Poprvé bez rodičů

O prázdninách máma s tátou řeší problém, kdo se postará o děti. Dovolená většinou nestačí, a tak nastupují náhradníci.
Poprvé bez rodičů
Děti do tří let jsou citově vázány hlavně na matku a na nejbližší členy rodiny. V této době nejen matka, ale i otec zůstávají pro dítko vítanějšími druhy než stejně staré děti. Pokud je děťátko odmalička zvyklé i na své prarodiče nebo na jinou důvěrně blízkou osobu (chůvu, příbuznou, rodinnou přítelkyni), je možné už v tomto věku zorganizovat jeho kratší pobyt u nich bez rodičů. Obecně se však bude nejlépe cítit v úzkém kruhu rodiny. Schopnost dítěte přizpůsobit se širšímu prostředí než rodinnému nastupuje až okolo tří let. Mnohdy právě ve třech letech začínají děti navštěvovat mateřskou školu. Potřeba kolektivní činnosti vystupuje kolem čtyř let do popředí většinou i u těch dětí, které až doposud byly pasivní či dokonce sociálně lhostejné. Přibližně v pěti letech se u psychicky zdravých dětí za běžných podmínek výchovy objevuje snaha poutat se na vrstevníky a začíná povolovat až dosud příliš těsné pouto s rodiči. Dítě je schopné navazovat sociální kontakty už mimo okruh rodiny. Proto do škol v přírodě jezdí děti až mezi čtvrtým a pátým rokem a na letní tábory pro předškoláky nejméně šestileté.

Předškolák bez rodičů
Z hlediska psychického vývoje dítěte je od čtyř, někdy už od tří let přípustné, aby část prázdnin trávilo bez svých rodičů. Odloučení však těžko snášejí děti rozmazlené a málo samostatné. Pokud je dítko navyklé i na různá omezení a bez problémů se podřizuje rodičovské autoritě, snadněji se přizpůsobí i jiným dospělým autoritám. Není vhodné poslat mimo domov bez rodičů na prázdninový pobyt takové dítě, které doposud nikdy nebylo někde bez nich přes noc. Je dobré, vyzkouší--li si to předem alespoň přes celý víkend třeba u babičky a tuto zkušenost si ještě raději párkrát zopakuje i u tety apod. Předškoláky svěřujeme jen osobám jim důvěrně známým a na kratší dobu. Počítejme s tím, že je můžeme vyslat na miniprázdniny nejdéle na jeden týden, poté bychom je měli alespoň navštívit.

Má se připravit
Nezatajujme děťátku, že s ním nebudeme. Naopak bychom ho měli upozornit, kolik nocí se bez nás vyspí. Protože jen málokteré dítě předškolního věku má již dokonalou představu o čase, je vhodné dát mu s sebou například shodný počet pohlednic s počtem dnů jeho dovolené s tím, že nám každý den na jednu pohlednici něco nakreslí.
 
Dítě by se mělo psychicky připravit i na večery, kdy je bude ke spaní ukládat někdo jiný než maminka. Mělo by už být zvyklé běžně usínat bez přítomnosti rodičů ve svém pokoji. Promluvme s ním i o tom, že se mu bude možná před usnutím stýskat. Pro tyto případy je dobré dát mu s sebou jeho oblíbeného plyšového mazlíčka, o kterém mu řekneme, že nás v době nepřítomnosti „zastoupí“, že mu bude za nás dávat dobrou noc a že se
k němu může přitulit.
 
Současně mu ale sdělme i všechny příjemné stránky jeho dovolené mimo domov a bez nás, aby se mělo nač těšit. Nakonec je vhodné zeptat se dítka přímo, zda na takovou dovolenou chce jet či zůstane-li raději doma. Rozhodne-li se samo, že jet chce, pravděpodobně snese odloučení od rodičů bez velkých problémů. Má-li však z něčeho velké obavy, měli bychom si s ním o všem důkladně popovídat a snažit se je rozptýlit. Nikdy ale malé dítě k pobytu mimo domov nenuťme a nikam nepřihlašujme !

Letní tábory
Starší děti, někdy už šestileté, jezdí obvykle na letní tábory. Pobyty v letních táborech jsou různě dlouhé, zpravidla od týdenních až po třítýdenní. Nabídka programového zaměření táborů je velmi pestrá – například zaměření sportovní, jazykové, estetické, náboženské, ale i léčebné. Jede-li potomek na tábor poprvé, vybíráme raději krátkodobější pobyt. Měli bychom brát v úvahu, že tam nebude ani babička, ani teta či jiná blízká osoba jako tomu bývalo doposud. Budou tam neznámí vedoucí a nový dětský kolektiv. Je-li potomek spíše samotář, pokusme se mu to usnadnit tím, že společně s ním pojede jeho sourozenec či dobrý kamarád. A od kterého věku by měly děti začít jezdit na tábory? Stanovit optimální věk nelze. Záleží spíše na osobnostních předpokladech každého dítka: stupni samostatnosti, umí-li se podřizovat, je-li družné či příliš uzavřené. Pokud už ratolest někdy trávila bez rodičů část prázdnin bez úhony, bude pro ni pobyt na táboře lehčí, i když chvilka stesku většinou přepadne každé dítě. Nepomohou však invaze rodičovských návštěv na táboře, spíše naopak. Dítě se totiž rychle spřátelí s ostatními a stesk ustoupí do pozadí, chvilková návštěva by ho jen znovu rozjitřila. Lepší je připomínat mu domov pravidelnou korespondencí a častým kontaktem prostřednictvím mobilů. Počítejte s tím, že se bude potomek potřebovat ujistit v tom, že je doma vše v pořádku a že na něj myslíte a těšíte se, až vám bude vyprávět své zážitky. Pesimistickými zprávami, typu, že zemřel pes, dítě rozhodně nezatěžujte!

Ne na úkor dovolené
Část prázdnin strávených bez rodičů může prospět psychickému vývoji dítěte. Rozhodně by však tyto prázdniny neměly suplovat společnou rodinnou dovolenou, měla by to být pro děti vlastně jen dovolená navíc. Poznávací dovolené mladší děti jen vyčerpávají a nudí a rekreace bez potomků je bezesporu víc odpočinková. Přesto bychom měli takový druh dovolené odložit na dobu, kdy nás už děti nebudou tolik potřebovat a už ani nebudou o dovolenou s námi stát. Odložit výchovu dětí však nikdy nelze.

PhDr. Marie Novotná

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články