(Ne)vycházíte s penězi?

Máte malé dítě a nemůžete si zvyknout na to, že peníze nosí domu hlavně váš partner? S pocitem ekonomické závislosti bojuje spousta žen na mateřské. 
(Ne)vycházíte s penězi?

Peníze jsou podle statistik jednou z nejčastějších příčin hádek mezi partnery. Zejména v mladých manželstvích, tedy tam, kde jsou malé děti a matky na mateřské, nabývají na ještě větší intenzitě. Podle advokátů jsou neshody ohledně peněz velmi častou příčinou rozvodů, přičemž 20 % všech rozvodů se odehraje před pátým rokem trvání manželství.

Umění bavit se o penězích
Před narozením dětí se sporům o peníze některé páry vyhnou, protože každý z partnerů hospodaří s vlastními financemi. Taková dvojice pak neumí o financích komunikovat, protože k tomu nebyla nucena. Z výzkumů vyplývá, že jen mizivé procento dvojic diskutuje o penězích a svých představách o hospodaření před zahájením společného života. V mnohých manželstvích se tak snáze komunikuje o intimním soužití než o penězích. Téma peněz úzce souvisí s pocity naší vlastní hodnoty a moci, a proto se v této oblasti cítíme snadno ohrožení. Následkem toho jsou také hádky o peníze hodnoceny jako závažnější a emočně více vyčerpávající než hádky týkající se jiných témat.

Co pro vás peníze znamenají?
Pokud jste to tedy ještě neučinili, bylo by vhodné ujasnit si vzájemná očekávání a postoj k penězům. Měli byste oba vědět, jak bylo zvykem hospodařit s penězi v původní rodině partnera. Pak budete moci lépe rozumět partnerovu postoji k penězům. Někdo peníze považuje za významný zdroj jistoty a uchýlí se ke spoření, pro jiného jsou prostředkem k užívání života, a tak bude utrácet. Peníze jsou také symbolem moci a způsobem, jak můžeme kontrolovat okolí. Proto bývá pro některé matky na mateřské těžké vzdát se své finanční nezávislosti.

Cítím se závislá
Lenka (35) popisuje: „Před narozením Valerie jsem pracovala jako advokátka. Ráda jsem se pěkně oblékala, našetřila si na vlastní auto a neměla problém zaplatit si dovolenou u moře. V současnosti jsem druhým rokem na mateřské a vadí mi, že se musím spoléhat na příjem manžela. Ačkoliv netrpíme nedostatkem, uvědomuji si, že někdy ve mně moje nejistota dokonce vyvolává vztek, který doma kazí atmosféru.“ Velkou pomocí je v těchto případech založení účtu, kam si budete už během těhotenství spořit. Ten pak bude zdrojem vašich financí, až se dítě narodí. Tak můžete mít na mateřské dovolené stále pocit, že čerpáte také ze „svých“ peněz, a nepodléhat dojmu, že vás má partner v hrsti.

7 TIPŮ PRO VÁS
Základním předpokladem pro úspěšné zvládnutí finanční stránky soužití je diskuze a rozhovor o hospodaření s penězi. Pokud nechcete, aby peníze byly ve vaší domácnosti příčinou hádek číslo jedna:

Zahajte debatu a udělejte společné rozhodnutí o vašich krátkodobých a dlouhodobých cílech. Ukazuje se, že nezáleží tolik na tom, zda pár má společný či oddělený účet, ale zda dělá společná rozhodnutí týkající se financí. Také si ujasněte, zda je pro vás prioritou dům, auto nebo exotická dovolená.

Domluvte se, jakým způsobem budete spořit.

Udržujte rovnováhu mezi finančním bezpečím a svobodou. Každý z partnerů by měl mít určitý obnos, o jehož utracení může rozhodnout sám.

Určete konkrétní částku, při jejímž přesažení se musí partneři o nákupu či investici předem vzájemně informovat.

Po dohodě rozdělte role, určete, kdo bude zodpovědný za jaké platby.

Žádný z partnerů by neměl mít tajemství týkající se peněz, utrácet tajně nebo natruc.

Nenechávejte starost o finance jen na partnerovi. Udržujete přehled o tom, kam jaké platby odcházejí.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku