Otázky a odpovědi k očkování proti chřipce

Právě teď je čas nechat sebe nebo děti očkovat proti chřipkovému onemocnění. Jako každé očkování však i tohle každoročně vyvolává spoustu otázek, především právě od nás rodičů, kteří uvažujeme o očkování pro své děti. Odpovědi na nejčastější otázky připravil světově uznávaný odborník na očkování RNDr. Marek Petráš.
Otázky a odpovědi k očkování proti chřipce

Pro koho je očkování proti chřipce nejdůležitější?

Očkování proti chřipce je užitečné pro osoby všech věkových kategorií. Přesto lze vymezit tři specifické skupiny, u nichž chřipka představuje významné riziko. Jde především o děti mladší 2 let (případně 5 let), osoby starší 60–65 let a osoby s chronickým onemocněním (respiračním, kardiovaskulárním nebo metabolickým onemocněním, s cystickou fibrózou, poruchou ledvin, anémií, poruchou imunitního systému apod.). U všech těchto specifických skupin představuje chřipka významné zvýšení rizika vzniku komplikací (zejména kardiovaskulární nebo respirační onemocnění) nebo případně zhoršení původního chronického onemocnění.

Kdy se proti chřipce očkuje?

Vhodný čas k očkování proti chřipce je vymezený jednak výrobními možnosti (tj. každoroční výroba nové chřipkové vakcíny), jednak začátkem plánované chřipkové sezony. Zpravidla se tedy očkuje každoročně od září do listopadu.

Kdy vzniká ochrana po očkování a jak dlouho přetrvává?

Ochrana po očkování vzniká zhruba 10–14 dní po podání vakcíny. Ochrana přetrvává minimálně po dobu šesti měsíců, což je doba dostatečná pro ochranu během plánované předpokládané chřipkové sezony. Pro další chřipkovou sezonu je třeba očkování opakovat, a to nejen z důvodu časově omezené ochrany, ale především kvůli jiným divokým chřipkovým virům cirkulujícím během další chřipkové sezony.

Je vhodné očkovat proti chřipce děti, a jak se děti očkují?

Očkování dětí má velký význam, a to zejména u malých dětí mladších 2 let. Očkovat lze však děti starší 6 měsíců (u mladších nebyla klinicky ověřena bezpečnost a účinnost takového očkování). Děti mladší 3 let se očkují podáním dvou polovičních dávek (0,25 ml) v intervalu 1 měsíce.

Mohou se nechat očkovat i těhotné a kojící ženy?

Očkovat proti chřipce lze těhotné ženy i kojící matky. Přesto výrobci vakcín nechávají individuálně posoudit a rozhodnout ošetřujícího lékaře, protože klinických údajů o bezpečnosti tohoto očkování je relativně málo. Existují práce, které sledováním potvrdily, že očkování těhotných žen snižuje riziko kardiovaskulárních a respiračních komplikací v důsledku vzniku chřipky u těhotných žen. Je-li třeba očkovat proti chřipce, pak se doporučuje volit očkování převážně ve druhém a třetím trimestru.

Může očkování způsobit chřipku?

U osoby očkované chřipkou někdy dochází k nežádoucím účinkům podobným či simulujícím vlastní chřipku (únava, bolest kloubů, svalů apod.). Nejde však o vznik samotné chřipky, průběh těchto účinků je mírný a krátkodobý (do 72 hodin spontánně vymizí). I u očkované osoby může dojít v průběhu odpovídající chřipkové sezony k nákaze chřipkou. Jde o tzv. selhání očkování (žádné očkování není schopno zajistit 100% ochranu u všech očkovaných osob) a závisí zejména na infekční dávce a infekčním potenciálu skutečného divokého kmene chřipkového viru cirkulujícího v daném regionu. Konstrukce chřipkových vakcín vychází z volby takových kmenů chřipkových virů, které jsou celosvětově předpovídané na období plánové chřipkové sezony. Předpověď nemusí být vždy s realitou v dokonalém souladu, a to v čase a místě.

Lze provádět očkování proti chřipce současně s jiným očkováním?

Vakcínu proti chřipce lze podávat současně s jinými vakcínami v jeden den. Zpravidla se tento postup u nás neaplikuje a volí se raději minimální 14denní odstup od podání inaktivovaných vakcín nebo 4týdenní odstup od podání živých vakcín (např. proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám nebo planým neštovicím).

Může očkování proti chřipce zabránit i zánětu středního ucha?

Ano, toto očkování snižuje riziko vzniku zánětu středouší minimálně o 30 %. Dokonce se považuje za jedinou obecnou prevenci tohoto onemocnění.

Náš odborník:

RNDr. Marek Petráš se podílel na přípravě, výrobě a vývoji některých očkovacích látek. Provádí klinické studie na imunologických přípravcích. Od roku 1999 vede server www.vakciny.net.

Publikuje v českých i zahraničních odborných časopisech. Je autorem knih Manuál očkování a Co by rodiče měli vědět o očkování.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články