Pokojíček podle feng shui

Feng shui je způsob, jak žít v harmonii s okolním světem. Staří Číňané věří, že štěstí člověka je ovlivňováno správným poměrem mezi jednotlivými elementy, které máme zastoupeny v našem životě…
Pokojíček podle feng shui
Feng shui je čínské umění, filozofie nebo chcete-li životní styl. Je založen na taoistické nauce, která nám pomáhá hledat rovnováhu v životě a jeho všech polohách a úrovních. Pracuje se solárním kalendářem, což znamená, že nesleduje pohyby planet, ale sluneční cykly a pochody, jako jsou roční doby, a dává je do vztahu s jednotlivými elementy (dřevo, oheň, země, kov, voda), které představují jednotlivé sezony. Souvztažnosti a vzájemné ovlivňování mezi nimi se pak dají použít i na jiné pohledy v běžném denním životě.
 
Původně bylo využíváno zejména v zemědělství. Sledoval se tzv. tok energie „chi“ krajinou, protože někde se dařilo jedné plodině a druhé naopak ne. Tyto principy byly pak přeneseny do jedné z metod feng shui (dále FS), tzv. školy formy. Hlubším pozorováním byla postupně odkrývána další moudra přírody a zpracována do dalších způsobů a metod, které byly přísně střeženy na dvoře čínského císaře, předávány pouze ústním podáním a byly výsadou společenské skupiny mudrců zvané mandaríni.
 
FS pracuje s pojmy jin a jang, představující dvě extrémní kvality. Představme si pod nimi pojmy, jako je chlad a teplo, noc a den, černá a bílá. Ale my víme, že život není pouze černý a bílý, ale barevný a právě FS nám pomáhá hledat harmonii, rovnováhu. Všímá si, jak fungují vztahy mezi pěti elementy dřevem, ohněm, zemí, kovem a vodou. Navzájem se mohou buď podporovat, oslabovat, nebo ničit. Princip pochopení a používání práce s nimi lze aplikovat nejen na roční doby, lidské povahy a porozumění jejich projevu, ale také na materiály, vzory, barvy, emoce, typy přípravy potravin, druhy potravin a způsobů jejich přípravy vzhledem k roční době a individuálním potřebám jednotlivého člověka. Mají široké spektrum použití a pomáhají nám orientovat se a lépe chápat, co se v nás a kolem nás děje. Feng shui konzultace je tzv. třírozměrný proces mezi klientem, jeho prostorem a konzultantem. Snahou je zjistit, kde je vytvořen „uzlík na životě“, a pomoct ho klientovi společným návodem rozmotat. Každý z nás si navíc procházíme určitými životními lekcemi, zkouškami. Jsou to takové domácí úkoly, které máme před sebou k řešení, aby se nám dostalo určité životní moudrosti a pochopení.

Vašek špatně jí
Chtěli jsme zjistit, zda uspořádání pokojíčku Vašíka Šolce neovlivňuje nechutenství, kterým hoch trpí. Proto jsme navštívili společně s Radkou Hozmanovou z Evropské školy feng shui nový rodinný dům těsně za hranicí hlavního města, ve kterém bydlí rozvětvená rodina Šolcových. Vašek je nejmladší ze čtyř potomků. Narodil se v únoru 2001 pod elementem „osmičky“, čili hory. Děti jako hory jsou tiché, zdrženlivé, vážné, sebepozorující, zádumčivé. U okolí to vytváří dojem, že jsou odtažité a mají svůj vlastní svět, do kterého vpustí málokoho. Své názory a postoje dlouho promýšlejí, nedělávají ukvapená rozhodnutí. Tak jako ke všem záležitostem v životě, tak i ke vztahům přistupují opatrně. Přátelství, která uzavřou, jsou hluboká a trvalá a pomáhají jim jak na cestě k úspěchu, tak i v čase, kdy jim osud právě není nakloněn. Promýšlejí názory do detailů a stávají se často iniciátory změn. „Něčím“ vyčnívají v kolektivu opravdu jako hory a dělají na nás dojem soběstačnosti. Aby pochopili situace v životě, musejí k nim dojít vlastním, byť někdy bolestným poznáním. Práce s elementy se vztahuje i na volbu potravin a přípravu pokrmů v souvislosti s roční dobou. Energii země zde představují například jáhly, dýně, obilné slady, hutné polévky a vše, co se vaří delší dobu.

Raději změnit barevnost
V souvislosti s charakterem chlapce je lepší změnit barvy. Vašík je zemitý a má tu modrý koberec a bílé stěny. Modrá kalí vodu, takže mu nedodává potřebný náboj. Vhodnější by byly barvy země, jako okr a žluť. Volila bych tři odstíny jedné barvy a postupovala se sytostí směrem odspodu nahoru, tzn. nejvíce sytý by byl koberec, střední tón svislá stěna v linii pod oknem a kosené stěny nejsvětlejší. Odlehčení pomocí jemného odstínu by bylo jednou z náprav. Vytvoří dojem, že na nás kosení tak nepadá. Dále doporučuji zelenou dodávající v mysli stabilitu, klid.

Odstranit umyvadlo
Původně měla mít místnost charakter ateliéru k výtvarným činnostem, a proto je zde zabudované umyvadlo, které by se ale mělo odmontovat a pak také zacpat odpady. Není možné, aby bráška Vaška, Toník, spal trvale vedle toho, co odvádí vodu, tzn. i pomyslnou „chi“ dolů. Symbolizuje to odchod a mohlo by to přinést zdravotní problémy. Situaci může dočasně vyřešit květina na umyvadle, zvířátka na čele postele, která zvedají energii „chi“ v koutě postele.

Evropská škola
Před několika roky, kdy znal filozofii FS málokdo, založila Radka Hozmanová Evropskou školu feng shui (radka.fengshui@volny.cz, tel.: 235311628) a začala úzce spolupracovat se zahraničními lektory a zvát je přednášet do Prahy. Studovala v zahraničí nejen feng shui, ale také v holandském Kushi institutu zdravou výživu. Na dané téma můžete najít její články v některých periodikách. Dnes pomáhá klientům vytvářet prostory šité na míru pro bydlení, kanceláře a zahrady. Sama vede kurzy feng shui a vaření. Feng shui chápe jako způsob terapie, jak léčit sebe, zůstávat ve své vlastní harmonii sám se sebou, s okolním světem s respektem a pokorou k sobě i ostatním a přírodě. „Při feng shui konzultacích kombinuji několik metod. Pracuje se vždy s konkrétním prostorem a člověkem, který v něm bydlí. Prostor je potřeba nejen vidět, ale znát i klientova osobní data narození a mluvit s ním. Lidé většinou přicházejí proto, že chtějí nově zařídit byt, dům, nebo v něm něco upravit. Jindy proto, že se dítě špatně soustředí nad domácími úkoly, trpí nespavostí, chronickými zdravotními problémy, nebo nechutenstvím apod. Pracuje se s principem archetypu, který funguje tak trochu jako akupunkturní jehla v prostoru. Náš byt je takový malý svět, který odráží nás samé. Někdo by si daný prostor ani nevybral, jiný by si ho zařídil úplně jinak. Je to o tom, jak to máme uspořádané u sebe v mysli. Uspořádání to vše jen odráží."

Mgr. Radka Hozmanová

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články