Pedagog radí...

Mgr. Pavla Bubeníčková, speciální pedagožka: Rodinná anamnéza je pro zjištění říčiny poruchy učení důležitá.
Pedagog radí...
První návštěva
Moje dcerka je ve druhé třídě a má problémy hlavně se čtením a psaním. Paní učitelka nám doporučila požádat o pomoc specialistu na poruchy učení. Jak taková první návštěva probíhá? Bude se rozhovor týkat jen učení nebo i zdravotního stavu a poměrů v rodině?
Jindřiška, Praha

Na prvním setkání si povídáme, skládáme obrázky, píšeme, posloucháme text, ohmatáváme zvířátka (hračky), trochu čteme, zjednodušeně řečeno „si hrajeme“. Jde o to pomocí speciálních, ale jednoduchých a zábavných testů poznat, co je příčinou problémů s učením. Speciální pedagog se zabývá funkcí – „nářadím“, které při příjmu, zpracování a výstupu informací dítě potřebuje. Testy odhalí, na jaké úrovni jsou funkce percepční (zrakové, sluchové a prostorové vnímání), funkce kognitivní čili poznávací (schopnost koncentrace pozornosti, paměť, řeč a matematické schopnosti), funkce pohybové (hrubá a jemná motorika ruky, očních pohybů a mluvidel), funkce motorické koordinace (souhra pohybů a rytmicita) a funkce senzomotorická, která zmíněné složky propojuje. S rodiči probíráme rodinnou anamnézu i zdravotní stav dítěte. Pro odhalení příčiny problémů je důležité i to, jak probíhalo těhotenství, porod a vývoj dítěte v prvním roce života. Já všem rodičům i dětem vždy připomínám, že oslabení v určité oblasti máme téměř všichni. Ale někteří se s ním už vypořádali a jiní na sobě mohou zapracovat a potíže co nejvíce zmírnit. Metody práce s dětmi mohou mít speciální pedagogové různé. I průběh první návštěvy se může trochu lišit.

Jak s předškoláky
Mám čtyřletou dceru, která ještě nechodí do školky. Ráda bych jí vynahradila školkový program, abych něco v jejím vývoji nezanedbala. Kde můžu získat nějaká vodítka k těmto činnostem?
Veronika, Kladno

Na trhu jsou různé sešity s hrami, kvízy a úkoly, které pomáhají rozvíjet zrakové, sluchové i prostorové vnímání, stejně jako příručky k trénování hrubé a jemné motoriky. Z takových metodik často vycházejí i mateřské školy. Velký výběr nabízí např. nakladatelství Portál. Výbornou pomocnicí pro maminky dětí od narození do školního věku je i knížka Našemu sluníčku – buď fit od narození po školu, autorek MUDr. Věry Kleplové a Dobromily Pilné. Vydalo ji nakladatelství ANAG.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články