Mluvme, ať se nebojím!

Česky, anglicky nebo znakovou řečí. Čím lepší je komunikace mezi porodnickým personálem a budoucí maminkou, tím lépe porod probíhá.
Mluvme, ať se nebojím!
Správně zvolená slova a příjemný tón hlasu dokáží překonat strach a zahnat nedůvěru. To je přesně to, co nastávající maminky od lékařů a porodních asistentek při porodu kromě odborného vedení čekají.

Lepší porod
„V minulosti se komunikaci mezi personálem porodního sálu a budoucí maminkou nepřikládal takový význam,“ potvrzuje MUDr. Petr Velebil, CSc. z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí a dodává: „Ale dneska už se ví, že efektivní komunikace zásadně ovlivňuje průběh celého porodu a je tedy nesmírně důležitá. A nejde jen o subjektivní vnímání porodu ženou, případně jejím partnerem, o jejich budoucí vzpomínky na narození potomka, ale také o kvalitu porodu z medicínského hlediska. Největší roli v tomto ohledu hraje přístup porodní asistentky, která maminku na sál přijímá a je s ní v kontaktu po většinu času až do ukončení porodu. V té době mají příležitost navázat bližší vztah důležitý pro fungující spolupráci při porodu. V naší porodnici máme to štěstí, že jedna porodní asistentka má na starost nanejvýš dvě rodičky najednou a velmi často se také stává, že má budoucí maminka porodní asistentku po celou dobu porodu jen pro sebe. Většina rodiček má naprostou důvěru v lékaře, od něhož očekává odbornou radu a řešení situace. Lékař samozřejmě rodičku průběžně sleduje, ale ne tak dlouho jako porodní asistentka. I ta je dobře trénovaným odborníkem, dokáže rozpoznat případné odchylky od fyziologického porodu, umí reagovat na změny stavu rodičky a je-li třeba, vhodnými doporučeními zásadně ovlivní průběh porodu. Důvěra rodičky v její počínání je tedy zcela namístě,“ dodává doktor Velebil.
 
Vysvětlení, co se bude dít teď, co za chvíli, ujištění, že porod probíhá tak, jak má, i když rodičce se zdá, že krušné chvíle jsou nekonečné nebo pokyny, kdy je třeba, aby maminka tlačila atd., jsou samozřejmou součástí dění na sále. Každá rodička však vnímá situaci jinak, některá nechce sdělovat své pocity, jiná se potřebuje více ptát. A personál to respektuje, i když jde třeba o cizinku, která nemluví česky.

Cizí jazyk
„Mluví-li žena některým světovým jazykem, nemáme problém s ní komunikovat, protože lékaři i porodní asistentky v naší porodnici se domluví anglicky, německy, případně francouzsky i rusky. Pokud cizinka nerozumí některému z těchto jazyků, pak si obvykle přivede s sebou k porodu blízkou osobu, která je schopna tlumočit, nebo může využít i služeb profesionálního tlumočníka. Snažíme za každou cenu se domluvit, a tak využíváme i neverbální prostředky a zvládneme i různými gesty mamince vysvětlit alespoň to základní: co má dělat, jak si může v průběhu porodu ulevit apod.“ říká doktor Velebil.

Znaková řeč
To, co se zdá slyšícím jasné, může být pro neslyšícího velkou bariérou. V emocionálně vypjaté situaci, kterou porod určitě je, to platí dvojnásob. Aby i neslyšící maminky mohly prožívat narození svého děťátka v důvěryhodné atmosféře, rozhodli se jim zdravotníci v pražské podolské porodnici pomoci a někteří se naučili základům znakové řeči. V tamním Centru pro neslyšící matky, které vzniklo před třemi lety, přivedlo na svět své děti už třicet neslyšících maminek z Prahy a okolí. „Za tři roky jsme získali zkušenosti a dnes se u nás už nikdo nezalekne komunikace s neslyšící maminkou či jejím partnerem. Každý už ví, jak takové rodičce v danou chvíli pomoci, na koho ji odkázat,“ vysvětluje MUDr. Helena Slavíková. „Zajišťujeme pro personál školení, kde nacvičujeme i modelové situace, které mohou v kontaktu s neslyšící maminkou nastat. Problematika neslyšících je složitá, nejde jen o to, že neslyší a nemluví. Většina maminek výborně odezírá a některé se naučily i docela dobře mluvit. Ale pro mnohé z nich je problém dokonale porozumět složitému psanému textu, takže i literatura o těhotenství, porodu, z níž čerpají informace maminky slyšící, není pro ně dostačující. Proto jim poskytujeme informace o tom, co je čeká na porodním sále, co se s miminkem děje během porodu i po něm atd. Předporodní kurzy mohou u nás absolvovat s tlumočníkem do znakové řeči. Také u několika porodů byl přítomen profesionální tlumočník, ale většinou si vystačíme s přípravou před porodem, správnou artikulací, několika znaky a pomocí partnerů či jiných blízkých osob, které si maminky k porodu přivedou.“

Pomůcky i domů
Neslyšící maminky si stejně jako slyšící mohou vybrat standardní či nadstandardní pokoj, na němž stráví první dny po porodu. Ten je pak operativně dovybaven přenosným signalizačním zařízením pro upozornění, že někdo klepe na dveře, i pro informaci, že miminko pláče. Tuto praktickou pomůcku k miminku si prý mnohé maminky poté, co ji vyzkouší v porodnici, pořizují domů.

Miminko slyší?
„Dětem neslyšících rodičů (a některým dalším rizikovým novorozencům) provádíme už během prvních dnů života orientační vyšetření sluchu, tedy vnitřního ucha a sluchové dráhy. Poznáme, zda dítě slyší nebo jestli existuje riziko, že by mohlo mít vadu sluchu, a podle výsledku doporučíme další speciální vyšetření,“ říká MUDr. Slavíková.

Mluvit spolu
Aby vše kolem narození miminka proběhlo z medicínského i lidského hlediska co nejlépe, je třeba, aby si všichni zúčastnění dobře rozuměli, ať už mluví česky, anglicky nebo znakovou řečí.

Nejsladší gesto
Každou rodičku rázem opustí všechny bolesti, jakmile poprvé uslyší své děťátko zaplakat. Neslyšící maminka, pokud nemá alespoň zbytky sluchu, očekává signál od lékaře či porodní asistentky, že je vše v pořádku. Ten přichází stejně rychle jako pláč novorozence. Krátce nato si své miminko může k sobě přitisknout a na vlastní oči zkontrolovat.

Kontakty
Neslyšící těhotné ženy z celé ČR, které by chtěly rodit v CNM v ÚPMD v Praze se mohou obrátit na MUDr. Helenu Slavíkovou
prostřednictvím sms služby (tel. 727 333 155) nebo e-mailu (slavikova.h@seznam.cz), případně na tel. +420 296 511 516

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články