Polovina žen má problém s kyselinou listovou. Netýká se to i vás?

Kyselinu listovou, ve vodě rozpustný vitamin skupiny B, k životu potřebujeme. Je nezbytná pro dělení buněk a tvorbu červených krvinek. V těhotenství působí zvýšený příjem kyseliny listové jako účinná prevence vývojových vad u miminka. Z genetických příčin se však až polovina žen potýká s neschopností dostatečné přeměny kyseliny listové.
Polovina žen má problém s kyselinou listovou. Netýká se to i vás?

A zrodil se folát
Abychom mohli kyselinu listovou plně využít, musí být přeměněna na kvalitativně hodnotnější a z biologického hlediska aktivnější foláty, a to za pomoci enzymů. Tím klíčovým je MTHFR. Tato přeměna probíhá v játrech, nicméně hlavním místem působení folátů jsou pak tkáně, kde probíhá buněčné dělení a krvetvorná tkáň. Nedostatek folátů zpomaluje tvorbu DNA a tak zasahuje rychle se dělící tkáně, jako je kostní dřeň, kde každý den vznikají nové krevní buňky. Své zvláštní postavení pak mají foláty během těhotenství pro prevenci vývojových vad, normální růst, vývoj plodu aj. Nejvýznamnější a v těle nejvíce zastoupenou látkou, která vznikne přeměnou kyseliny listové je 5-methyltetrahydrofolát, zkráceně 5-MTHF.

Ničitel termostability
„Enzym MTHFR, který je spouštěčem látkové přeměny, však může mít negativní mutace, které sníží jeho aktivitu až o 70 %. V důsledku může dojít například k defektům neurální trubice, která představuje základ pro budoucí nervovou soustavu plodu. Dalším nebezpečím je narušení formování placenty, zvýšení rizika vrozených rozštěpových a srdečních vad, nebo vyvolání předčasného porodu. Zmutovaný gen totiž naruší termostabilitu enzymu, jejímž důsledkem je nižší aktivita a dochází tak k narušení chodu metabolismu,“ uvádí MUDr. Michal Koucký, Ph.D. z oddělení rizikového a patologického těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Pro názornost můžeme enzym přirovnat k běžícímu člověku, jehož výkon ovlivňuje okolní teplota.
 
Optimální zdroj jménem Metafolin
Genetický problém se zpracováním kyseliny listové můžete obejít prostřednictvím Metafolinu*, kterým jsou obohacovány potravinové doplňky kyseliny listové. „Tento aktivní folát v kvantitativně nejvýznamnější formě kyseliny listové totiž na rozdíl od kyseliny listové samotné nepodléhá aktivitě MTHFR enzymu. Je tedy optimálním řešením i pro ženy, které plně nedokážou metabolizovat kyselinu listovou,“ doplňuje MUDr. Michal Koucký, Ph.D. Vedle buněčného dělení Metafolin též ovlivňuje odstraňování pro tělo toxického homocysteinu. Jeho hromadění může způsobit nemoci krevního oběhu. „Pokud bychom měli vyzdvihnout další benefity, neměli bychom opomenout, že Metafolin dosahuje výrazně vyšší hladiny v červených krvinkách než kyselina listová. Navíc jeho užíváním tělo neprodukuje nemetabolizovanou kyselinu listovou, která může být považována za zátěžovou,“ uzavírá MUDr. Michal Koucký, Ph.D. z oddělení rizikového a patologického těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.

  • Metafolin je stabilní vápenatá sloučenina biologicky aktivní formy kyseliny listové
    5-methyltetrahydrofolátu (5-MTHF, L-methylfolátu).

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články