Miminko je na světě: Sedmý měsíc

Zvládnutí pohybu z jednoho místa na druhé je pro vaše dítě ohromným úspěchem, který mu poskytne zcela novou perspektivu pohledu na svět.
Miminko je na světě: Sedmý měsíc

Každé dítě tento důležitý krok zvládá jinak. Některé lezou po čtyřech, jiné se plazí vlnivými pohyby a další se sunou směrem dozadu, což pro ně může být i frustrující. Má se za to, že děti, které brzy chodí, jsou ty, které se nejprve plazily nebo přešly ze sedu rovnou do stoje. Ty, které se pohybovaly jinými způsoby, chodí později. Nicméně se nelze domnívat, že ty děti, které brzy chodí, jsou bystřejší než ostatní.

Možná již v tomto období dítě začne dávat přednost levé nebo pravé ruce. Podávejte mu hračku tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od obou rukou, a uvidíte, kterou z nich po hračce sáhne. Jestliže dítě dává pravidelně přednost jedné ruce, není to v žádném případě konečná volba. Velmi často ruka, kterou používá v sedmi měsících, není totožná s tou, které bude dávat přednost v roce.

Pravá nebo levá ruka
Jakmile se dítě naučí koordinovaně používat obě ruce, dejte mu něco, co musí jednou rukou držet a druhou obsluhovat (hrnec s pokličkou je ideální), a uvidíte, kterou rukou používá k činnosti. To vám pomůže udělat si představu, zda bude vaše dítě levák, nebo pravák, ačkoliv konečná volba proběhne až kolem dvou let.

Možná si všimnete, že dítě již nebere věci dlaní. Nyní používá prsty, takže jeho stisk se stal daleko dokonalejším. Teď, když miminko dovede nezávisle ovládat palec a ostatní prsty a již nepoužívá všechny jako hrabičky, může zdvihnout drobný předmět, aby si ho samo prohlédlo.

Vývoji motoriky můžete napomoci tím, že dítěti dovolíte, aby se samo krmilo. Dejte mu misku a lžičku a nechte ho, ať si s nimi poradí. Zprvu byste si také měla vzít lžičku, abyste mu mohla občas vsunout trochu jídla do úst, zatímco se snaží nabrat jídlo z misky na lžičku a strefit se do pusy. Potraviny nakrájené na drobnější proužky pomohou dítěti naučit se jíst pomocí prstů.

Přibližně ve stejné době, kdy dítě začíná dávat přednost určité ruce, se i jeho jazyk stává dokonalejším a žvatlá více pomocí souhlásek a samohlásek. Jeho pláč začíná obsahovat tóny vysoké a hluboké a také zkouší jiným způsobem pohybovat rty a jazykem.

Vaše dítě již může umět:
• ve vzpřímené poloze se opřít o nohy
• sedět s minimální oporou
• hledat spadlý předmět
• žvatlat kombinaci souhlásek a samohlásek, např. ma-ma, da-da
• samo se krmit drobnějšími kousky potravin
• začíná lézt

Přidat příspěvek Nejnovější komentáře

Betynka na Facebooku


Nejčtenější články