Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?

Nebojte se DYS. Vaše děti nejsou ani líné, ani hloupé a už vůbec ne neschopné. Vývojové poruchy učení tu jsou a budou a vy se na ně můžete připravit včas.
Otestujte si: Je mé dítě dyslektik?

Dysgrafie, dyslexie, dysortografie nebo třeba dyskalkulie nejsou výmysly přepečlivých rodičů nebo méně zdatných či lenivých dětí. Jsou to oficiálně uznávané vývojové poruchy učení, o nichž odborníci vědí přibližně sto let. Zatím je umíme pojmenovat, diagnostikovat a do jisté míry i kompenzovat, nedovedeme je však léčit či jim předejít.

Zčásti jsou totiž způsobeny geneticky a zčásti se na jejich vzniku mohou podílet další faktory, např. lehké poškození mozku nebo nervové soustavy, nedostatečná spolupráce mozkových hemisfér, komplikace v těhotenství, těžký porod či přeučené leváctví. Chlapci přitom trpí vývojovými poruchami učení častěji než dívky.

Otestujte si: je váš předškolák dyslektik?

Pokud si na většinu věcí odpovíte ANO, pak je čas navštívit odborníka:

✱ nemá rád slovní hry, básničky, říkanky
✱ nepamatuje si názvy čísel
✱ začal mluvit později než vrstevníci, mluví málo a špatně
✱ komolí slova a má malou slovní zásobu
✱ zaměňuje zvukově podobná písmena
✱ nesprávně vyslovuje delší slova
✱ špatně si pamatuje
✱ obtížně se soustředí
✱ má problémy s orientací v prostoru
✱ nevyhledává kontakt s vrstevníky. 

Jak poznat, že je moje dítě jiné?

Přestože jsou tyto problémy nejčastěji spojovány s prvními roky školní docházky, můžeme coby pozorní rodiče zaznamenat indicie, že něco není v pořádku, už v době, kdy dítě navštěvuje mateřskou školku nebo i dříve. Podle speciální pedagožky Olgy Zelinkové, autorky knížky Dyslexie v předškolním věku?, je vhodné všímat si toho, co umí, respektive neumí, jak se chová a s čím má potíže. Na to, že by se u něho v budoucnu mohla projevit některá z vývojových poruch učení, ukazuje podle ní opožděný vývoj řeči, menší slovní zásoba, potíže s rýmováním říkanek, se zapamatováním informací, nesoustředěnost, podrážděnost... Vyhýbat se může některým aktivitám či kontaktům s vrstevníky.

Tiky trpí téměř čtvrtina dětí. Je to problém?

Tiky trpí téměř čtvrtina dětí. Je to problém?

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články