Návrat k původní profesi během rodičovské dovolené? Zkuste stáže!

Než se Hance narodilo dítě, pracovala jako asistentka v menší firmě. S příchodem miminka šly všechny pracovní povinnosti stranou a středobodem jejího vesmíru se stala mateřská péče. Před dvěma měsíci si najednou uvědomila, že je čas vrátit se do zaměstnání a začít znovu budovat kariéru.
Návrat k původní profesi během rodičovské dovolené? Zkuste stáže!

Hanka chtěla skloubit péči o dítě s částečným úvazkem, ale jak? Navíc si musela sama přiznat, že se nástupu do práce po dlouhé době docela obává. Situaci jí nakonec pomohl vyřešit projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.

Svět se mění rychle a několik let strávených mimo obor není lehké překonat. Po několika letech péče o dítě je navíc návrat do zaměstnání pro řadu rodičů stresující. V takové situaci nabízí pomocnou ruku Fond dalšího vzdělávání prostřednictvím projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí. Maminky i tatínkové mají možnost získat cenné zkušenosti z praxe, mohou si flexibilně nastavit celý průběh stáže a výrazně tím zjednodušit přechod mezi péčí o dítě a opětovným vstupem na trh práce. Projekt nabízí všem zájemcům o další vzdělávání stáže ve firmách, díky nimž získají zkušenosti z běžné firemní praxe, naučí se nové pracovní postupy a mohou si znovu navyknout na pracovní režim.

„Viděla jsem reportáž o projektu v televizi. Na internetové stránce jsem se zaregistrovala jako uchazečka, přihlásila se na stáž a hned na druhém pohovoru jsem se dohodnula s konkrétní firmou,“ uvádí Hanka, která je nyní na stáži jako asistentka marketingového manažera. Vzdělávání prostřednictvím praxe ve firmě považuje za optimální hlavně pro maminky, které potřebují být stále „jednou nohou“ doma s dítětem. Vyhovuje jí, že si po dohodě s mentorem může flexibilně nastavit rozvrh stáže. „Hlavní ale je, že až stáž skončí, tak se zase budu moci věnovat svojí práci. Naučila jsem se tu spoustu nového. Člověk některé věci rychle zapomene a je potřeba se do všeho znovu dostat. Zvládám to dobře.“ tvrdí odhodlaně Hanka.

Šance pro všechny rodiče
A jak se zapojit? Postup je jednoduchý, navíc jsou v případě nejasností k dispozici pracovníci Fondu dalšího vzdělávání. Jste-li na rodičovské dovolené a cítíte, že je čas vrátit se k předchozí kariéře, zaregistrujte se jako uchazeč na internetové stránce www.stazevefirmach.cz. Každá jednotlivá stáž je vypsána formou karty stáže, která vypadá obdobně jako běžný pracovní inzerát. Hned zde uvidíte, zda nabídka vyhovuje vašemu vzdělání a předchozím pracovním zkušenostem. Délka vzdělávání praxí se různí od oboru a firmy. Pohybuje se od jednoho do šesti měsíců. Jako uchazeči se můžete přihlásit až na deset nabídek konkrétních firem. Poté můžete být přizváni k pohovoru. Budete-li vybráni, sepíšete s poskytovatelem smlouvu o zajištění stáže a můžete začít spolupracovat.

Průběh této formy dalšího vzdělávání rozhodně není o kopírování či prostém vyřizování telefonátů. Každá stáž musí odpovídat šabloně stáže, která definuje konkrétní požadavky na její náplň a odbornost. Fond dalšího vzdělávání dodržování stanovených podmínek monitoruje. Poskytovatel vám například musí vyčlenit mentora, který vás po dobu stáže učí, rozvíjí váš talent a směruje vás k dosažení stanovených cílů. Při oboustranné spokojenosti je tady možnost, že poskytovatel stáže stážistovi nabídne pracovní místo.

Projekt, který pomáhá
Cílem stáže je především připravit vás na návrat do zaměstnání, poskytnout vám nové poznatky a dovednosti. Účast na projektu tedy není přímo proplácena, ale potěší vás, že za každou absolvovanou hodinu stáže získáte stravenku v hodnotě 20 korun. Tento benefit nemá vliv na vyplácené sociální dávky. Pokud je nutné do místa stáže dojíždět, tak máte nárok na proplacení jízdného a při trase trvající více než 75 minut také na úhradu nákladů spojených s ubytováním. „Já to dělám především pro sebe. Chci se brzy vrátit do práce a projekt Stáže ve firmách mi to hodně usnadní. Vřele doporučuji všem, co se chtějí něco naučit a začít se už během rodičovské dovolené vracet k původní profesi,“ dodává Hanka. Počet rodičů, kteří se do projektu zapojují, roste. Celkově je nyní v realizaci téměř tři sta stáží. Cílem je pět tisíc. Nabízí se vám proto dostatek příležitostí, jak se zúčastnit.

Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí je realizován v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK). Potrvá do října 2014. Jde o systémový projekt, jehož hlavním cílem je ukotvení stáží v české legislativě. Uchazeči nesmí mít status studenta či OSVČ a musí mít trvalé bydliště mimo Prahu. To je dáno podmínkami OPVK. Více informací naleznete na www.stazevefirmach.cz, k dispozici je také facebookový profil projektu www.facebook.com/stazevefirmach.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články