Poporodní deprese jsou běžné, ale nesmí se podceňovat!

Pro většinu lidí je narození dítěte spojováno s časem radosti a nadšení. I když se to málo ví, respektive spíše se o tom málo mluví, v poporodním období se velmi často u čerstvých maminek objevuje zhoršená nálada až deprese.
Poporodní deprese jsou běžné, ale nesmí se podceňovat!

Více jak 70 % žen prožívá 3. - 4. den po porodu krátkou epizodu zhoršené nálady projevující se zpravidla podrážděností, kolísáním nálady a dokonce i pláčem. Mají pocit, že k dítěti necítí, co by měly, nebo že na ně nestačí. Jsou vyčerpány. Kolísání nálady je charakterizováno stavy euforie, které se střídají s úzkostí, smutkem, napětím nebo podrážděností. Některé ženy říkají, že se cítí zmatené, ale objektivně to patrné není.

Tato krátkodobá změna v náladě je způsobená prudkým poklesem estrogenů a progesteronu. V zásadě je neškodná a spontánně odeznívá. Nejčastější je u prvorodiček. Častěji se objevuje u žen, které před těhotenstvím trpěly premenstruální tenzí. Déletrvající zhoršení nálady různého stupně a trvání postihuje 10-15 % žen po porodu. Plně vyjádřená depresivní epizoda se objevuje u 8,2-14,9 % rodiček. Ještě vyšší (26 %) je výskyt u adolescentních matek.

Stupně možných poporodních stavů
- mírný emoční problém krátkého trvání – poporodní blues
- poporodní deprese, závažná a potenciálně život ohrožující psychická nemoc
- poporodní psychóza: vážné psychotické onemocnění ohrožující život matky i dítěte (dříve nazývané laktační psychóza)

Mezi typické příznaky poporodních depresí patří kolísání nálady, zvýšená přecitlivělost, úzkostnost, podrážděnost, pocity strachu a neschopnost vnímat lásku k novorozenci, z čehož pramení sebeobviňování. Mohou se objevit problémy se spánkem. Tyto příznaky většinou vymizí do 12. dne. Příznaky trvající déle než 14 dnů mohou znamenat riziko rozvoje vážnější poporodní deprese.

Mezi příznaky poporodní deprese převládají pocity selhávání, nerozhodnost, úzkost, strach ze samoty, sociální izolace, bezmoc a beznaděj, katastrofické obavy z budoucnosti, ztráta zájmu a potěšení, nechutenství, nebo naopak přejídání. Rodičky mají pocit, že dítě je nechtěné, nedokážou je milovat ani se o ně postarat. Mohou být přítomny poruchy spánku, nekontrolovatelná plačtivost, potíže dotýkat se dítěte a pečovat o ně, vztek a podrážděnost, pocity ztráty kontroly. Vzácně při výrazném prohloubení symptomatologie hrozí psychotické prožitky a riziko zabití dítěte či sebevraždy.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články