Nebezpečí doma aneb dětské otravy

Léto je obdobím hub a jeřabin. Často vyrážíme s dětmi do lesa a dáváme na ně pozor, aby si ze zvědavosti neslupli nějakou tu „muchomůrka“ nebo jedovatou bobuli a neotrávili se. Stát se to samozřejmě může, ale dochází k tomu jen výjimečně. Podle odborníků totiž otravy dětem hrozí paradoxně v bezpečí domova.
Nebezpečí doma aneb dětské otravy
Myslíte si, že nejvíce nebezpečí čeká na vaše dítě venku? Pak jste bohužel na omylu. Nejvíce otrav se přihodí právě v „bezpečí“ domova, kde se stane plných 59 procent dětských otrav. Mohou za to rodiče, bývá samozřejmě první reakce všech těch chytrých a spravedlivých, kteří se zejména účastní diskuzí na internetu. Samozřejmě, že rodiče nesou jistou zodpovědnost (především pak si nesou v sobě vinu), ale někdy je to opravdu jen mžik a tragédie je tu.

„Když jsem zůstala s dcerou sama, měla jsem trochu finanční problémy, a proto jsem musela nastoupit do práce ještě v době, kdy Márinka nemohla do školky. Najala jsem starostlivou paní, moc hodnou. Možná až příliš. Ta mě jednou chtěla pomoci i s domácností. Zatímco jsem byla v práci, tak mi trochu uklidila. Bohužel zapomněla dát láhev s čistícím prostředkem na polici do výšky, ale nechala ji na toaletě na zemi. Když jsem dorazila domů, hned jsem si té změny nevšimla a bohužel na to doplatila. Asi za hodinu šla Márinka na nočník a z té „růžové“ lahvičky se napila. Musela jsem zavolat záchranku, protože se moje holčička otrávila. Naštěstí vše dobře dopadlo, ale já si to nikdy neodpustím. A stačila jen chvíle,“ popisuje nešťastnou náhodu maminka čtyřleté Márinky, která se na internetu podepisuje nickem Bookinka.

Mrňouskové v ohrožení
„Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti ve věku od jednoho do tří let, které se nejčastěji otráví léky (42 procent), chemickými látkami (29 procent) a rostlinami (19 procent),“ řekla lékařka Karolína Mrázová z Toxikologického informačního střediska. Aby pomoc postiženému dítěti byla co nejúčinnější, je důležité vždy zjistit všechny okolnosti nehody. „Pokud je to možné, je dobré při kontaktu s toxikologickým informačním střediskem či vaším pediatrem uvést přesný název požitého přípravku, rostliny a přesné množství,“ upřesnila Mrázová. Pomoc by rodiče bez předešlé konzultace raději neměli provádět sami. Úplně nejhorší je u dětí vyvolávat zvracení pomocí kuchyňské soli, které se bohužel často aplikuje. „U dětí v prvním půlroce života zvracení nezkoušejte vůbec,“ uvedla doktorka Mrázová a pokračovala: „Pokud lékař či odborník z toxikologického střediska nedoporučí jiný postup, pomůže několik tablet černého uhlí, které má schopnost na svůj povrch vázat velké množství jedovaté látky.“

Žádná ochrana není zbytečná
A jak tedy děti před otravou účinně chránit? Nejčastějšími viníky otrav jsou chemické látky jako čisticí prostředky a kosmetika. Děti by v žádném případě tedy neměly mít k těmto prostředkům přístup. „Všechny chemikálie ale i léky by měly být uskladněny na špatně dostupných místech. Tedy někde vysoko a nejlépe pod zámkem. Nebezpečné je také uchovávat chemické přípravky v neoriginálních obalech, zejména v lahvích od nápojů,“ dokončila MUDr. Mrázová.
 
Klepněte pro větší obrázek

První pomoc při podezření na otravu

Chemickými prostředky
1. Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení!
2. Vypláchněte dítěti ústa.
3. Pokud dáváte dítěti napít, podejte mu vlažný čaj nebo vodu.
4. Opatřete si obal a etiketu se složením a přesným názvem výrobku.
5. Zavolejte lékaře nebo Toxikologické informační středisko (dále jen TIS) na tel. 224 919 293 nebo 224 915 402.

Rostlinami, jejich listy a plody
1. Vyndejte dítěti zbytky z úst.
2. Vypláchněte dítěti ústa.
3. Pokuste se zjistit, jakou rostlinu dítě snědlo.
4. Kontaktujte lékaře nebo TIS
5. Pokud lékař doporučí, dejte mu několik tablet aktivního (živočišného) uhlí.

Léky
1. Zjistěte si přesný název léku.
2. Zavolejte lékaři nebo kontaktujte TIS.
3. Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení!
4. Pokud to lékař nebo TIS doporučí, nebo nelze-li neprodleně radu získat, dejte dítěti několik tablet aktivního (živočišného) uhlí.

Houbami
1. Pokuste se zjistit název houby.
2. Zajistěte jídlo z hub nebo jeho zbytky, důležité jsou i zvratky nebo průjmovitá stolice.
3. Podejte tablety aktivního (živočišného) uhlí
4. Kontaktujte lékaře nebo TIS

Varovná statistika
• Ze všech registrovaných otrav v ČR jich více než polovina připadá na dětské pacienty.
• Nejrizikovější skupinou jsou děti mezi 1 až 3 lety, které tvoří více než polovinu dětských pacientů postižených otravami.
• K 70 – 90 % otrav dojde doma.
• Nejčastějším místem otrav jsou kuchyně (3/4 případů).
• Nejčastěji se děti otráví léky, chemickými látkami a rostlinami.

Zdroj obou boxů: Toxikologického informační střediska při Klinice pracovního lékařství 1. LF a VFN v Praze.

Text: Eliška Zikmundová

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články