Pomoc v nouzi: Na co mám nárok?

Do května jsem žila se svým přítelem a s naším synem, na kterého jsme čekali 8 let. Nedařilo se nám, až přišel ten správný okamžik a narodil se nám opravdu krásný kluk, kterého máme oba velice rádi.
Pomoc v nouzi: Na co mám nárok?
Avšak přišla nečekaná událost a přítel nastoupil výkon trestu na 12 měsíců. Někdo si řekne „to vydržíš“, někdo zase „už bych ho nechtěla vidět“ a jiné by asi bojovaly tak jako já nyní se svým tříletým synem. Jelikož jsem byla finančně zcela závislá na svém příteli, vše se stalo černým mrakem. Pobírám do 30. 7. rodičovskou 7600 Kč, z toho platím 1100 Kč za elektřinu, a jelikož jsme si vzali hypotéku, splácím ještě 5250 Kč.
 
Složitá situace, ve které se nacházím, je ubíjející. Má matka ani otec se k vnoučeti nehlásí od půl roku a se mnou již od mých 18 let nekomunikují. Otec přítele je v invalidním důchodu a sám má starosti „vyžít“. Nemám se tedy ani na koho obrátit, na vše jsem úplně sama. V září jde syn do školky a já doufám, že se mi podaří nalézt práci, ve které přistoupí na mou možnou pracovní dobu na 5 hodin denně.
 
Chtěla bych ujistit všechny ženy, co si myslí, že ledacos nezvládnou – nezoufejte a bojujte, seč můžete, vyplatí se to. Jelikož motorem všeho jsou naše děti, které za své rodiče nemohou, a my matky jsme od toho, abychom se postaraly o to, aby dítě nepocítilo, že se něco děje. Mám možnost žádat o příspěvek na bydlení, když platím hypotéku? Mohu žádat o pomoc v nouzi? Již jsem žádala, ale vše mi bylo zamítnuto. Proto jsem se dovolala až do Prahy. Poraďte, jak tak složitou situaci řešit a na jaké příspěvky bychom mohli mít nárok?
Lenka Poláková, Nymburk
 
Klepněte pro větší obrázekOdborník: Vážená Lenko, právní úprava nároku na sociální dávky a pomoc v hmotné nouzi je velmi nepřehledná. Často ani úředníci sociálních odborů nejsou schopni správně určit, kdy nárok vzniká, tím méně potřebnou dávku nabídnout.
 
Pro účely sociálních dávek budete posuzováni jako dvoučlenná rodina (přítel ve výkonu trestu odnětí svobody se v době výkonu trestu nepočítá jako člen rodiny). Nárok na přídavek na dítě má každé nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40, ve vašem případě tedy částku 10 752 Kč. Jelikož uvádíte, že váš příjem je nižší než tato částka, máte nárok na přídavek na dítě. Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku do šesti let, 500 Kč. Nárok na sociální příplatek má rodič pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině je nižší než součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,00. Pobíráte-li tedy příjem nižší, než je částka 8960 Kč, máte nárok na sociální příplatek.
 
Skutečnost, že je váš byt zatížen hypotékou, nebrání přiznání příspěvku na bydlení. Zákon totiž stanoví, že nárok na příspěvek má vlastník či nájemce bytu, je-li v bytě hlášen k trvalému pobytu a jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35). A zároveň součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (pro Prahu 0,35) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení. Podmínky musí být splněny všechny současně. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, upravuje podmínky přiznání nároku na další příspěvky (na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), které se poskytují v úplné hmotné nouzi (například ztráta minimálního příjmu).
 
V neposlední řadě je nutno konstatovat, že váš přítel je i po dobu výkonu trestu odnětí svobody povinen platit výživné na dítě k vašim rukám a jeho neplacení je trestným činem zanedbání povinné výživy. Zákon č. 169/1999, o výkonu trestu odnětí svobody, ukládá věznicím povinnost vytvářet podmínky pro zaměstnávání odsouzených buď v rámci svého provozu, vlastní výroby, podnikatelské činnosti, nebo smluvně u jiných subjektů, aby odsouzení měli možnost výdělku. Stejně tak máte-li například byt ve vlastnictví společně a společně jste povinni hradit splátky, i tyto závazky je váš přítel povinen plnit v době výkonu trestu, neboť jeho trest jej těchto závazků nezprostil.
 
Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení. Pobírá-li např. pražská čtyřčlenná rodina příspěvek na živobytí 3800 Kč a příspěvek na bydlení 8449 Kč, má nárok na doplatek na bydlení 751 Kč, dosahují-li odůvodněné náklady na bydlení 20 000 Kč.
 
Nárok na mimořádnou okamžitou pomoc má osoba, hrozí-li jí s přihlédnutím k jejím příjmům, sociálním a majetkovým poměrům vážná újma na zdraví. Pomoc je ve výši doplnění příjmu do výše existenčního minima osoby (2020 Kč).
 
Klepněte pro větší obrázek Mgr. Tomáš Pelikán, advokátní kancelář Pelikán-Krofta-Kohoutek v Praze
 
 
 
 
 
 
 
 Jestlipak víš, že...

- nárok na příspěvek na dítě vzniká v případě dítěte ze čtyřčlenné rodiny, nepřevyšuje-li rozhodný příjem rodiny 20 832, a to ve výši 500 Kč měsíčně.
 
- nárok na sociální příplatek 1460 Kč má např. čtyřčlenná rodina, jejíž příjem je max. 9400 Kč.
 
- nárok na rodičovský pří-spěvek má rodič, který po celý měsíc pečuje o dítě do 2 let, a to ve výši 11 400 Kč. Při čerpání příspěvku do 3 let je jen 7600 Kč a při čerpání do 4 let věku má rodič nárok na příspěvek jen ve výši 3800 Kč.
 
- nárok na příspěvek na živobytí má osoba v hmotné nouzi, nedosahuje-li její příjem částky živobytí, výše příspěvku je rovna tomuto rozdílu. Např. u samoživitelky na mateřské je roven rozdílu mezi 4910 Kč a výší mateřské (má-li nižší). Jiným příkladem by byla matka se 2 dětmi (14 a 25), jejíž příjem byl nižší než 7090 Kč za předpokladu, že otec dětí neplní vyživovací povinnost.
 
Mámy radí 10/2008
 
Betynka na Facebooku


Nejčtenější články