Na co se připravit, pokud vaše dítě čeká operace?

Neboj se, říkáme drobečkovi, a přitom strach z operačního výkonu a pobytu v nemocnici máme hlavně my. Nejvíc nás zajímá, zda zákrok bude děťátko bolet a jestli narkóza není nebezpečná. 
Na co se připravit, pokud vaše dítě čeká operace?

Kvůli nesestouplému varlátku musí náš dvouletý Honzík na operaci. Mám obrovský strach, sama jsem nikdy na žádné nebyla a v nemocnici jsem si poležela jen tři dny po porodu. Vůbec nevím, co nás tam čeká,“ napsala Betynce čtenářka Martina a podobných dopisů přišlo víc. Pro ujištění, že ani my mámy se ničeho bát nemusíme, jsem zašla za MUDr. Vladimírem Mixou z Kliniky anestezie a resuscitace pražské Fakultní nemocnice v Motole.

„Obavy, že anestezie ničí mozkové buňky, měly opodstatnění snad kdysi v dobách éterové narkózy, při níž mohlo docházet k tzv. hypoventilaci, kdy se mozku nedostávalo kyslíku. Ale s rozvojem anesteziologických technik a zavedením umělé plicní ventilace v průběhu operace se toto riziko odstranilo. Současná anestetika jsou pro centrální nervový systém naprosto bezpečná. U jednorázových podání anestezie nemůže být o jakémkoli negativním vlivu vůbec řeč, u opakovaných podání, při desítkách anestezií během jednoho měsíce, což se týká například dětí s rozsáhlými popáleninami, zjišťují psychologové následné lehčí poruchy chování, učení, vštípivosti. Ale těžko se rozlišuje, zda je to následkem anestezie, nebo celkového vlivu úrazu, který dítě prodělalo.“

Žádná injekce ani bolest
Celková anestezie se podává dětem všech věkových a váhových kategorií včetně nedonošenců. A cílem každého dětského anesteziologa je, aby malý pacient necítil žádnou bolest před operací, samozřejmě během ní a ani po ní, když se probouzí. Proto se také před výkonem podává tzv. premedikace, a to nikoli injekcí do svalu, jak se to dělalo dříve, ale ústy ve formě sirupu nebo kapiček. Úkolem premedikace je zklidnit pacienta před odjezdem na samotný operační sál. Podává se zhruba tři čtvrtě hodiny předem a děti jsou po ní opravdu natolik „vláčné“, že když je rodič opouští před dveřmi operačního sálu, téměř to nevnímají. Žádné srdceryvné scény se nekonají, žádnou úzkost dítě necítí.

Co se děje na sále?
Operační sál je sterilní prostředí, a proto my rodiče musíme zůstat před ním. Co nemůžeme vidět, přibližuje opět MUDr. Mixa: „Tzv. uvedení do celkové anestezie probíhá u 90 % malých dětí inhalačně, to znamená, že anesteziolog přiloží dítěti na nos a ústa inhalační masku a děcko po druhém třetím čtvrtém nádechu usne – ztratí vědomí. Všechny ostatní nutné přípravy na operaci, jako je zajištění žilního vstupu pro zavedení kanyly, zavedení močové cévky, žaludeční sondy, tracheální rourky a další podle druhu výkonu, se provádějí již v anestezii a dítě o nich vůbec neví.“ Stejně bezbolestné je podle pana doktora i vyvedení z narkózy, kdy se u operací, které jsou provázeny následnou bolestí, rovnou z anestezie přechází do pooperační analgezie a dítě dostává prostředky proti bolesti v takové míře, aby žádnou necítilo.

Nebát se zeptat
Když pediatr doporučí operaci, rodiče s děckem absolvují potřebná předoperační vyšetření a jsou odesláni do chirurgické ambulance nemocnice, kde s lékařem projdou celý chirurgický výkon a mají právo se na cokoli v souvislosti s operací zeptat.

Ve velkých nemocnicích, kde se hodně operuje, funguje ještě anesteziologická ambulance. Anesteziolog probere s rodiči nejen zdravotní dokumentaci a výsledky předoperačního vyšetření, ale podívá se také na dítě, aby například zjistil, zda nemá v obličeji nějaký defekt, který by mohl komplikovat podání inhalační narkózy, nebo zda se u něj nerozvíjí infekce dýchacích cest. Vyptá se na anamnézu a je velmi důležité, aby rodiče nezamlčeli žádné důležité informace o zdravotním stavu dítěte (zvláště o alergiích) nebo zkušenosti z případných předchozích operací. V této ambulanci také podepíšete informovaný souhlas s operací, kde potvrdíte, že vás lékař informoval o průběhu a případných rizicích a komplikacích anestezie. V nemocnicích, kde nejsou zřízeny přímo anesteziologické ambulance, by měl anesteziolog svého malého pacienta a jeho rodiče sám vyhledat.

Pooperační neklid
Na jaké komplikace nás anesteziolog upozorní? U všech kojenců, batolat a někdy i u dětí předškolního věku je třeba počítat s tím, že po prvním probuzení z anestezie jsou neklidné, není možné s nimi navázat komunikaci, jsou plačtivé a jakoby nepříčetné. Je to zcela běžná reakce na anestezii a následnou analgezii a není důvod se tím znepokojovat. V tu dobu dítě dostane lehká sedativa, po nichž obvykle prospí další dvě hodiny a vzbudí se zase ve formě.
Další komplikací mohou být špatně viditelné, a tedy i obtížně napíchnutelné žíly, což je problém hlavně u velmi malých pacientů, a pak mohou rodiče vylekat modřinky v místě vpichu.

„Může se stát, že po operaci dostanou rodiče v sáčku zoubek,“ upozorňuje lékař. Anesteziolog totiž musí dočasné zuby dětí prohlédnout a zjistit jejich pevnost. Je-li některý uvolněný, lékař jej preventivně odstraní, aby se neuvolnil při intubaci a dítě jej nevdechlo.“ Ke komplikacím, které mohou nastat u kteréhokoli výkonu v celkové anstezii, patří i včas nerozpoznaná infekce horních cest dýchacích, která způsobuje otok a dýchání ztěžuje. Není problém ji zvládnut, ale taková komplikace prodlouží pobyt na operačním sále i o několik desítek minut.

Strach – zbytečná komplikace Je úplně normální, že si děláme starosti, když naše dítě čeká operace. Nejlepším prostředkem proti strachu je vědět a důvěřovat. To platí jak pro nás, tak pro dítě. Proto je dobré zeptat se lékařů a sestřiček, co všechno musí dítě absolvovat, jak jej na tuto neznámou zátěžovou situaci nejlépe připravit a co my sami můžeme udělat, aby pro něj nebyla operace a pobyt v nemocnici nepříjemným zážitkem. Anestezie je i pro děti bezpečná a u nás je tato péče kvalitní. Ve velkých nemocnicích, především v pražském Motole a v brněnské nemocnici v Černopolní ulici, kde se dělají i ty nejnáročnější operační výkony malých dětí, je dětská anestezie i pooperační péče podle odborníků i zkušeností mnoha rodičů na špičkové úrovni.

Převzato z časopisu Betynka.

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články