zajišťují pozitivní a pečovatelskou náladu matky. Maminka, když poprvé spatří svoje dítě, zapomene na porodní bolest a je připravena o dítě pečovat a milovat je, což je primárně podstatné pro přežití lidského rodu.
 
Mnoho žen, které porodily beze strachu, ať už vaginálně či operativně, tak několik minut, hodin či dní po porodu prohlašují, že chtějí ihned rodit zase. Porod sice bolí, ale bolí velmi pozitivně. Je zapotřebí, aby rodící ženy, tohle věděly a na porod se těšily. Pozitivní postoj k porodu a pozitivní vnímání jeho bolesti snižují počet komplikací při porodu a zvyšují šance na dobrý pocit z porodu.
 
Co proti bolesti
Nejznámější farmakologické prostředky: epidurální analgezie a Dolsin.

Epidurální analgezie: Do epidurálního prostoru (prostor mezi míšními obaly a stěnou páteřního kanálu) se speciální tenkou jehlou vstříkne malé množství směsi lokálního anestetika a opiátu. Místo vpichu je v oblasti horní bederní páteře, hloubka je individuální (4–6 cm). Je důležité, aby látku podával zkušený anesteziolog. Vhodný okamžik podání epidurální analgezie určí porodník.
 
Dolsin je syntetická látka s velmi silným analgetickým účinkem. Běžně se užívá k tišení silných bolestí zejména u pooperačních a úrazových stavů. Jeho použití může být ale provázeno množstvím vedlejších nežádoucích účinků, i když v menší míře než u jiných podobných léků. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou možné snížení krevního tlaku, euforie, někdy ospalost až apatie. Výjimečně může dojít i k útlumu dýchání. Dolsin se může podávat injekčně do svalu, pod kůži nebo do žíly. Pozitivním účinkem Dolsinu, pro který se v porodnictví užívá, je tlumení bolesti, protože uvolňuje křeče svalstva. 
 
Klepněte pro větší obrázekMichaela Mrowetz, klinická psycholožka, psychoterapeutka, soudní znalkyně, matka dvou synů (www.klinickapsycholozka.cz)
 
 
 
 
 
 Text: Michaela Mrowetz
 

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články