Nejen staré lidi postihují kardiovaskulární choroby, ohrožené jsou i děti

Je předsudkem, že srdeční choroby postihují pouze staré lidi, ohrožené jsou také děti. Nedávná studie provedená v Univerzitním lékařském centru VU v Amsterdamu zjistila, že obézní děti mají časné projevy srdečního onemocnění včetně vysokého krevního tlaku.
Nejen staré lidi postihují kardiovaskulární choroby, ohrožené jsou i děti

World Heart Federation  již osmý rok po sobě spolupracuje s více než 200 dalšími organizacemi ze 100 zemí na Světovém dni srdce 2012, jehož cílem je zvýšit informovanost o kardiovaskulárních (srdečně – cévních) chorobách, hlavní příčině smrti na celém světě.  Letošní téma, „Jeden svět, jeden domov, jedno srdce“, zahrnuje cíl zlepšit zdraví srdce celé rodiny napříč národnostmi. Celosvětová kampaň nabádá ženy a děti, aby se staraly o zdraví svého vlastního srdce i srdce ostatních členů rodiny tak, že podniknou zásadní kroky ke snížení rizika SCCH.

World Heart Federation nabádá rodiny, aby snížily své riziko tím, že budou volit zdravější stravu, zvýší svoji fyzickou aktivitu, přestanou kouřit a zjistí své osobní riziko SCCH. „Lidé na celém světě můžou prožít delší a lepší život, když si osvojí kroky, které pomáhají předcházet kardiovaskulárním příhodám, jako je srdeční příhoda nebo ischemická mozková příhoda.

Příčina a projevy kardiovaskulárních onemocnění
Hlavní příčinou všech kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza, tj. ukládání tukových látek ve stěnách tepen, které vede k jejich postupnému zužování a následné nedokrevnosti (ischémii) různých orgánů. Ateroskleróza tepen se nejčastěji projeví jako ischemická choroba srdeční nebo cévní mozková příhoda. „Některé rizikové faktory aterosklerózy ovlivnit nemůžeme, například genetickou dispozici, věk a mužské pohlaví. Proto se v prevenci kardiovaskulárních chorob musíme zaměřit na faktory ovlivnitelné,“ říká kardiolog MUDr. Petr Janský, Ph.D. Hlavními ovlivnitelnými rizikovými faktory aterosklerózy jsou kouření, vysoká hladina cholesterolu, diabetes mellitus (cukrovka), vysoký krevní tlak (hypertenze), fyzická inaktivita a obezita.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění
„Nejefektivnější je prevence vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Proto je nezbytné včas ovlivnit každý jednotlivý rizikový faktor. Například kouření zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění téměř dvojnásobně, ale po ukončení kouření se riziko postupně snižuje.  Podobně pacient s hypertenzí má vysoké riziko vzniku aterosklerózy a jejích komplikací. Snížíme-li však účinnou léčbou krevní tlak do normálních hodnot, sníží se i riziko vzniku komplikací prakticky na úroveň rizika pacienta, který hypertenzi nemá. Podobně se snižuje riziko správnou léčbou pacientů s vysokým cholesterolem nebo diabetem.  Problém je ale v tom, že onemocnění jako hypertenze, hypercholesterolémie (vysoký cholesterol v krvi) a diabetes nemusí mít žádné klinické projevy, takže o nich jejich nositel vůbec neví. Z tohoto pohledu jsou důležité preventivní prohlídky, které umožní včasnou diagnózu a léčbu těchto rizikových faktorů,“ vysvětluje MUDr. Janský, Ph.D.

K možnostem prevence kardiovaskulárních onemocnění se praktický lékař doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. vyjadřuje následovně: „Existují tři druhy prevence. Primární prevence u zdravých lidí, aby nedošlo ke vzniku nemoci; sekundární prevence je časné objevení nemoci v presymptomatickém stadiu, v době, kdy jde zpravidla o reversibilní stav (formou depistáží a preventivních prohlídek) a prevence terciární, návratná péče po onemocnění (někdy se uvádí včetně léčení).“

Rozvoj prevence kardiovaskulárních onemocnění je v primární péči velmi důležitý. „Z registrovaných pacientů u všeobecných praktických lékařů (VPL) je sledováno u nich nebo specialistů pro vysoký tlak krve 1,707 milionu pacientů, pro ischemickou chorobu srdeční 773 tisíc, z toho pro infarkt myokardu 83,5 tisíce, a z důvodu cévních nemocí mozku 255,6 tisíc pacientů, pro obezitu 938,8 tisíc pacientů a pro cukrovku 783 tisíc pacientů,“ objasňuje alarmující stav v ČR praktický lékař doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Hlavní lékové skupiny užívané v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění
V primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění se užívají celkem tři skupiny léků: léky snižující srážlivost krve, léky snižující hladinu cholesterolu, léky snižující krevní tlak.

Prevence kardiovaskulárních onemocnění není složitá

1) Srdeční infarkt a mozková mrtvice jsou kardiovaskulární onemocnění, na která lidé celosvětově nejvíce umírají. Přitom je možné zabránit vzniku těchto onemocnění prostřednictvím preventivních opatření.
2) Více než 80 % úmrtí způsobených kardiovaskulárními chorobami připadá na země s nižšími a středními příjmy. Kardiovaskulární onemocnění postihují srovnatelně často ženy i muže.
U žen se riziko kardiovaskulárních onemocnění zvyšuje po menopauze.
3) Kouření, špatná životospráva a chybějící nebo nedostatečný pohyb zvyšují riziko vzniku srdečního infarktu a mrtvice. Tím, že s kouřením skončíte, výrazně snížíte riziko jak srdečního infarktu, tak
i mozkové mrtvice.
4) Pokud se budete každý den v týdnu věnovat alespoň 30 minut cvičení, rovněž snížíte riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice. 
5) Další prevenci před kardiovaskulárními onemocněními představuje zařazení alespoň pěti porcí ovoce a zeleniny denně. Doporučuje se rovněž omezit solení, a to na méně než
1 čajovou lžičku soli denně.
6) Vysoký krevní tlak se neprojevuje žádnými příznaky. Právě v tom tkví jeho nebezpečnost, protože může způsobit náhlou mrtvici či srdeční infarkt. Pravidelná kontrola krevního tlaku je dalším krokem k  prevenci kardiovaskulárních onemocnění.
7) Dalším onemocněním, které zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice, je diabetes. V případě, že jste diabetik, je důležité si nechávat pravidelně měřit krevní tlak a hladinu cukru v krvi.
8) Riziko mrtvice a srdečního infarktu zvyšuje také nadváha. Pro udržení ideální tělesné hmotnosti je důležitá pravidelná fyzická aktivita a zdravá strava.
9) Kardiovaskulární choroby jako je srdeční infarkt a mozková mrtvice dokážou udeřit velmi rychle a náhle. Pokud se pacientovi nedostane rychlé zdravotnické pomoci, nemusí přežít.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články