Miminko je na světě: Třetí měsíc

Vaše dítě již pravděpodobně začalo ovládat pohyby hlavou, takže když jej posadíte, udrží několik vteřin hlavu zpříma, než mu opět spadne na prsa.
Miminko je na světě: Třetí měsíc

Jak postupně sílí jeho krk, pomalu se začíná rozhlížet kolem a otáčet hlavou, aby se podívalo na předměty pohybující se ve vzdálenosti cca 15-20 cm.

První poznatky
Jak se děti postupně učí poznávat své tělo, tráví dlouhé hodiny pohybováním prsty a jejich studováním. Dlaně se jim nyní stále více rozvírají a již jsou schopny sepnout ruce, přičemž dlaně tisknou k sobě. Rády si s rukama hrají a některé dovedou již několik vteřin udržet drobnou hračku. Když miminko leží, provádí rukama a nohama celou řadu pohybů. Silně kope, většinou střídá nohy, ale někdy kope i oběma nohama zároveň.

První úsměvy jsou reflexní, ale děti se velmi rychle záhy stávají společenskými tvory a odpovídají úsměvem na váš úsměv nebo hlas. Mluvte na dítě a to vám odpoví svým specifickým způsobem pomocí rtů a jazyka, jimiž vydává zvuky, a snaží se vás napodobit. Má-li radost, provádí vzrušené pohyby, štěstí a spokojenost vyjadřuje broukáním a radostnými výkřiky. Je-li rozčilené, nespokojené nebo osamělé, sdělí vám to hlasitým a někdy i zlostným pláčem.

Chcete-li své dítě v jeho projevech podpořit, měli byste odpovídat na jeho chování přehnanými gesty a pochvalami pomalým zpěvavým hlasem a své projevy opakovat.
Dítě bude reagovat na známé situace a bude projevovat nadšení, když rozezná přípravy na věci, které má rádo. Odpovídá s patrným potěšením na přátelské zacházení, zvláště, je-li doprovázeno hrou a milým hlasem.

Koupání je zábava
Koupání a další péče, kdy má na určitou dobu vaši výhradní pozornost, se stanou jeho oblíbenými zábavami. Jestliže jste tak zatím neučinila, zaveďte pravidelné ukládání ke spánku, aby dítě vědělo, že koupání, pohádka a mazlení jsou předehrou k odchodu do postýlky. Kolem tří měsíců řada dětí začíná v noci déle spát. Jestliže vaše dítě začalo spát celou noc, zjistíte, že potřebuje méně spánku během dne a že jeho denní spánek je lehčí, než býval. Také asi zjistíte, že dítě se snadněji vytrhne ze spánku hluky domácnosti. Snažte se dítě udržet během dne co nejvíce vzhůru tím, že je budete stimulovat různými hračkami a hrát si a povídat si s ním.

Vaše dítě již může umět:
• smát se a vydávat zvuky, když vás uvidí
• ovládat pohyby hlavou
• projevovat očekávání potravy, když ji zahlédne, olizováním rtů
• radovat se při pohledu na jasně barevné předměty, jako jsou pohybující se hračky nad jeho hlavou
• hrát si s rukama
• chvíli udržet v ruce malou hračku

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články