Neurofeedback – nová metoda v boji s depresemi

Smutek, bezmoc, beznaděj nebo zoufalství jsou pocity, které k životu prostě patří. Pokud se však objevují příliš často, dlouhodobě a intenzivně, může se jednat o projevy vážného onemocnění a je třeba vyhledat odborníka.
Neurofeedback – nová metoda v boji s depresemi

Že se jedná o depresi, a ne o projev běžného smutku a rozladění, poznáte tak, že negativní emoční prožitek je dlouhodobý, intenzivní a má vliv na každodenní aktivitu a výkonnost. Nejedná se bohužel o nic výjimečného. Deprese se jednou za život projeví téměř u každého pátého člověka. Je to nemoc jako každá jiná a je potřeba se s ní netrápit o samotě, ale vyhledat odborníka, který stanoví vhodnou léčbu.

Vznik depresí

„Je možné říci, že levá část mozku je spojena s pozitivními emocemi a motivací zapojovat se do kontaktu s ostatními lidmi. Naopak pravá část mozku je spojena s depresí a strachem, provázená snahou se ostatním lidem vyhýbat. U člověka s dominantní pravou částí mozku je náchylnost k depresi vyšší. Základem pro vznik deprese mohou být neurofyziologické změny, vliv má také rodinná anamnéza deprese," vysvětluje Daniela Vaškebová, vedoucí terapeutka kliniky Abbia. V těchto případech se často přistupuje k léčbě antidepresivy. Dle dříve provedených výzkumů však antidepresiva nejsou schopna měnit druh mozkových vln, a tedy nezasahují do biologických predispozicí. Antidepresivy léčený pacient je pak náchylný k recidivě deprese.

Nová metoda

Díky novým technologiím dokážou speciální terapeuti nejen rozpoznat, ale i účinně pomáhat při mnohdy frustrujících a dlouhodobých onemocněních, mezi které patří právě deprese. K tomuto účelu používají speciální metodu neurobiofeedbacků, založenou na biologické zpětné vazbě. „Neurofeedback se zaměřuje na trénink změny mozkových vln, například převrácení čelní asymetrie mozkových vln, s cílem dosáhnout trvalých změn, které znamenají, že pacienti nebudou v budoucnosti potřebovat léky. Tento trénink ovšem vyžaduje větší počet terapií, většinou v řádu desítek, kdy terapeut spolupracuje v součinnosti s příslušným lékařem tak, aby klient mohl postupně dávky léků snižovat nebo v některých případech od léků úplně ustoupit," říká Daniela Vaškebová. Tento druh terapie vyvinuli a zavedli neurologové a psychologové v sedmdesátých letech minulého století v USA jako léčebnou a tréninkovou metodu nápravy mozku. V klinických studiích bylo prokázáno, že biofeedback podporuje neuroplasticitu mozku. Metodu je možné kombinovat například s léky nebo psychoterapií.

Průběh vyšetření

Vyšetření probíhá tak, že terapeut nejprve pacientovi měří elektřinu mozku, se kterou následně pracuje. Pacient hraje ‚hry' na počítači a terapeut i pacient získávají v průběhu celé terapie vizuální i audio zpětnou vazbu. Terapeut neustále sleduje specifické souvislosti, dává pozor na abnormální signály a kontroluje činnost celého systému. Není to nic nepříjemného, což se o depresích jako takových říct nedá. Nadneseně bychom tedy mohli na závěr dodat, že nepříjemných depresí se můžete zbavit příjemnou metodou.

Náš odborník

PaedDr. Daniela Vaškebová je vedoucí terapeutkou ABBIA CLINIC, která se specializuje především na nelékové řešení neuropsychologických obtíží (např. poruchy pozornosti, stresové a únavové syndromy, deprese, bolesti hlavy). Klinika využívá nejnovější ‚přirozené metody nápravy' – tedy různých druhů biofeedbacků (zabývá se například těžkými poúrazovými stavy nebo stavy po těžkých porodech, a to díky přístrojům, jimiž disponuje jako jediná v České republice) a dále speciálních druhů masáží, cvičení, neuropsychologického poradenství a celostního přístupu k léčbě.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články