Na začátku mateřství je potřeba, mít se o koho opřít

Již půl roku pomáhá občanské sdružení Amalthea těhotným ženám ohroženým nepříznivou životní nebo sociální situací.
Na začátku mateřství je potřeba, mít se o koho opřít

Cílem projektu „Na začátku“ je pomoci těhotným ženám při řešení náročné životní situace (jako např. ztráta bydlení, zadluženost, stav bez podpory okolí apod.). Projekt pomáhá těhotným ženám s nedostatečnou podporou blízkého okolí nebo chybějícím mateřským vzorem připravit se na zodpovědnou péči o dítě a předejít tak případnému odebrání dítěte z péče matky.

Jedním z cílů projektu je také vytvoření podpůrné sítě okolo budoucí matky a dítěte, (širší rodina, sousedé, přátelé, sociální pracovník, psycholog atd.), na kterou se žena může obracet i v budoucnosti. Ačkoliv je projekt zaměřen primárně na ženy, tam, kde je přítomen partner či jiné osoby ze širší rodiny, je počítáno s jejich aktivním zapojením.

Jak projekt vznikl?
Východiskem je dlouholetá práce sdružení Amalthea s rodinami v náročné životní situaci, při níž se ukázalo, že podpora a pomoc některým rodinám se dostává až ve chvíli, kdy je už situace v rodině vyhrocená natolik, že dítě je ohroženo nedostatečnou péčí či přímo odebráním z rodinného prostředí.

V případě těhotných žen, které nemají vytvořené vhodné podmínky pro péči o dítě, se pak často čeká až do okamžiku, kdy porodí. Následně se rozbíhá rychlý proces odebrání dítěte, jeho umístění do kojeneckého ústavu (v lepším případě společně s matkou) a teprve poté se hledá řešení, jak matce a dítěti pomoci.

V současné fázi projektu „Na začátku“ sociální pracovníci o.s. Amalthea ve spolupráci s institucemi (např. OSPOD, azylové domy, lékaři gynekologové apod.) podpořili 6 těhotných žen, které samy vyrůstaly v ústavní péči nebo žijí „na okraji“ společnosti. Předpokládaný celkový počet podpořených žen během jednoho roku je 8 a Amalthea o.s. počítá s pokračováním projektu i v příštím roce.

Ženy jsou provázeny těhotenstvím, připravovány na porod a péči o dítě a získávají pomoc i v oblasti hledání bydlení, vyřizování sociálních dávek, řešení dluhů atd.) V případě potřeby je samotným matkám nebo rodině poskytnuta materiální pomoc, jako jsou např. pleny, dudlíky, kojenecké lahve, hygienické potřeby atd.

Příběh, který se stále opakuje
20-letá mladá žena Jana sama vyrostla v dětském domově a ke spolupráci s o.s. Amalthea se dostává 2 měsíce před plánovaným termínem porodu. Je bez finančních prostředků, bez bydlení, bez podpory rodiny, s finančními závazky. Zároveň je ale schopna v případě vyřešení sociální situace se o dítě starat (v minulosti zvládala zajištění péče o mladší sourozence).

Po porodu je malý Aleš umístěn do kojeneckého ústavu, Janě je umožněno tam být s ním společně. Během krátké doby se potvrzuje, že k dítěti má dobrý vztah a její péče o něj je bez potíží. Řešení pohledávek, zajištění financí a hledání bydlení, ale startuje až v okamžiku, kdy jsou Alešovi dva měsíce a oba jsou umístěni v kojeneckém ústavu. Kontakt s otcem dítěte je problematický, vzhledem k zaměstnání ve směnném provozu mimo region se mu nedaří často „trefit“ do návštěvních hodin zařízení a jeho kontakt s rodinou je menší, než by bylo žádoucí.

Co projekt Amalthea o.s. umožňuje: Jana potřebovala podporu při řešení financí, hospodaření a hledání bydlení, aby mohla zvládnout odpovídající zabezpečení dítěte. Prostřednictvím podpory projektu v rámci projektu Na začátku se jí podařilo zajistit samostatné bydlení. V současnosti se tak o dítě stará doma a pracovníci Amalthea o.s. Janě pomáhají s péčí o dítě a jeho rozvoj, aby se ve své roli dokázala co nejdříve osamostatnit a zvládnout výchovu Aleše brzy úplně sama.

Projekt Na začátku podpořila Nadace Terezy Maxové částkou 300 tisíc korun a společnost Kimberley-Clark, s.r.o. materiálním darem - plenkami pro kojence.

Více informací o Amalthea o.s. naleznete na www.amalthea.pardubice.cz

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články